Kategori: Ales 2008 Soruları

ALES 2008 Sonbahar Dönemi Soruları

ALES 2008ALES 2008 Sonbahar Dönemi Soruları Cevapları 2008 Sonbahar Sayısal   2008 Sonbahar Sözel    2008 Sonbahar Cevapları ALES SINAVINDA ÇIKABİLECEK SORU KALIPLARI VE GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKMIŞ SORU ÖRNEKLERİ  Aşağıdaki kesirlerin en büyüğü hangisidir? A) 10/11  B) 11/12   C) 12/13    D) 21/2  E) 24/25

 

x pozitif bir gerçel sayı ve

x +5/8 toplamı pozitif bir tam sayı olduğuna göre, x

sayısı en az kaçtır?

A) 0,215 B) 0,225 C) 0,275 D) 0,375 E) 0,415

 

Küpkök x kare < 4

eşitsizliğini gerçekleyen en büyük x tam sayısı

kaçtır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

 

a/b kesrinin payına 3 eklenirse kesrin değeri ne

kadar artar?

A) 3 B) 3a C) a + 3

D) 3/a E) 3/b

 

x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere,

3x + 5y = 44

eşitliğini sağlayan kaç tane (x, y) ikilisi vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

 

a/4 + b/5 + c/3=8 olduğuna göre, 15a + 12b + 20c ifadesinin değeri

kaçtır?

A) 420 B) 460 C) 480 D) 500 E) 520

 

x, y, z negatif tam sayılar ve

2/x< 2/y< 2/z olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi

doğrudur?

A) x < y < z B) x < z < y C) y < x < z

D) z < x < y E) z < y < x

 

Ix −1I < 2

koşulunu sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

 

12 ve 18 ile bölünebilen 100 ile 150 arasındaki en

küçük tam sayının rakamları toplamı kaçtır?

A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5

 

Ardışık iki pozitif tam sayının çarpımı, bu sayıların her

birine 1 eklenince elde edilen çarpımdan 24 eksiktir.

Bu iki tam sayıdan küçük olanı kaçtır?

A) 9 B) 11 C) 13 D) 15 E) 17

 

45 metre, 60 metre, 90 metre uzunluğundaki üç top

kumaş eşit uzunluklarda parçalara ayrılmak isteniyor.

Her biri metrenin tam katı uzunlukta olacak biçimde

en az kaç parça elde edilir?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

 

x ve y birer doğal sayı olmak üzere,

y (x + 2) = 6

eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

 

A kentinden hareket eden bir araç, saatte 80 km hızla

giderse B kentine gitmesi gereken süreden 5 dakika

geç, 100 km hızla giderse 20 dakika erken varıyor.

Bu aracın B kentine gitmesi gereken süre kaç

dakikadır?

A) 120 B) 60 C) 40 D) 30 E) 20

 

% 20 si tahin olan 1 litre tahin ve pekmez karışımına

0,25 litre daha pekmez karıştırılarak yeni bir karışım

elde ediliyor.

Yeni karışımın tahin oranı yüzde kaçtır?

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

 

Aşağıdaki tablo bir sınıftaki öğrencilerin Türkçe sınavından

5 üzerinden aldığı puanların dağılımını göstermektedir.

Puan                = 2  3  4  5

Öğrenci Sayısı = 5  4  6  x

Bu sınıftaki öğrencilerin puanlarının ortalaması

4 olduğuna göre, x kaçtır?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

 

{ A, L, E, S } kümesinin elemanları ile anlamlı ya

da anlamsız dört harfli kaç tane sözcük oluşturulabilir?

(Sözcükler oluşturulurken her harf bir kez kullanılacaktır.)

A) 24 B) 20 C) 18 D) 16 E) 14

 

2 çay bardağının fiyatı 3 YTL ve 3 çay tabağının fiyatı

2 YTL dir. Eşit sayıda bardak ve tabak alınarak x YTL

ödeniyor.

Buna göre, x in en küçük tam sayı değeri kaçtır?

A) 10 B) 12 C) 13 D) 15 E) 16

 

Bir satıcı, 1 sandık limonun yarısını satıp kalan limonlardan

12 tanesini eve götürüyor. Sandıkta başlangıçtaki

limonların 4/11’i kalıyor.

Buna göre, başlangıçta sandıkta bulunan limon

sayısı kaçtır?

A) 58 B) 60 C) 75 D) 78 E) 88

 

Ahmet’in parası Barış’ın parasının 7 katıdır. Ahmet

Barış’a 50 YTL verirse Ahmet’in parası Barış’ın parasının

5 katı oluyor.

Buna göre, başlangıçta Barış’ın parası kaç

YTL dir?

A) 120 B) 150 C) 165 D) 170 E) 180

 

Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri 3, 4 ve 5 sayılarıyla

orantılıdır.

Bu üçgenin en küçük dış açısı kaç derecedir?

A) 98 B) 100 C) 105 D) 120 E) 135

 

Bir doğal sayının 18 e bölünebilmesi için hangi iki

sayıya bölünebilmesi yeterlidir?

A) 2 ve 3 B) 2 ve 6 C) 2 ve 9

D) 3 ve 6 E) 3 ve 9

 

Dört basamaklı AAAA sayısının 4 ile bölümünden

elde edilen kalan 2 dir.

Buna göre, A nın en küçük değeri kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

 

Üç basamaklı ABC sayısı iki basamaklı AB sayısından 411 fazladır.

Buna göre, A + B + C toplamı kaçtır?

A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

 

A +D+ F = B + C+E

eşitliğini sağlayan rakamları birbirinden farklı altı

basamaklı en küçük ABCDEF doğal sayısının

onlar basamağında hangi rakam vardır?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

 

96 ile çarpımı bir sayının tam küpü olan en küçük

pozitif tam sayı kaçtır?

A) 18 B) 22 C) 24 D) 32 E) 36

 

x < 0 ve IxI 3 koşullarının her ikisini birden sağlayan

x tam sayılarının çarpımı kaçtır?

A) −12 B) −6 C) 0 D) 2 E) 6

 

Tanesi a YTL den alınan elmaların 1/3’ü çürüyor ve

kalan elmaların tanesi b YTL den satılıyor.

Bu alışverişten ne kâr ne de zarar edildiğine göre,

a ile b arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?

A) a = 2b B) 2a = 3b C) 3a = b

D) 3a = 2b E) 4a = 3b

 

Bir torbada bulunan cevizler üç çocuk arasında 5, 7

ve 9 sayılarıyla orantılı olacak biçimde paylaştırılıyor.

