İl İdaresi Kanunu Soruları


| 31 Ocak 2013 | 0 Yorum

İl İdaresi Kanunu Soruları Cevaplarıİl idaresi kanunundan nasıl sorular çıkar? İl idaresi kanunu hangi konuları kapsar? İl idaresi kanunu nedir? Köyler nasıl kurulur? Köy kurulmasına kim izin verir? İlçe isminin köy isminin değiştirilmesi kimin onayı ile olur? İl idaresi kanunu iş ve ilemlerine kim onay verir. Köy kurulması ne ile olur? Köy ilçe kurma şartları nelerdir? 5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNUNDAN ÇIKABİLECEK SORULAR SORU 1- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre il ve ilçe kurulması ne şekilde olur? A)    Tüzükle B)     Kanunla C)    Yönetmelikle D)    Yönerge ile SORU 2- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre bir ilçenin başka bir ile bağlanması hangi şekilde olur?A)    İçişleri Bakanının onayı ile

B)     Tüzükle

C)    Bakanlar kurulu kararı ile

D)    Kanunla

 

SORU 3- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre; il ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir ile bağlanması …………… ile olur.

Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

 

A)    Kanun             B) Cumhurbaşkanı onayı          C) Başbakan onayı      D)Yönetmelik

 

SORU 4- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, yeniden köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi hangi bakanlık yada bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle  yapılır?

 

A)    İçişleri Bakanlığı

B)     Maliye Bakanlığı

C)    Sağlık Bakanlığı – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

D)    Maliye Bakanlığı – Sağlık Bakanlığı

 

SORU 5- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, bucak kurulması, kaldırılması, merkezinin belirtilmesi, il ilçe ve bucak sınırlarının ve bucak adlarının değiştirilmesi bir köyün veya kasabanın veya bucağın başka bir il ve ilçeye bağlanması, mühim mevki ve tabii arazi adlarının değiştirilmesi nasıl olur?

 

A)    İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile

B)     Bakanlar kurulu kararı ve Başbakanın onayı ile

C)    Maliye Bakanlığının kararı ile

D)    Sağlık Bakanlığının onayı ile

 

SORU 6- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, köy ve kasabaların aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması, köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir köy, mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi hangi bakanlığın tasvibiyle olur?

A)    Maliye Bakanlığının

B)     İçişleri Bakanlığının

C)    Sağlık Bakanlığının

D)    Köy Hizmetleri Bakanlığının

 

SORU 7- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, Türkçe olmayan ve iltibasa meydan veren köy adları, alakadar Vilayet Daimi Encümeninin mütelaası alındıktan sonra en kısa zamanda neresi tarafından değiştirilir?

 

A)    Başbakanlık

B)     İçişleri Bakanlığı

C)    Cumhurbaşkanlık

D)    Dahiliye Vekaletince

 

SORU 8- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, illerde genel idare şekli hangi bölümlere uygun olarak düzenlenir?

1- il                  2-İlçe               3-Köy             4-Bucak

 

A)    Yalnız 1

B)     1,2,3

C)    1,2,4

D)    Hepsi

 

SORU 9- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, valiler nerenin kararı ile tayin olurlar?

 

A)    Bakanlar kurulu kararı ile

B)     Cumhurbaşkanının kararı ile

C)    İçişleri Bakanlığının kararı ile

D)    Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının kararı ile

 

SORU 10- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, valiler kimin tasdiki ile tayin olurlar?

 

A)    Cumhurbaşkanının

B)     Başbakanın

C)    İlgili Bakanın

D)    İçişleri Bakanının

 

SORU 11- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için kimler emir çıkarıp bunları ilan edebilir?

 

A)    Muhtarlar

B)     Kaymakamlar

C)    Valiler

D)    İl Milli Eğitim Müdürleri

 

SORU 12- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiri kimdir?

 

A) Vali B) Belediye Başkanı                C) Kaymakam             D) İl Milli Eğitim Müdürü

 

SORU 13- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, aşağıdakilerden hangisini vali denetlemez?

 

A) Kaymakam             B) Belediye                  C) Savcılık                   D) Muhtar

SORU 14- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, ilde yapılacak törenlere kim başkanlık eder?

 

A) Vali                                                            C) Belediye Başkanı

B) İl Milli Eğitim Müdürü                                             D) Mal Müdürü

 

SORU 15- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, vali ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A)    İlde Devletin ve Hükümetin temsilcisidir

B)     İldeki Adli daireleri, hakimleri ve savcıları denetler

C)    İl Emniyet Müdürlüğünü denetler

D)    İle bağlı ilçelerdeki Kaymakamları denetler

 

SORU 16- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, vali hangilerini denetlemez?

