222 İlköğretim Kanunu Soruları


| 17 Aralık 2012 | 0 Yorum

222 Sorularıİlköğretim kanunundan nasıl sorular çıkar.  222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNUNDAN ÇIKABİLECEK SORULAR SORU 1- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi mecburi ilköğretim kurumu değildir? A)    İlköğretim okulları
B)    Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar C)    Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar D)    Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar SORU 2- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı ilköğretim kurumudur?

A)    Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar
B)    Gezici okullar
C)    Okul öncesi eğitim kurumları
D)    Yatılı ilköğretim okulları

SORU 3- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)    Nüfusun yoğun olduğu yerlere ilköğretim bölge okulu açılır
B)    Nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde köyler gruplaştırılarak, merkezi durumda olan veya durumu uygun bulunan köylerde ilköğretim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar açılabilir
C)    Nüfusun az veya dağınık olduğu köyler gruplaştırılamaz ise her köye ilköğretim okulu açılır
D)    Okul öncesi eğitim kurumları mecburidir

SORU 4- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, ilköğretim kurumlarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak ………………..   ile düzenlenir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)    Yönetmelik
B)    Kanun
C)    Tüzük
D)    Yönerge

SORU 5- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğretimlerini tamamlamak üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir/

A) 1                B) 2                C) 3                D) 4

SORU 6- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, mecburi ilköğretim çağı yaşı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A)    Mecburi ilköğretim çağı 7 yaşında başlar 15 yaşında biter
B)    Mecburi ilköğretim çağı 6 yaşında başlar 15 yaşında biter
C)    Mecburi ilköğretim çağı çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 14 yaşını bitirip 15 yaşına ğirdiği yılın, öğretem yılında biter
D)    Mecburi ilköğretim çağı 7 yaşında başlar 16 yaşında biter

SORU 7- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, her yıl derslere başlamadan en az kaç gün önce muhtarlar ve okul müdürleri işbirliği yaparak, mecburi okul çağına gelmiş çocukların künyelerini çıkarırlar?

A)    7
B)    10
C)    12
D)    15

SORU 8- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme, bağ, bahçe, tarla ve sürüde tarım gibi sebeplerle yıl içinde okul idarelerince öğrenciye en fazla kaç gün izin verilir?

A)    15
B)    30
C)    45
D)    60

SORU 9- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı kaç kişiden fazla olamaz?

A)    35
B)    40
C)    45
D)    50

SORU 10- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, nüfus hüviyet cüzdanı bulunmayan veya henüz nüfus kaydı yaptırılmamış çocukları görmek suretiyle yaşlarının tespitini aşağıdakilerden hangisi yapar?

A)    Okul müdürü
B)    Muhtar
C)    İhtiyar kurulu
D)    Öğretmenler

SORU 11- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, çocuğunu okula göndermeyen veliye çocuğun okula devam etmediği her beher gün için ne kadar idari para cezası verilir?

A)    100 TL
B)    50 TL
C)    25 TL
D)    15 TL

SORU 12- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, idari para cezası verilen veli halen çocuğunu okula göndermezse ne kadar para cezası verilir?

A)    100 TL
B)    300 TL
C)    500 TL
D)    1000 TL

SORU 13- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, çocuğunu okula göndermeyen veliye çocuğunu okula göndermesi için muhtarlar veya mülki amirlerce en geç kaç gün içinde tebliğ edilir?

A)    3
B)    5
C)    7
D)    10

SORU 14- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, meyhanelerin okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta olması gerekir?

A)    100 mt
B)    200 mt
C)    300 mt
D)    400 mt

SORU 15- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, okulların arsa ve arazi işleri için ilköğretim müfettişlerinin veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün başkanlığında oluşturulacak komisyonda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A)    Tarımdan bir eleman
B)    Tapudan bir eleman
C)    Sağlıktan bir eleman
D)    Maliyeden bir eleman

SORU 16- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, okul binalarının sağlık, eğitim-öğretim ve ulaşım bakımından elverişli bir mahalde olması aşağıdaki bakanlıkların hangilerinin müştereken hazırlayacakları yönetmelikle belirlenir?

A)    İçişleri ve Milli Eğitim
B)    İçişleri-Tarım-Maliye
C)    İçişleri-Milli Eğitim-Sağlık ve kültür turizm
D)    Milli Eğitim ve Maliye

SORU 17- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, uygulama bahçesinde bölge özelliklerine göre kurulacak tesislerin nelerden ibaret olacağı aşağıdakilerden hangisi tarafından kararlaştırılır?

A)    Okul yönetimi                            C) Tarım müdürlüğü
B)    Köy ihtiyar heyeti                        D) Orman işletme şefliği

SORU 18- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında en az ve en çok kaç dekar uygulama bahçesi bulunur?

A) 2-10            B) 5-10           C) 10-15            D) 10-20

SORU 19- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, uygulama bahçelerinin işletilmesi için gerekli tohum, fidan ve tarım araçları gibi ihtiyaçları aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri tarafından karşılanır?

A)    Köy bütçesinden ve okul arazisi gelirinden
B)    İlçe tarım müdürlüklerinden
C)    Kaymakamlıktan
D)    Sosyal yardım kurumundan

SORU 20- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, köy okullarında köy bütçelerinin gelirlerinin en az ne kadarı okula ayrılır?

A) %2                B) %4                             C) %8                        D)%10
CEVAPLAR
1    D    11    D
2    C    12    C
3    B    13    A
4    A    14    A
5    B    15    C
6    C    16    C
7    D    17    B
8    A    18    A
9    B    19    A
10    C    20    D

Etiketler: , ,

Kategori: Çıkabilecek SorularBilgi: (Yazar Hakkında)

 

Yorumlar (0)

Link to URL | Yorumlar RSS

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Yorum Yazın