Torbada 105 ceviz olduğuna göre, en fazla cevizi

alan çocuk kaç ceviz almıştır?

A) 35 B) 40 C) 45 D) 60 E) 65

 

ÜÇ SORUYU AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE

GÖRE YANITLAYINIZ

Bir tezgâhta sırasıyla 250 mL, 500 mL ve 750 mL su

alabilen üç tür ölçü kabı vardır. Bu kaplar her seferinde

tam olarak suyla doldurularak çeşitli dolum işleri

yapılmaktadır.

2750 mL lik bir şişe, ölçü kaplarıyla en az kaç seferde

doldurulabilir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

7,5 litrelik bir kova, 250 mL ve 500 mL lik ölçü kapları

kullanılarak dolduruluyor. Dolum işi için bu kaplar toplam

22 defa kullanılıyor.

Buna göre, 250 mL lik ölçü kabı kaç defa kullanılmıştır?

A) 20 B) 18 C) 16 D) 14 E) 12

23. Bir kovanın yarısı suyla doludur. Kovadan 500 mL lik

kap ile 5 defa su alındığında kovada, kovanın 1/3’ü

kadar su kalıyor.

Buna göre, kova boşken kaç litre su almaktadır?

A) 20 B) 15 C) 14 D) 12 E) 10

 

ÜÇ SORUYU AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE

GÖRE YANITLAYINIZ

90 soruluk bir sınavda X, Y, Z, V alt testleri bulunmaktadır.

X testi 45 soru, Y testi 19 soru, Z testi 14

soru ve V testi de 12 sorudan oluşmaktadır.

Bir öğrencinin bu sınavdan aldığı puan aşağıdaki gibi

hesaplanmaktadır:

Doğru yanıtlanan her soru X testinde

2 puan, Y testinde 1,5 puan, Z testinde

1 puan ve V testinde 0,5 puan değerindedir.

 

Yanlış olarak yanıtlanan ve boş bırakılan

sorular için puan düşülmemektedir.

 

Toplam 67 soruyu doğru olarak yanıtlayan bir öğrencinin

sınavdan alacağı puan en fazla kaçtır?

A) 124 B) 123 C) 122,5 D) 122 E) 121,5

 

V testinin tümünü doğru olarak yanıtlayan bir öğrencinin

Y testindeki doğru yanıt sayısı, X testindeki doğru

yanıt sayısının 6 katıdır.

Bu öğrencinin doğru olarak yanıtladığı toplam

soru sayısı 38 ve sınavdan aldığı puan 44 olduğuna

göre, Z testindeki doğru yanıt sayısı kaçtır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

 

Y testinden 16 ve V testinden 12 soruyu doğru

olarak yanıtlayan bir öğrenci alacağı puanı,

X testinden kaç soruyu doğru yanıtlayarak

alabilir?

A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 18

 

 

ÜÇ SORUYU AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE

GÖRE YANITLAYINIZ

Teknolojik ürünlerin satıldığı bir mağazada K, L ve M

marka cep telefonları satılmaktadır. K marka cep telefonunun

K1, K2, K3, L marka cep telefonunun L1,

L2, L3 ve M marka cep telefonunun M1, M2, M3 olmak

üzere üçer farklı modeli vardır. Mağazadaki toplam

cep telefonu sayısı 250 dir. Bu cep telefonlarının

% 24 ü K marka, % 72 si L marka, geriye kalan M

markadır.

Bu mağazadaki L marka cep telefonu sayısı

kaçtır?

A) 100 B) 135 C) 150 D) 160 E) 180

 

Bu mağazadaki K marka cep telefonları modellerine

göre bir daire grafiğiyle gösterildiğinde K1 model cep

telefonunu gösteren daire diliminin merkez açısı 36° ,

K2 model cep telefonunu gösteren daire diliminin

merkez açısı ise 90° ile gösteriliyor.

Buna göre bu mağazada kaç tane K3 model cep

telefonu vardır?

A) 30 B) 34 C) 39 D) 41 E) 45

 

Bu mağazada en az birer tane M1 ve M2 model

cep telefonu varsa M3 model cep telefonu sayısı

en fazla kaç tanedir?

A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16

 

BEŞ SORUYU, BAŞTA VERİLEN CÜMLELERDEN

KESİN OLARAK ÇIKARILABİLECEK

YARGIYI BULUNUZ

Hafta sonuna kadar sürmesi beklenen kriz nedeniyle

dünya borsalarının şu ana kadarki toplam

kaybı 100 milyar doları geçti.

A) Borsaların sonraki haftalarda sürekli yükselmesi

beklenmektedir.

B) Bu dönemde en çok düşüş, ekonomisi güçlü ülkelerin

borsalarında yaşanmıştır.

C) Dünya çapında bazı borsalar yükselirken bazıları

düşmüştür.

D) Düşüşten önceki haftalarda borsa endeksleri sürekli

yükselmiştir.

E) Krizin, bir süre daha devam edeceği düşünülmektedir.

 

İtalyan edebiyatının ülkemizde de çok sevilen

büyük ustası Calvino’nun ilk romanı da nihayet

dilimize kazandırıldı.

A) Yazar, ilk romanıyla edebiyat dünyasında yankı

uyandırmıştır.

B) Yazarın bazı kitapları Türkçeye daha önce çevrilmiştir.

C) Yazar, yalnızca roman değil, şiir ve deneme de

yazmıştır.

D) Yazar, yapıtları Türkçeye çevrilen ilk İtalyan sanatçıdır.

E) Yazar, İtalyan edebiyatının yenilikçi yazarlarından biridir

 

Hamit Görele, Türk resminde 1930’lu yıllarda gerçekleşen

yenilikçi hareketin içinde yer alan sanatçılardandır.

A) Türk resminde 1930’lu yıllardan önce yenilikçi

harekete rastlanmamıştır.

B) Hamit Görele, taklitçiliği yıkarak Türk resmine

özgünlük kazandırmıştır.

C) Bu yenilikçi harekete birden fazla sanatçı katılmıştır.

D) Günümüz Türk resmi hâlâ bu hareketin etkisindedir.

E) Hamit Görele bu hareketin fikir babasıdır.

 

Likya uygarlığının en büyük kentlerinden biri olarak

öne çıkan bu eski yerleşim yerinde, ilk kez,

soyulmamış, tahrip edilmemiş mezarlar gün ışığına

çıktı.

A) Daha önce yağmalanmış mezarlara ulaşılabilmiştir.

B) Bu yerleşim yeri Likya uygarlığına başkentlik

yapmıştır.