1- Adliye         2- Maliye         3- İşletmeler     4- Askeriye

 

A)    1,4

B)     1,3

C)    2,3

D)    2,4

 

SORU 17- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, vali bir memura aşağıdaki cezalardan hangisini veremez?

 

A)    Uyarma

B)     Kınama

C)    Meslekten atma

D)    Aylıktan kesme

 

SORU 18- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, vali aşağıdakilerden hangisinin birinci sicil amiridir?

 

A)    Okul Müdürleri

B)     İl Milli Eğitim Şube Müdürleri

C)    Kaymakamların

D)    Köy Muhtarları

 

SORU 19- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, vali idare şube başkanlarını heyet olarak yılda en az kaç defa toplar?

 

A) 1                            B) 2                             C) 3                            D) 4

 

SORU 20- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, valilerce verilin cezalar ne zaman sicile geçer?

 

A)    Tebliğ tarihinden 7 gün sonra

B)     Tebliğ tarihinden itibaren

C)    Tebliğ tarihinden 10 gün sonra

D)    Tebliğ tarihinden 1 yıl sonra

 

SORU 21- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, valiler kaymakamları yılda kaç defa toplantıya çağırır?

 

A) 1                            B) 2                             C) 4                            B) 8

 

SORU 22- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, kaymakamlar aşağıdaki cezalardan hangisini ya da hangilerini verir?

1- Uyarma       2- Kınama       3- Aylıktan kesme        4- Kademe ilerlemesini durdurma

 

A)    Yalnız 1

B)     1,3

C)    3,4

D)    1,2

 

SORU 23- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, İlçe Milli Eğitim Müdürünün birinci sicil amiri kimdir?

 

A)    Vali

B)     İl Milli Eğitim Müdürü

C)    Kaymakam

D)    Milli Eğitim Bakanı

 

SORU 24- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, kaymakam ilçe idare şube başkanlarına acele hallerde kaç güne kadar izin verebiliri?

 

A) 7                            B) 8                             C) 9                            D) 10

 

SORU 25- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, yıllık izin süresine dahil edilmek üzere tayini kendisine ait memuruna, kaymakam acele hallerde kaç güne kadar izin verebilir?

 

A) 30                          B) 45                           C) 60                          D) 90

 

SORU 26- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, tayinleri merkeze ait memurlara acele hallerde valiler kaç güne kadar izin verirler?

 

A) 5                            B) 10                           C) 15                          D) 30

 

SORU 27- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, ilçe genel idaresinin başı ve mercii kimdir?

 

A)    Kaymakam

B)     Vali

C)    Belediye Başkanı

D)    İlçe Milli Eğitim Müdürü

 

SORU 28- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi il idare kurulu arasında yer almaz?

 

A) Milli eğitim                                                       C) Defterdar

B) Bayındırlık                                                        D) Askeriye

SORU 29- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, hangisi ya da hangileri il idare kurulunda bulunmaz?

1- Hukuk işleri müdürü                                         3- Tarım ve veteriner

2- Sağlık ve sosyal yardım                         4- DSİ müdürü

 

A) 1,2                               B) 1,3                          C) Yalnız 3                              D) Yalnız 4

 

SORU 30- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, ilçe idare kurulunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 

A)    Tahrirat katibi

B)     Malmüdürü

C)    Hükümet hekimi

D)    İlçe Garnizon komutanı

 

SORU 31- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, ilçe idare kurulu kaymakam ile birlikte kaç kişiden oluşur?

 

A) 2                            B) 4                                        C) 6                                        D) 8

 

SORU 32- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, ilçe idare kurulu kararlarını itiraz nereye yapılır?

 

A)    İl idare kurulunu

B)     Kaymakama

C)    Valiye

D)    Yargıtaya

 

 

CEVAPLAR

1

B

17

C

2

D

18

C

3

A

19

D

4

C

20

B

5

A

21

A

6

B

22

D

7

D

23

C

8

C

24

B

9

A

25

A

10

A

26

C

11

C

27

A

12

A

28

D

13

C

29

D

14

A

30

D

15

B

31

C

16

A

32

A

Etiketler: ,

Kategori: Çıkabilecek SorularBilgi: (Yazar Hakkında)

 

Yorumlar (0)

Link to URL | Yorumlar RSS

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Yorum Yazın