3071 Sayılı Dilekçe Kanunu Soruları


| 24 Aralık 2012 | 0 Yorum

3071 Sayılı Dilekçe Kanunu Soruları Cevapları  3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN KONUSUNDAN ÇIKABİLECEK SORULAR. İdari sınavlarda, müdür yardımcılığı sınavında, müdürlük sınavında, eğitim denetmen yardımcılığı sınavında, müfettişlik sınavında 3071 sayılı dilekçe kanunundan çıkabilecek örnek sorular.  SORU 1- 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun’a göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kendileri yada kamu kuruluşları ile ilgili dilek ve şikayetlerini nerelere başvurabilirler?

A)    Derneklere
B)    Vakıflara
C)    TBMM veya yetkili makama
D)    Sendikalara

SORU 2- 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun’a göre Türkiye’de yaşayan yabancılar dilekçe hakkını nasıl kullanırlar?

A)    İngilizce olarak yazarlar
B)    Kendi anadilleri ile yazarlar
C)    Sözlü olarak söylerler
D)    Karşılıklı esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydı şarttır

SORU 3- 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun’a göre, dilekçenin cevabı 30 gün içinde bildirilir. Ama işlemi bu 30 gün içinde sonuçlandırılamayan dilekçe için izlenecek yol nedir?

A)    Dilekçe geçersiz sayılır
B)    30 gün içinde gerekçeli olarak dilekçe sahibine bilgi verilir, sonuçlandığında sonuç bildirilir
C)    İşlem yapılmaz
D)    60 gün içinde cevap verilir

SORU 4- 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun’a göre; dilekçede dilekçe sahibinin,
1- adı-soyadı,         2- imzası,               3- iş veya ikametgah adresi,               4-  TC numarası
Yukarıdakilerden hangisi olmalıdır?

A)    1,2,3
B)    1,3
C)    1,2,3,.4
D)    1,3,4

SORU 5- 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun’a göre hangi dilekçeler incelenmez?
1-Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler
2-Yargı mercilerinin görevine giren konular
3-İmzasız dilekçeler
4-Ad-soyad yazılmamış dilekçeler

A) Yalnız 1        B) Yalnız 4        C) 3,4        D) Hepsi

SORU 6- 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun’a göre dilekçe yanlış makama gönderilirse; idari makam bu dilekçe ile ilgili hangi işlemi yapar?

A)    Yetkili idari makama gönderilir ve dilekçe sahibine bilgi verilir
B)    Dilekçe sahibine geri gönderilir
C)    İşlem yapılmaz
D)    Cumhuriyet savcılığına gönderilir

SORU 7- 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun’a göre TBMM’ye gönderilen dilekçeler dilekçe komisyonunca kaç günde karara bağlanır?

A)    15
B)    30
C)    45
D)    60

SORU 8- 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun’a göre TBMM dilekçe komisyonunca, kurum ve kuruluşlara gönderilen dilekçeler kaç günde cevaplandırılır?

A)    7
B)    10
C)    15
D)    30

SORU 9- 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun’a göre inceleme ve karara bağlamanın esas ve usulleri nasıl belirlenir?

A)    TBMM içtüzüğünde
B)    Bakanlar kurulu içtüzüğünde
C)    Cumhurbaşkanı tarafından
D)    İlgili bakan tarafından

CEVAPLAR

SORU    CEVAP
1    C
2    D
3    B
4    A
5    D
6    A
7    D
8    D
9    A

Etiketler: , , , , , ,

Kategori: Çıkabilecek SorularBilgi: (Yazar Hakkında)

 

Yorumlar (0)

Link to URL | Yorumlar RSS

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Yorum Yazın