C) Bulunan mezarlar Likya uygarlığının farklı dönemlerine

aittir.

D) Likyalılarda ölüler dinî tören yapılarak gömülürdü.

E) Likya, döneminin en güçlü devletiydi.

Yenilikçi yaklaşımı ve cesur oyun seçimleriyle,

kurulduğu günden bugüne sanat dünyasında

yankı uyandıran bu tiyatro, yeni sezona da oldukça

iddialı bir projeyle başlıyor.

A) Kısa süre önce kurulmuş bir tiyatrodur.

B) Daha çok ünlü yazarların ünlü oyunları sahnelenmektedir.

C) Bir sezonda birden fazla oyunu izleyiciye ulaştırmışlardır.

D) Daha önce de ses getiren oyunlar sergilemişlerdir.

E) Hiç sergilenmemiş oyunları sahneye koymayı tercih etmektedirler.

 

BEŞ SORUYU, NUMARALANMIŞ CÜMLELERDEN

HANGİSİNİN, PARÇANIN ANLAM

BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZDUĞUNU BULUNUZ.

(I) Türkiye’nin sığla ormanları her yıl endişe verici

ölçüde azalıyor. (II) Güneybatı Anadolu’da, özellikle

Marmaris ve Fethiye çevresinde ormanlık

alanlar oluşturan sığla ağaçlarının bölge ekonomisinde

önemli bir yeri var. (III) 1949 yılında yapılan

bir araştırmaya göre 6 bin 212 hektar sığla

ormanı vardı, bu sayı 1982’de 5 bin hektara düştü.

(IV) Günümüzdeyse 3 bin hektar sığla ormanı

kaldı. (V) Sığla ormanlarının azalmasının en

önemli nedeniyse, buraların narenciye bahçelerine

dönüştürülmesidir.

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

(I) Otuz yıl süren araştırmalar sonucunda, çocukların,

yaz tatilinde, bir önceki eğitim yılına göre

zihinsel yeterlilik bakımından bir ay geriledikleri

saptandı. (II) Yine başka bir araştırmaya göre, çocuklar

tatil boyunca zekâ derecelerinden bir puan

kaybediyor. (III) Uzmanlara göre çocuklar boş zamanlarında

çok fazla kitap okumuyor. (IV) Yeni

öğretim yılı başladığında, yaz tatillerini öğretici

faaliyetlerle değerlendirmeyen çocukların, ötekilere

göre geri kaldığı da yapılan araştırmalarla

tespit edildi. (V) Bu fark kısa sürede kapatılsa da

çocukların bu durumla hiç karşılaşmaması için

anne ve babalara büyük görev düşüyor.

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

(I) Opera, müziği ve tiyatroyu bir araya getiren bir

sanat dalıdır. (II) Opera binaları, kentlerle ilgili değerlendirmelerde

önemli bir ölçüt olarak ele alınabilir.

(III) Çünkü opera binaları, ait oldukları kentin

kültürel düzeyinin bir göstergesidir. (IV) Örneğin

Avrupa’da önemli kültürel etkinliklere ev sahipliği

yapan şehirlerden Paris’te beş; Prag, Berlin, Münih’te

üçer opera binası vardır. (V) Bu opera binaları

o kentte yaşayanların opera sanatına verdikleri

değerin ötesinde, kültürel ve sanatsal etkinliklere

verdikleri önemin de göstergesidir.

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

(I) Çocukluğumuzda yaz mevsiminin çekici taraflarından

birisi, çizgi roman okuma özgürlüğüne

kavuşmaktı. (II) Bilgisayarların, DVD’lerin olmadığı

hatta televizyonun her evde bulunmadığı zamanlarda,

yaz sıcaklarında eve kapanan çocukların

tek eğlencesiydi çizgi romanlar. (III) Fazla çeşit

olmadığından piyasaya yeni çıkan ne varsa

alınıp okunur, okunanlar öteki çocuklardaki çizgi

romanlarla değiştirilirdi. (IV) Aynı zamanda kitapçılar

da okunmuş çizgi romanları alır, satar,

değiştirir ya da hemen oracıkta duvar dibinde

okunmak üzere kiralardı. (V) Film yapımcıları ve

senaristler pek çok çizgi roman karakterine hayat

verip onları beyaz perdeye taşıdı.

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

(I) “Diş çürüklerine karşı etkili” sözü diş macunu

üreticilerinin en dikkat çekici reklam sloganı

hâline geldi. (II) Diş çürüklerinin tedavisinde, dişin

hasara uğramış sert dokularını onarmak için

çeşitli dolgu malzemelerinden yararlanılmakta.

(III) Bu dolgu malzemeleri arasında en çok dikkat

çeken, arka dişlerin dolgusunda kullanılan, amalgam

adı verilen bir alaşım. (IV) Bakır, gümüş, kalay

ve çinkodan oluşan amalgam tozunun cıva ile

karıştırılması sonucunda hazırlanan sert, dayanıklı

ama estetik olmayan bu malzeme, yüz yılı aşkın

bir süredir kullanılmakta. (V) Son yıllardaysa dişin

doğal rengindeki estetik malzemelerin geliştirilmesi

için büyük çabalar harcanmakta.

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

I. çökelti örneklerinin içinde

II. Japon araştırmacılar, Guam Adası’nın güneybatısında

bulunan

III. çoğu şimdiye kadar bilinmeyen birhücreli

IV. canlılara ait fosiller buldular

V. Challenger Çukuru’ndan aldıkları

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle

oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi

baştan dördüncü olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

I. 2026 ile 2060 yılları arasında dünyanın

II. neslinin yok olmasına yol açacağını ortaya

koydu

III. bunun kutuplarda yaşayan bazı canlı türlerinin

IV. yapılan son araştırmalar, önlem alınmadığı takdirde

V. ortalama sıcaklığının iki derece artacağını ve

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle

oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi

baştan ikinci olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

I. İbrahim Peygamber’in, bugün kalenin

II. Halep şehri, “süt sağmak” anlamına

III. olduğu tepede süt sağarak ihtiyacı

IV. gelen Arapça “Halab al Shahba” adını

V. olanlara dağıtmasından alıyormuş

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle

oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi

baştan ikinci olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

I. incelediği esere bakış açısını

II. bulduğu sonuçların çeşitlilik kazanmasını da

sağlar

III. zengin bir kültürel birikime sahip olması

IV. genişletmekle kalmaz

V. bir edebiyat araştırmacısının

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle

oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi ilk

sırada yer alır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

I. kısa bir gözlem sonunda keşfedildi çünkü

II. yaklaşık bir saat süren

III. gezegenin yeri daha önceden

IV. Neptün gezegeni Johann G. Galle tarafından

V. matematiksel olarak hesaplanmıştı

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle

oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi

baştan üçüncü olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

I. küçük bir şehrinde kurulan aile tersanesi

II. günümüzde, uluslararası pazardaki

III. güçlü rakipleriyle yarışabilecek duruma gelmiştir

IV. denize kıyısı bile olmayan

V. 1795’te Almanya’nın

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle

oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi

baştan dördüncü olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

“Büyük projelere yarım kalmış fikirlerle başlamayın.”

sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başarılı her işin ortak çalışmaların ürünü olduğu

B) Bir işi bitirmeden başka bir işe başlamanın yanlışlığı

C) Başkalarının düşünceleriyle başarıya ulaşılamayacağı

D) Önemli bir konu hakkında yeterince düşünülmeden

uygulamaya geçilmemesi gerektiği

E) Geniş kitleleri ilgilendiren çalışmalardan sonuç

almak için beklemek gerektiği

 

“Kabuğu yeşil olan bir cevizi kırmak neredeyse imkânsızdır,

ama olgunlaşan ceviz bir vuruşta açılır.”

sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zamanından önce kalkışılan işleri başarmanın

zor olduğu

B) Bir sorunu çözmek için bazen başkalarının yardımına

gereksinim duyulduğu

C) Sorunları çözmek için farklı bir bakış açısına sahip

olmak gerektiği

D) Zor işlerin üstesinden gelmek için kararlılığın

önemli olduğu

E) Bazen eldekilerle yetinmek gerektiği

Bakımlı köy evinde kedileri, tavukları ve eksik olmayan

konuklarıyla yaşıyordu. Evin giriş katına yerleştirdiği

seramik fırını ise yaşamının rengi ve anlamıydı.

Bin bir renkli tabaklar, çanaklar, vazolar, heykelcikler

üretiyordu çamurdan. Bir ara, neden kenti bırakıp

Ege’nin bu küçük köyüne kaçtığını sordum. Bir an

sustu, sonra: “Hayatı yavaşlatmak için!” dedi.

Bu parçadaki altı çizili sözle kişi, neyi anlatmak

istemiştir?

A) Köyde istediği kadar seramik üretebileceğini

B) Kentin yorucu koşullarında sağlık sorunları yaşayacağını

C) Çalışmalarının doğal bir çevrede daha verimli

olacağını

D) Toprakla uğraşan insanlar arasında daha mutlu

olacağını

E) Köyün kargaşadan uzak, sakin ortamında hayatı

duyumsayarak yaşayacağını

 

Talihi yaver gidip şöhrete ve servete sahip olmuş bir

kişinin akılsızca, görgüsüzce ve cahilce davranışlar

sergilediğini gördüğünüzde, Moliére’in Harpagon’unu

hatırlamaz mısınız?

Bu cümleden aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir?

A) Moliére’in şans eseri şöhrete ve servete sahip

olduğu

B) Aniden zenginleşen kişilerin kendilerini çevrelerinden

soyutladıkları

C) Şans oyunlarıyla servet edinenlerin bu serveti

mutlaka yitirdikleri

D) Moliére’in bu davranışları sergileyen bir kahraman

yarattığı

E) Bir şekilde şöhreti yakalamış olan kişilerin servetlerinin

de arttığı

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, ayraç içinde verilen

sözcüğün anlamını içermemektedir?

A) Anne sütüyle beslenen bebekler çok sayıda mikroorganizmaya

karşı korunmuş oluyor. (öncelik)

B) Anne sütünün içeriği hâlâ tam olarak bilinmiyor.

(belirsizlik)

C) Anne sütü bebekler için en uygun besindir. (üstünlük)

D) Anne sütünün bileşimi, bebeğin gereksinimlerine

göre değişim gösterir. (uyum gücü)

E) Uzmanlar, bebeğin altı aylık oluncaya kadar yalnızca

anne sütüyle beslenmesini öneriyorlar. (salık

verme)

 

(I) Belediyelerin internet sitelerine girdiğinizde bu sitelerin

çok büyük bir kısmında, o şehrin mutlaka İpek

Yolu, Kral Yolu ya da Baharat Yolu ile bağlantısı verilir.

(II) Genellikle bir taş yol “İşte İpek Yolu!” diye

gösterilir. (III) Böylelikle, İpek Yolu dendiğinde E-5

türü bir yol anlaşılmaktadır. (IV) Aslında kavramsal

olarak İpek Yolu bir yol hattını değil, ipek ticaretinin

bütün iktisadi, kültürel, siyasal özelliklerini içermektedir.

(V) Bu açıdan İpek Yolu arkeoloji, sanat tarihi,

mimarlık tarihi, ekonomi tarihi gibi pek çok bilimin de

ilgi alanına girer.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak

aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, bir saptama yapılmıştır.

B) II. cümlede, bir adlandırmanın neden kaynaklandığı

açıklanmıştır.

C) III. cümlede, bir adlandırmadan ne anlaşıldığı

belirtilmiştir.

D) IV. cümlede, bir bilginin yanlışlığı dile getirilmiştir.

E) V. cümlede, bir kavramın farklı alanlarla bağlantısı

üzerinde durulmuştur.

 

(I) Araştırmacılar, nanotüpleri kullanarak “kalıcı” bilgisayar

belleği üretebilecekleri görüşünde. (II) Bilginin

manyetik bir disk üzerinde saklandığı “uçucu” bellek

türlerinde, bilgi yalnızca bilgisayar açık olduğu

sürece korunuyor. (III) Bilgisayar her açılıp kapandığında

sakladığı bilgiyi, sabit diskten alıp yeniden

elektronik bellek üzerine yazıyor. (IV) Kalıcı bellekteyse

sistem bilgisi, bilgisayar kapatıldığında da silinmiyor.

(V) Böylece bilgisayar açılırken beklenmesi

gereken süre ortadan kalkıyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden

sonra, düşüncenin akışına göre “Bilgisayar

açılırken bir süre beklemenin gerekmesi de bu işlemin

yapılmasından kaynaklanıyor.” cümlesi getirilebilir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

İbni Haldun’a göre, tarih, Yunan tarihçileri ile onlardan

sonra gelen Müslüman tarihçilerin düşündükleri

gibi, birtakım dinî, siyasi ve askerî olayları, oluş sırasına

göre arka arkaya vermekten veya peygamberlerin

ve hükümdarların hayatlarını anlatmaktan ibaret

değildir. Bir tarihçinin, öncelikle tarihî olaylardaki benzerlikleri

ve farklılıkları saptayarak bunlar arasındaki

zaman ve mekân dışı nedensellik ilişkilerini belirlemesi

gerekir.

