Denetmenlik Sınav Konuları


| 17 Aralık 2012 | 0 Yorum

Denetmenlik Sınav Konuları Neler Eğitim Denetmen Yardımcılığı sınav konuları sınav sorularının kapsamı nelerdir bunların cevabı aşağıdadır. Eğitim denetçileri sınav soruları nerelerden çıkar hangi konudan kaç soru çıkar genel bir bakışla hazırlanmıştır. Eğitim denetmenliği yardımcılığı sınavını kazanabilmek için aşağıdaki konuları iyi bilmek gerekmektedir. EĞİTİM DENETMENLİĞİ KONULARI
GENEL MEVZUAT
1) T.C.Anayasası,
2) İdare Hukuku(Genel Esaslar, İdari Yargı, Türkiye’nin Yönetim Yapısı)
3) Devlet Memurları Kanunu,
4) İl idaresi Kanunu,
ÖZEL MEVZUAT
1) Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
2) Milli Eğitim Temel Kanunu,
3) Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 1702, 4357, 5816 ve 3628 sayılı Kanunlar,
ÖZEL ALAN BİLGİSİ
1) Ortaöğretim kurumları ile ilgili idari yönetmelikler,
2) Eğitim-öğretim çalışmaları ile ilgili yönetmelikler,
3) Branş bilgisi,
4) Öğretim metot ve teknikleri,

YABANCI DİL
İngilizce, Fransızca Almanca dillerinden birisi. (Yabancı dil puanı ortalama puanları eşit olan adayların başarı sıralamasında dikkate alınır.)

Etiketler: , , , ,

Kategori: İdarisinavlar BilgilendirmeBilgi: (Yazar Hakkında)

 

Yorumlar (0)

Link to URL | Yorumlar RSS

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Yorum Yazın