4982 Bilgi Edinme Soruları


| 13 Aralık 2012 | 0 Yorum

4982 Bilgi Edinme Soruları Örnek4982 Bilgi Edinme Kanunundan Çıkabilecek Sorular ve Cevapları

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNDAN ÇIKABİLECEK SORULAR SORU 1- Bu kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Bu amaç aşağıdaki kanunlardan hangisine karşılık gelmektedir?

A) 5442                  B)1702                  C)4982              D)657

SORU 2- 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre bilgi almak için, başvuruda aşağıdakilerden hangisinin olması gerekli değildir?

A)    Başvuru sahibinin adı soyadı
B)     İmzası
C)    Oturma yeri veya iş adresi
D)    TC vatandaşlık numarası

SORU 3- 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre hangi durumda başvuru sahibine olumsuz cevap verilebilir?

A)    Başvuru sahibinin vatandaşlık numarasını belirtmemesi
B)    Başvurunun elektronik ortamda yapılması
C)    Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara
D)    Dilekçeyle başvurulara

SORU 4- 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre; bilgi edinme başvurusu reddedilen kişi yargı sürecine girmedin önce kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde kurula itiraz edebilir?

A)    15 gün                                C) 30 gün
B)    15 iş günü                            D) 45 iş günü

SORU 5- 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre başvuru cevaplama yöntemi değildir?

A)    Elektronik ortamda
B)    Sözlü olarak
C)    Yazılı olarak
D)    Faks ile

SORU 6- 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurul kararını kaç gün veya iş gününde verir?

A)    15 iş günü
B)    30 gün
C)    30 iş günü
D)    15 gün

SORU 7- 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurum ve kuruluşlar kurulun istediği her türlü belgeyi kaç gün ya da iş gününde verirler?

A)    20 gün            B)15 gün        C) 30 iş günü        D) 15 iş günü

SORU 8- 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre hangi durumda idari yargıya başvuru durur?

A)    Kişiye bilgi verilmemesi                    C) Bilgi için başvuru
B)    Kurula itiraz edilmesi                        D) Bilginin tebliğ edilmesi

SORU 9- 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurulun sekretarya hizmetleri ……………… tarafından yerine getirilir. Boş bırakılan yere uygun olan aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Bakanlar kurulu
B)    Cumhurbaşkanı
C)    TBMM
D)    Başbakanlık

SORU 10- 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller neye göre belirlenir?

A)    Başbakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik ile
B)    Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak kanun ile
C)    Bakanlar kurulu tarafından çıkarılacak kanun ile
D)    Milli eğitim bakanlığının çıkaracağı yönetmelikle

SORU 11- 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurum ve kuruluşlar her yıl hazırladıkları raporları kurula ne zaman gönderirler?

A)    Ocak ayı sonuna kadar
B)    Şubat ayı sonuna kadar
C)    Nisan ayı sonuna kadar
D)    Aralık ayı sonuna kadar

SORU 12- 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurul hazırladığı rapor ile kuruluşların raporlarını birlikte TBMM’ye hangi ayda gönderir?

A)    Nisan ayı sonuna kadar
B)    Haziran ayı sonuna kadar
C)    Şubat ayı sonuna kadar
D)    Kasım ayı sonuna kadar
CEVAPLAR
1    C    5    B    9    D
2    D    6    C    10    A
3    C    7    D    11    B
4    A    8    B    12    A

Etiketler: , , , , , , , , ,

Kategori: Çıkabilecek SorularBilgi: (Yazar Hakkında)

 

Yorumlar (0)

Link to URL | Yorumlar RSS

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Yorum Yazın