Aşağıda verilen örneklerden hangisi, İbni Haldun’un

tarih görüşünü örnekler nitelikte bir yargıdır?

A) Tarihte çok uluslu imparatorlukların parçalanmasının

ana nedenlerinden biri milliyetçilik akımının

ortaya çıkması ve güçlenmesidir.

B) Sümerler, ziggurat denilen tapınaklarını rasathane

olarak da kullanmış, Ay ve Güneş tutulmalarını

hesaplamıştır.

C) Türklerin Anadolu’ya akınları 11. yüzyılda Çağrı

Bey ve Tuğrul Bey dönemlerinde yoğunluk kazanmıştır.

D) Hititler ve Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Antlaşması,

yazılı bir antlaşmadır.

E) Hukuk kavramı ve adaletin üstünlüğü anlayışı

Mezopotamya’da, Lagaş Kralı Urgakina’nın düzenlediği

kanunlarla ortaya konmuştur.

 

Fiziğe, kimyaya ya da öteki bilim dallarına ilgi duymayan

insanlar için doğanın kuralları, çok da şaşırtıcı

olmayan, statik kurallardır. Bilim adamları için ise

bunlar, bulundukça ve keşfedildikçe farklılaşan, tılsımlı

yapı taşlarıdır.

Bu parçada bilim adamlarının hangi özelliği vurgulanmak

istenmiştir?

A) Araştırma yapmaktan yorulmadıkları

B) Açık fikirli oldukları

C) Gördükleri karşısında birbirlerinden farklı tepkiler

verdikleri

D) Öteki insanlara yol gösterdikleri

E) Bakış açılarının öteki insanlardan farklı olduğu

 

Filozoflar, herkeste parça parça ve karmaşık olarak

var olan bilgileri, düzenli ve sistemli bilgiler hâline getirirler.

Bu söz, aşağıdaki soruların hangisine karşılık

olarak söylenmiş olabilir?

A) Filozofların çalışma yöntemleri bilim adamlarınınkinden

farklı mıdır?

B) Felsefi düşünce yeteneği her insanda doğuştan

mı vardır?

C) Filozoflar öteki insanlardan hangi yönüyle ayrılır?

D) Bilgilerin düzenli oluşu, onların doğru olmasını

sağlar mı?

E) Yalnızca filozoflar mı sistematik çalışma prensibine

sahiptir?

 

Belgesel filmlerin kalitesi, öncelikle hazırlık aşamasında

yapılan araştırmayla doğru orantılıdır. Ayrıca

bu aşamada varsayımlardan kaçınılmalıdır. Araştırmalar

sonunda elde edilen bilgilerin doğruluğunun

çeşitli kaynaklardan denetlenmesi de gerekmektedir.

Bu sözler, aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık

olarak söylenmiş olabilir?

A) Belgesel film çekerken hangi bilimsel kaynaklardan

yararlanılabilir?

B) Belgesel film çekerken ne tür zorluklarla karşılaşılabilir?

C) Belgesel film çekerken sette nasıl bir iş bölümü

yapmak gerekiyor?

D) Nitelikli bir belgesel film çekerken hazırlık aşamasında

neler yapılması gerekir?

E) Belgesel film çekiminde hazırlık aşaması ne

kadar sürer?

 

Her çocukta görülmese de birçok çocukta karşılaşılan

okul korkusunun en önemli nedeni, çocukların yapabileceği

işleri bile anne ve babaların yapmasıdır. Bu

yanlış bir tutumdur. Çünkü okula gitmekten korkan

çocuklar, genelde —- çocuklardır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden

hangisi getirilebilir?

A) daha önce hiç sorumluluk almamış, aileleri tarafından

sürekli korunmuş

B) uzun süre dikkatini toplayamayan, ailelerince sürekli

eleştirilen

C) çevresindekilere karşı ilgisiz, bencil

D) okul öncesi eğitimi almamış, karamsar

E) her şeyin kusursuz olmasını isteyen, yanlış yapmaktan korkan

 

Yapılan bir araştırmaya göre, 1960-1980 yılları arasında

öykü kitabı yayımlamış kadın yazarların, ele

aldıkları konular açısından çizdiği genel tablo çok

karmaşık değildir. Söz konusu yazarlardan adları

fazla duyulmamış olanlar, daha çok gündelik yaşamla

ilgili sorunları yansıtmaya çalışmışlardır. Tanınmış

olanlarsa ilgi gören toplumsal sorunları ayrıntılı olarak

değişik yönleriyle ele alıp işlemişlerdir.

Bu parçada sözü edilen kadın öykü yazarlarıyla

ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sorunlara yaklaşımlarının yüzeysel olduğu

B) Kadınların güncel sorunlarını yeterince yansıtmadıkları

C) Bu dönemde kitaplarına olan ilginin arttığı

D) Konulara öncekilerden çok farklı bir biçimde

yaklaştıkları

E) Tanınmamışlarla ünlülerin seçtiği konular arasında

fark olduğu

 

Dağcılık konusunda yıllar boyu geliştirdiğim bir anlayışım

var. Benim için önemli olan, sadece zirveye

çıkmak değil, dağı bir bütün olarak yaşamak. Teknik

açıdan zorlukları olmayan, rahat yürüme ve eski usul

tırmanma olanağı veren dağlara çıkmak benim için

çok keyifli bir iş.

Bu sözlerin söylenmesindeki amaç, aşağıdakilerden

hangisi olabilir?

A) Dağa tırmanmanın zorluklarını dile getirmek

B) Dağa tırmanmanın zamanla bir tutku hâline geleceğini

vurgulamak

C) Ne tür dağ tırmanışları yapmaktan hoşlandığını

açıklamak

D) Dağa tırmanmanın neden güç olduğunu anlatmak

E) Dağcılık sporunun yaygınlaşmasını sağlamak

 

Bir sanat yapıtı, konunun ele alınış biçimi ve işleniş

özellikleri açısından değerlendirilmelidir. Bunun için

konunun ne olduğu, değerlendirmede göz önüne alınmaz.

Ama bazıları, bu yanılgıya düşer ve beğendikleri,

onayladıkları bir konuyu işleyen yapıtı güzel ve

değerli bulurlar. Bu tür değerlendirmeler, bir portreyi

sevgilisine benzediği için güzel bulmak gibidir.

