ALES Örnek Sorular


| 23 Eylül 2013 | 0 Yorum

ALES Örnek SözelALES SINAVINDA ÇIKABİLECEK SORU KALIPLARI SAYISAL. İlkbahar dönemi soruları nasıldır? ALES İlkbahar döneminde matematikten nasıl sorular çıkmıştır? ALES örnek sorular. ALES sınavında matematikten nasıl sorular çıkar. ALES örnek matematik soruları ve çözümleri. ALES örnek sınav soruları. Matematik bir ve matematik iki örnek sorular. ALES Sayısal çıkmış sorular. Soru- (3-1)+(6-4)+(9-7)+…+(33-31) işleminin sonucu kaçtır?

A) 22   B) 24   C) 26   D) 28   E) 30

Soru- 1- (4):(1-1:3)=? işleminin sonucu kaçtır?

A) 6     B) 7     C) 8     D) 9/2 E) 11/3

Soru- 2(√5+1) / (√5-1) işleminin sonucu kaçtır?

A) 2√5            B) 3√5            C) 2+√5   D) 3+√5    E) 1+2√5

Soru- (8/27)-2 =x3 eşitliğini sağlayan x gerçel sayısı kaçtır?

A) 2/3 B) 3/4 C) 9/4 D) 3/8 E) 9/8

Soru- (3.106-2.106)/(4.105) işleminin sonucu kaçtır?

A) 3/2 B) 5/2 C) 1/4 D) 3/4 E) 5/4

Soru-     x.y=0                x.z>0                            y+z<0                olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) x=0            B) x<0            C) y<0            D) y>0            E) z>0

Soru-    

I. 10’a ve 21’e kalansız bölünebilen her pozitif tam sayı 6’ya da kalansız bölünür.

II. 12’ye ve 27’ye kalansız bölünebilen her pozitif tam sayı 8’e de kalansız bölünür.

III. 8’e ve 18’e kalansız bölünebilen her pozitif tam sayı 12’ye de kalansız bölünür.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

 

Soru-     150 tane bilye 7 çocuğa, her çocuk eşit sayıda bilye alacak şekilde dağıtıldıktan sonra geriye bir miktar bilye kalıyor.

Buna göre, kalan bilye sayısı en az kaçtır?

A) 2             B ) 3        C) 4       D) 5        E) 6

Soru-     A, B ve C birer rakam olmak üzere,  B=2.A            A+B+C=14  koşullarını sağlayan üç basamaklı en büyük ABC doğal sayısı için C kaçtır?

A) 0 B) 1                  C) 2               D) 3               E) 4

 

Soru-     Bir dönemde eşit kredili 5 ders alan bir öğrenci, dönem sonu not ortalamasının 100 üzerinden

en az 65 olmasını hedefliyor. Bu öğrenci 1. dersten 60, 2. dersten 52 aldığına

göre, hedefine ulaşması için diğer üç dersinin ortalaması en az kaç olmalıdır?

A) 69            B) 71          C) 73           D) 75               E) 77

Soru-     Bir kütüphane, ödünç alınan kitaplar ve dergiler için sırasıyla

20 ve 15 günlük iade süreleri belirlemiştir. Bu süreleri aşan her gün için kitap başına 1 TL, dergi başına ise 0,5 TL para cezası uygulanmaktadır. Bu kütüphaneden aynı gün bir kitap ve bir dergi ödünç alan bir kişi, daha sonra bunları birlikte iade etmiştir. Bu kişi 16 TL para cezası ödediğine göre, kitabı ve dergiyi ödünç aldıktan kaç gün sonra iade etmiştir?

A) 25       B) 28     C) 29     D) 32       E) 34

Soru-     20 sorunun sorulduğu bir yarışmaya katılan Barış, doğru cevapladığı her soru için 3 puan kazanırken yanlış cevapladığı her soru için 1 puan kaybetmiştir.

Barış, tüm sorulara cevap verip yarışmayı 24 puanla bitirdiğine göre, kaç soruyu doğru cevaplamıştır?

A) 8        B) 10      C) 11       D) 13 E) 14

Soru-     Bir manavdaki tartı, ayarı bozuk olduğu için her 1 kilogramlık ağırlığı 950 gram olarak ölçmektedir. Bu hatalı tartıda tartılıp 19 TL’ye satılan bir karpuz, doğru bir tartıda tartılsaydı kaç TL’ye satılırdı?

