4483 Soru


| 09 Aralık 2012 | 0 Yorum

Eğitim denetmen yardımcılığı sınavında 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması kanunu konusundan çıkabilecek örnek sorular, örnek soru kalıpları, çıkması muhtemel sorular yayınlanmıştır. Sorular büyük bir titizlikle hazırlanmıştır. 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN – EĞİTİM DENETMENLİĞİ SINAVINDA ÇIKABİLECEK SORULAR VE CEVAPLARI

SORU 1- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi bu kanuna göre yargılanmaz?

A)    Sınıf öğretmeni
B)    İlköğretim matematik öğretmeni
C)    Okul müdürü
D)    Binbaşı

SORU 2- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, bir öğretmenin bu kanuna göre yargılanabilmesi için hangisi gerekli değildir?

A)    Suç işlemiş olması
B)    Suçun görevden doğması
C)    İl Milli Eğitim Müdürünün suç işlemiş olması
D)    Başka bir memura suç işlerken yardım etmesi

SORU 3- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma iznini kim verir?

A)    Kaymakam
B)    İlçe Milli Eğitim Müdürü
C)    İlçe Emniyet Amiri
D)    İçişleri Bakanı

SORU 4- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma iznini kim verir?

A)    İl Milli Eğitim Müdürü
B)    Vali
C)    İl Emniyet Amiri
D)    Kaymakam

SORU 5- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, il merkez ilçesinde suç işleyen bir öğretmen hakkında soruşturma iznini kim verir?

A)    Belediye Başkanı
B)    İl Milli Eğitim Müdürü
C)    Vali
D)    İlçe Emniyet Amiri

SORU 6- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, ilçedeki belediye başkanı hakkında soruşturma iznini kim verir?

A) Kaymakam    B) İçişleri Bakanı    C) Belediye Encümenleri    D) Savcı

SORU 7- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar hakkında soruşturma iznini hangi mercii verir?

A)    Başbakan
B)    Cumhurbaşkanı
C)    Bakanlar kurulu
D)    Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri

SORU 8- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri hakkında soruşturma iznini kim verir?

A)    Cumhurbaşkanı
B)    TBMM Başkanı
C)    Başbakan
D)    Bakanlar kurulu

SORU 9- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, TBMM’de görev yapan memurlar hakkında soruşturma iznini kim verir?

A)    Başbakan
B)    Cumhurbaşkanı
C)    TBMM Genel Sekreteri
D)    TBMM Başkanı

SORU 10- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, TBMM Genel Sekreteri hakkında soruşturma iznini kim verir?

A)    Başbakan
B)    Cumhurbaşkanı
C)    Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri
D)    TBMM Başkanı

SORU 11- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir il ve ilçe belediye meclis üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında soruşturma iznini kim verir?

A)    Başbakan
B)    İçişleri Bakanı
C)    Cumhurbaşkanı
D)    TBMM Başkanı

SORU 12- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre,  ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclis üyeleri hakkında …………………, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclis üyeleri hakkında ……………….., soruşturma izni verir. Boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Kaymakam-Savcı                        C) Savcı-Vali
B) Vali-Başbakan                        D) Kaymakam-Vali

SORU 13- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, aşağıdaki hangi durumda ihbar veya şikayet değerlendirilmez?

A)    İhbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olması
B)    İddiaların ciddi bulgu ve belgeleri dayanması
C)    Şikayette kişi veya olay belirtilmesi
D)    İhbar ve şikayet dilekçesinde dilekçe sahibinin ad-soyad, imza ve ikamet adresinin bulunması

SORU 14- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, ön incelemede aşağıdakilerden hangisi yada hangileri görevlendirilemez?
1- Yargı mensupları        2- Askerler        3- Kaymakamlık        4- Valilik

A) Yalnız 2            B) 1,4            C) 1,2            D) 3,4

SORU 15- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, yetkili mercii soruşturma izni ile ilgili kararını kaç gün içinde verir?

A) 5                B) 10                C) 15                D) 30

SORU 16- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, yetkili mercii soruşturma izni ile ilgili kararını zorunlu durumlarda karar süresini kaç gün uzatabilir?

A) 15                B) 30                C) 45                D) 60

SORU 17- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, itiraz süresi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren kaç gündür?

A) 5                B) 10                C) 15                D) 30

SORU 18- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, müsteşarlar ve valiler için yetkili ve görevli mahkeme hangisidir?

A)    Danıştay
B)    İl Ağır ceza mahkemesi
C)    Sayıştay
D)    Yargıtayın ilgili ceza dairesi

SORU 19- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, kaymakamlar için yetkili ve görevli mahkeme hangisidir?

A)    İl Ağır ceza mahkemesi
B)    Danıştay
C)    Yargıtay
D)    Sayıştay

SORU 20- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, soruşturma izni verilen dosya nereye gönderilir?

A)    Sayıştaya
B)    Cumhuriyet Başsavcılığına
C)    Hakime
D)    Birinci sicil amirine

CEVAPLAR

1    D    11    B
2    C    12    D
3    A    13    A
4    B    14    C
5    C    15    D
6    B    16    A
7    D    17    B
8    A    18    D
9    C    19    A
10    D    20    B

Kategori: GenelBilgi: (Yazar Hakkında)

 

Yorumlar (0)

Link to URL | Yorumlar RSS

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Yorum Yazın