Bu parçaya göre, bir sanat yapıtını değerlendirmede,

benimsenmesi istenen yaklaşım aşağıdakilerin

hangisidir?

A) Yapıcılık B) Nesnellik C) Açıklık

D) Çok yönlülük E) Samimiyet

 

Dağcılık konusunda yıllar boyu geliştirdiğim bir anlayışım

var. Benim için önemli olan, sadece zirveye

çıkmak değil, dağı bir bütün olarak yaşamak. Teknik

açıdan zorlukları olmayan, rahat yürüme ve eski usul

tırmanma olanağı veren dağlara çıkmak benim için

çok keyifli bir iş.

Bu sözlerin söylenmesindeki amaç, aşağıdakilerden

hangisi olabilir?

A) Dağa tırmanmanın zorluklarını dile getirmek

B) Dağa tırmanmanın zamanla bir tutku hâline geleceğini

vurgulamak

C) Ne tür dağ tırmanışları yapmaktan hoşlandığını

açıklamak

D) Dağa tırmanmanın neden güç olduğunu anlatmak

E) Dağcılık sporunun yaygınlaşmasını sağlamak

 

Günümüzde araştırmacılar, sanatın kökenlerini binlerce

yıl önce yaşamış insanların ortaya koyduğu

ürünlerde arıyorlar. Ancak o çağın insanının yaratma

isteğini ve sürecini tanımlamak pek kolay değildir.

Mağarasına çizdiği resimlerde neyi amaçlıyordu

tarih öncesi insanı? Zamanlarının çoğunu mağaralarda

geçiren bu insanlar için bir oyalanma aracı

mıydı resim? Yoksa gerçekçi, bilinçli bir yaratma ihtiyacının

ürünleri miydi? Eski çağlardan günümüze

gelen küçük heykelciklerin bir simgesel anlamı, saptanmış

belirli bir formu mu vardı? Tüm bu sorulara

kesin yanıtlar vermek o kadar da kolay değildir.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisi eleştirilmektedir?

A) Amacı bilinmeyen bir yaratma döneminin ölçü

alınması

B) Geçmişte yaşamış insanların inançlarının yeterince

bilinmemesi

C) Araştırma yöntemlerinin geliştirilmeye çalışılmaması

D) Değişen yaşam şartlarının göz önünde tutulmaması

E) Tartışmaların bir sonuca ulaşmaması

 

Yazar, kafasındakini kâğıda döktükten sonra işi bitmiş

saymamalı; yazısını bir kez, bir kez daha, gerekirse

birkaç kez daha başkasının yazısını okuyormuş

gibi okumalı. Böylece, her okuyuşta dalgınlıktan, dikkatsizlikten

kaynaklanan yanlışları görüp düzeltecek,

düşünme ve araştırma yetersizliklerini tamamlayacak,

gerekli olmayan kısımları çizip atacaktır. Kısacası her

yazar yazısını gün ışığına çıkarmadan önce döne döne

denetlemelidir.

Bu parçaya göre, yazı yazmayla ilgili olarak önerilenler

arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Eleştirel bir gözle inceleme

B) Eksikleri giderme, fazlalıkları çıkarma

C) Tekrar tekrar okuma

D) Okurlardan gelebilecek tepkileri önemseme

E) Hatalarını en aza indirmek için çaba harcama

 

Yabancı dil öğreniminde sözlüklerin ayrı bir yeri vardır.

Bir sözlükte, her zaman kullanılan yaygın sözcüklerin

bulunması, bunların değişik anlamlarının örneklerle

açıklanması, söyleyiş ve vurgulama düzeninin

gösterilmesi, açıklamaların doğru ve anlaşılır bir dille

yapılması gerekir. Kullanımdaki sözlüklerin önemli

eksiklerinden biri, sözcüklerin Türkçe açıklamalarındaki

özensizliktir. Açıklamalar çoğu kez Arapça-Farsça

karışımı sözcüklerle yapıldığından bunları anlamak

zordur.

Bu parçadan yabancı dil sözlükleriyle ilgili olarak

aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A) Yeni bir dil öğrenirken önemli olduğu

B) Ne gibi özellikler taşıması gerektiği

C) Sözcüklerin kökenleri hakkında bilgi verdiği

D) Açıklamalarda kullanılan yabancı sözcüklerin

anlamada güçlük yarattığı

E) Sağlam bir Türkçeye dayandırılması gerektiği

 

Günümüzde hiçbir müzede ve koleksiyonda yer almayan

Türk sazı “çeng”, yeniden hayat buldu. Bir

sanatçımız, uzun araştırmalar sonucunda, 15. ve 16.

yüzyıl Osmanlı ve İran minyatürlerindeki çeng modellerinden

ve 15. yüzyıl Türk şairi Ahmed-i Dai’nin mesnevisi

“Çeng-nâme”den yararlanarak çengi nasıl yapacağını

öğrendi, kullanma tekniğini geliştirdi. Arap

sazlarına benzeyen bir çalgı olan, çalınırken diklemesine

tutulan ve her makamda akordu değiştirilen

çeng, 16. ve 17. yüzyıllara ait parçaların günümüze

ulaşmasına katkıda bulundu.

Bu parçada çeng ile ilgili olarak aşağıdakilerin

hangisine değinilmemiştir?

A) Nasıl bir müzik aleti olduğuna

B) Ne zaman ortadan kalktığına

C) Yapımında kullanılan bilgilerin nerelerden alındığına

D) Hangi dönemlere ait yapıtların seslendirilmesini

sağladığına

E) Nasıl çalınacağıyla ilgili bilgiye

 

Müzelerin, genellikle şehir merkezinde, insanların yoğun

olarak bulunduğu yerlerde olmasını bekleriz. Oysa

Japonya’daki Miho Müzesi, bir dağın tepesine kurulmuş.

Müze, Kyoto şehir merkezinin 30 km kadar

dışında. Şehir merkezinden müzeye ulaşım düzenli

olarak yapılıyor. Miho Müzesi’nin koleksiyonu, müzenin

kurucusunun eskiden Japon çay törenlerinde kullanılan

eşyaları biriktirmesiyle başlıyor. Asya ve Batı

kültürlerine ait eserleri içeren müze koleksiyonu, 2

binden fazla parçadan oluşuyor. Ayrıca düzenli olarak

dönemsel sergilere de yer veriliyor. Böylece ziyaretçiler

her seferinde yaklaşık 250-500 kadar yeni eser

görme olanağı buluyor.