A) 18        B) 18,5            C) 19,5              D) 20 E) 20,5

Soru-     Aşağıdaki soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Bir maden ocağından çıkarılan kömürün bir fabrikaya

taşınmasıyla ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir:

- Kömür, kara yolu veya demir yolu ile taşınmaktadır.

- Her seferde; bir kamyon 30 ton, bir tren ise 100 ton kömür taşımaktadır.

- Kömür yüklendikten sonra, kamyon ve trenin fabrikaya gidiş süreleri sırasıyla 15 ve 25 saattir.

- Kömür boşaltıldıktan sonra, kamyon ve trenin ocağa dönüş süreleri ise sırasıyla

10 ve 20 saattir.

(Kömürün yüklenmesi ve boşaltılması sırasında geçen zaman önemsenmeyecektir.)

Soru-     Madende bekleyen bir tren, 300 ton kömürü fabrikaya kaç saatte taşır?

A) 115         B) 125       C) 130      D) 140          E) 145

Soru-     Madende bekleyen bir kamyon, 165 saatte fabrikaya kaç ton kömür taşır?

A) 210      B) 240     C) 270         D) 300          E) 330

Soru-     Dik koordinat düzleminde; A(2, -2) ve B(8, 4) noktalarından geçen doğru, x eksenini K(x, 0) noktasında kesmektedir.

Buna göre, x kaçtır?

A)5/2       B) 10/3           C)12/5            D) 3            E) 4

Soru-     İki basamaklı ardışık 5 çift doğal sayının rakamları toplamı 34’tür.

Buna göre, bu sayıların en küçüğü kaçtır?

A) 24       B) 26         C) 28           D) 30        E) 32

Soru-     Ahmet, Bora ve Emre 550 TL’yi aşağıdaki koşullara uygun olarak paylaşacaktır:

- Ahmet, Bora’dan 100 TL fazla alacaktır.

-Bora, Emre’nin 2 katı kadar para alacaktır.

Buna göre, bu paylaşmada Bora kaç TL alır?

A) 145       B) 150             C) 160             D) 175             E) 180

Soru-     Bir kova; 5 dakikada a litre su akıtan bir muslukla 4 dakikada, a dakikada 5 litre su akıtan başka bir muslukla ise 16 dakikada dolmaktadır.

Buna göre, kova kaç litre su almaktadır?

A) 4            B) 5             C ) 6              D) 8              E) 9

Soru-     Bir bakkal, bir kutu yumurtayı 7,5 TL’den alıp yumurtaların tanesini 30 kuruşa satıyor. Bu şekilde 4 kutunun tamamını sattığında 6 TL kâr elde ediyor.

Buna göre, bir kutuda kaç yumurta vardır?

A) 24          B) 25              C) 30             D) 32            E) 36

Soru-     Bir binanın her katındaki pencere sayısı, binadaki kat sayısının yarısı kadardır.

Bu binada toplam 128 pencere olduğuna göre, bina kaç katlıdır?

A) 14           B) 16         C) 18            D) 20           E) 24

Soru-     Aşağıdaki soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir pekmez üreticisi, 3 kg pekmez yapmak için 10 kg dut kullanmaktadır. Bu üretici, dutun kilogramını 2 TL’ye alıp elde ettiği pekmezin kilogramını 12 TL’ye, kalan dutun kilogramını da 2,5 TL’ye satıyor.

Soru-     Bu üretici, aldığı 30 kg dutun tamamını pekmez yapıp satmıştır.

Üretici bu satış sonunda kaç TL kâr elde etmiştir?

A) 42 B) 45             C) 48            D) 51              E) 54

Soru-     25 kg dut alan üretici, bu dutun bir kısmından elde ettiği 6 kg pekmezi ve kalan dutu satmıştır. Üretici bu satış sonunda kaç TL kâr elde etmiştir?

A) 32              B) 34,5             C) 36              D) 37,5           E) 40

Soru-     Bu üretici, aldığı dutun bir kısmından pekmez yapmış;

bu pekmezi ve kalan 12 kg dutu toplam 102 TL’ye

satmıştır.

Buna göre, üretici kaç kg dut almıştır?

A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32

Soru-     Dik koordinat düzleminde, kenarlarından biri y= -x doğrusu, köşegenlerinden biri x=1 , diğeri ise y=1 doğrusu üzerinde bulunan karenin alanı kaç birim karedir?

A) 1                B) 2               C) 4                 D) 6               E) 8

 

Etiketler: , , , ,

Kategori: Ales Çıkabilecek SorularBilgi: (Yazar Hakkında)

 

Yorumlar (0)

Link to URL | Yorumlar RSS

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Yorum Yazın