Bu parçada Miho Müzesi’yle ilgili olarak aşağıdakilerin

hangisine değinilmemiştir?

A) Alışılmışın dışında bir yerde kurulduğuna

B) Ziyaretçiler için ulaşım olanaklarının sağlandığına

C) Farklı yapıtların da sürekli görülebileceğine

D) Sergilenen eserlerin bir kısmının neler olduğuna

E) Görülmesi gereken sayılı müzeler arasında yer aldığına

 

İKİ SORUYU AŞAĞIDAKİ PARÇAYA

GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Kurgu, kurgulama ya da kurmaca, gerçek dünyadan

alınan malzemenin yazarın hayal dünyasında sanatsal

bir biçime dönüşmesi; gerçekliğin, hayal gücüyle

sanal, kurgusal, kurmaca bir âleme dönüştürülmesidir.

Gerçeklikte, insan zihninden bağımsız olarak dış

dünyada var olan olay, olgu, durum ve varlıklar söz

konusudur. Kurmacadaysa sanatçı, gerçekliklerden

işine yarayanları alarak soyut, güzel, estetik, kendi

içinde uyumlu, yeni bir bütün oluşturur.

 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vardır?

A) Bir görüşü örnekler vererek açıklama

B) İki kavram arasındaki çelişkileri belirtme

C) Bir kavramı açıklarken başka bir kavramdan yararlanma

D) Farklı görüşleri ortaya koyma

E) Bir düşünceyi aşamalı olarak anlatma

 

Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine

ulaşılamaz?

A) Kurmaca, gerçek değildir ama gerçeklerden kopuk

da değildir.

B) Yazar, yapıtını oluştururken kendi dünyasıyla dış

dünyayı harmanlar.

C) Yazar, gerçekliği, yapıtında belli ölçülerde kullanır.

D) Yazar, yapıtlarını, okurlarını anlattıklarına inandırmak

kaygısıyla oluşturur.

E) Kurgu, yapıtın bütün yönleriyle uyum içinde

olmalıdır.

 

İKİ SORUYU AŞAĞIDAKİ PARÇAYA

GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Köprü Irmağı’nın Bolaşan Köyü ile Beşkonak Köyü

arasında oluşturduğu yarma vadi, on dört kilometre

uzunluğu ve yüz metreyi aşan duvarlarıyla bölgenin

en uzun kanyonu. Bu kanyona adını veren Oluk Köprü

ise MS 2. yüzyılda yapılmış. Yani yüzyıllardır Köprü

Irmağı’na kafa tutarak ayakta durmakta. Eğer Akdeniz’in

bu asi çocuğuyla dans etmeye hazırsanız

mutlaka burada rafting yapmalısınız. Fakat dikkat

edin, bu asi çocuk başınızı döndürebilir.

 

Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmiştir?

A) Kanyonun benzerlerinden ayrılan bir yönüne

B) Vadinin her yıl çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptığına

C) Köprünün uzunluğuna

D) Irmağın derinliğine

E) Kanyonun yakınındaki köylerin özelliklerine

 

 Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

söylenemez?

A) Uyarı yapılmıştır.

B) Sayısal değerlere dayanan bilgiler verilmiştir.

C) Yer yer öznel bir anlatımdan yararlanılmıştır.

D) Öneride bulunulmuştur.

E) İkilemelerden yararlanılmıştır.

 

ÜÇ SORUYU AŞAĞIDAKİ PARÇAYA

GÖRE CEVAPLAYINIZ.

(I) Antik dönemlerde, çok güzel ve bereketli bir bölgede

kurulan, birlik ve beraberlik içinde yaşayan,

komşularıyla iyi geçinen, haklının yanında olan, sürekli

bir şeyler ortaya koyan, çalışkan ve dürüst insanların

ülkesi olan Karya, “Dağların Ülkesi” olarak

ünlenmişti. (II) Bugünkü Muğla ilinin tamamını ve

Aydın ilinin bir kısmını kapsıyordu. (III) Ülkenin kuzeyinde

sınır oluşturan dağlar yüzünden dışarıya kapalı

bir coğrafyada yer almıştı. (IV) Dinine çok bağlıydı

Karyalılar. (V) Her yıl belli zamanlarda kutsal merkezlerinde

toplanır, tanrılarına tapınırlardı. (VI) Karyalılar

için en kutsal yerse baş tanrı Zeus’a adanan Labranda’ydı.

 

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci

paragraf hangi cümleyle başlar?

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde

neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) I. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

 

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Karyalıların

özelliklerinden biri değildir?

A) Sanata düşkün B) Adaletli

C) Barışçıl D) Üretken

E) Doğruluktan ayrılmayan

 

ÜÇ SORUYU AŞAĞIDAKİ PARÇAYA

GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Superman ilk olarak 1938′de, bir çizgi roman dergisinde

ortaya çıktı. Uzaydan gelmişti, insanüstü güçlere

sahipti, uçabiliyordu, trenden hızlıydı, demiri bile

bükebiliyordu. Ortaya çıktığı dönem onun basit bir insanüstü

güç değil, bir kültürel konu olarak da değerlendirilmesini

sağladı. Çünkü o dönemde insanlar heyecan

verici şeyler yaşamak ve yaşamdaki karmaşadan

kurtulmak istiyordu. Böyle bir zamanda doğan

kahraman, okuyucularca çok sevildi. Superman sadece

bir çizgi roman yıldızı olarak kalmadı; filmleri,

çizgi filmleri, televizyon dizileri, üzerine o ünlü “S” logosu

basılmış bin bir çeşit eşyasıyla popüler kültürün

parçası, çağdaş bir mit, modern bir ikon hâline geldi.

Superman bir adalet savunucusu, cezalandırıcı, iyi

vatandaş ve süper kahraman olarak duyarlılıklarımızı

gösterdi, tanımları nasıl yaptığımızı örnekledi. Ondan

sonra ortaya çıkan süper kahramanlar da insanlara,

kötülerin cezalandırılacağı güvencesini verdi, düzenin

devam ettiğini ve işlerin yoluna gireceğini gösterdi.

 

Bu parçada aşağıdaki soruların hangisinin cevabı

yoktur?

A) Superman hangi tür yayın organları aracılığıyla

hayranlarına ulaşmıştır?

B) Superman insanlarda hangi düşüncelerin gelişmesini

sağlamıştır?

C) Superman niçin sevilmiştir?

D) Superman hangi kavramların temsilcisi olmuştur?

E) Superman hâlâ eskisi kadar ilgi görüyor mu?

 

Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

A) Superman’in başlıca özelliklerine

B) Süper kahramanlara en çok kimlerin ilgi duyduğuna

C) Superman’in ortaya çıktığı koşullara

D) Süper kahramanların ortak yanına

E) Farklı alanlarda Superman ile ilgili ürünler ortaya

çıktığına

 

Bu parçaya göre Superman ile ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisine ulaşılabilir?

A) İyi reklam yapıldığı için çok tutulduğuna

B) Yaşanmış olaylardan hareketle ortaya çıktığına

C) İnsanların boş zamanlarını değerlendirmesinde

yararlı olduğuna

D) Benzer kahramanların yaratılmasında esin kaynağı

olduğuna

E) Yaratıcısına çok para kazandırdığına

 

 

 

DÖRT SORUYU AŞAĞIDAKİ PARÇAYA

GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Ali, Belma, Ceyda, Dilek, Erdal, Faruk, Gamze ve

Hasan bir üniversitenin İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi

ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinin yüksek

lisans programlarına başvurmuşlardır. Başvurularla

ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

  • • Her bölüme ikişer kişi başvurmuştur.
  • • Belma, Uluslararası İlişkiler bölümüne başvurmuştur.
  • • Ceyda ve Erdal aynı bölüme başvurmuştur.
  • • Ali ve Hasan farklı bölümlere başvurmuştur.
  • • İşletme bölümüne başvuranlar bayandır.

 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle

doğrudur?

A) Ali, Kamu Yönetimi bölümüne başvurmuştur.

B) Ceyda, İktisat bölümüne başvurmuştur.

C) Dilek, Uluslararası İlişkiler bölümüne başvurmuştur.

D) Hasan ve Faruk aynı bölüme başvurmuştur.

E) Ali ve Gamze farklı bölümlere başvurmuştur.

 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle

yanlıştır?

A) Hasan, Kamu Yönetimi bölümüne başvurmuştur.

B) Ceyda, Uluslararası İlişkiler bölümüne başvurmuştur.

C) Erdal, İktisat bölümüne başvurmuştur.

D) Belma ve Hasan aynı bölüme başvurmuştur.

E) Hasan ve Dilek farklı bölümlere başvurmuştur.

 

Aşağıdakilerden hangisi İktisat bölümüne başvurmuş

olamaz?

A) Ali B) Ceyda C) Erdal

D) Gamze E) Hasan

 

Aşağıdakilerin hangisinde Faruk’un başvurmuş

olabileceği bölümler birlikte verilmiştir?

A) İktisat – Kamu Yönetimi

B) İktisat – Uluslararası İlişkiler

C) İktisat – İşletme

D) İşletme – Kamu Yönetimi

E) Kamu Yönetimi – Uluslararası İlişkiler

 

 


23 Eylül 2013 | 0 Yorum Devamı

ALES 2008 İlkbahar Dönemi Soruları

ALES 2008 sorularıALES 2008 İlkbahar Dönemi AKADEMİK LİSANS EĞİTİM SINAVI ALES SINAVINDA ÇIKABİLECEK SAYISAL VE SÖZEL SORU KALIPLARI – GEÇMİŞ YILLARDA ALES SINAVINDA ÇIKMIŞ SORULARDAN ÖRNEKLER Çıkmış Sorular 2008 İlkbahar Sayısal 1   2008 İlkbahar Sayısal 2   2008 İlkbahar Sözel   2008 İlkbahar Sayısal Cevapları    2008 İlkbahar Sözel Cevapları ALES SINAVINDA ÇIKABİLECEK SAYISAL VE SÖZEL SORU KALIPLARI – GEÇMİŞ YILLARDA ALES SINAVINDA ÇIKMIŞ SORULARDAN ÖRNEKLER

ALES SINAVINDA ÇIKABİLECEK ÖRNEK SORULAR

4,25 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 5/2

B) 13/2

C) 19/3

D) 7/4

E) 17/4

 

Farkları 1126 olan iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde

bölüm 20, kalan 5 oluyor.

Buna göre, küçük sayı kaçtır?

A) 54 B) 56 C) 59 D) 62 E) 67

 

a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere

KLM = 5a + 2 = 7b + 4

eşitliğini sağlayan üç basamaklı en küçük KLM

sayısı için a + b toplamı kaçtır?

A) 34 B) 36 C) 38 D) 40 E) 42

 

A ve C tek sayı, B çift sayı olmak üzere

A < B < C

koşulunu sağlayan kaç tane üç basamaklı ABC

sayısı vardır?

A) 15 B) 18 C) 20 D) 24 E) 28

 

Bir sayının 1/3 ünün 3/4ü aynı sayının yüzde

kaçıdır?

A) 12 B) 15 C) 20 D) 25 E) 28

 

Saatteki hızları 60 km ve 90 km olan iki araç aynı

anda A kentinden hareket ediyor.

Yavaş olan araç hızlı olandan 2 saat sonra B kentine

vardığına göre, A ile B kentleri arasındaki

uzaklık kaç km dir?

A) 320 B) 360 C) 440 D) 480 E) 540

 

Bir tüccar elindeki malların tanesini 35 YTL den satarsa

540 YTL kâr, 24 YTL den satarsa 120 YTL zarar

ediyor.

Buna göre, tüccarın elinde kaç tane malı vardır?

A) 60 B) 55 C) 50 D) 45 E) 40

 

Bir paket yemle bir kanarya 60, bir güvercin 20 gün

beslenmektedir.

Bu yemle her iki kuş kaç gün beslenebilir?

A) 10 B) 12 C) 14 D) 15 E) 18

 

Yüzde 20 indirimli fiyatı 28,8 YTL olan bir malın

indirimsiz fiyatı kaç YTL dir?

A) 32 B) 34 C) 36 D) 38 E) 40

 

1, 2, 3 rakamları kullanılarak yazılan rakamları birbirinden

farklı üç basamaklı sayıların tümü toplanıyor.

Bu toplamın sonucu kaçtır?

A) 1332 B) 1342 C) 1348 D) 1352 E) 1362

 

Bir gruptaki kızların erkeklere oranı 1/4

tür.

Bu gruba 3 kız daha katılırsa bu oran 1/3

Olduğuna göre, ilk durumda grupta kaç kişi vardı?

A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45

 

Alış fiyatı üzerinden % 20 kârla satılan bir mala satış

fiyatı üzerinden % 8 zam yapılıyor.

Mal bu zamla birlikte alış fiyatı üzerinden yüzde

kaç kârla satılıyor olur?

A) 28 B) 28,2 C) 29,4 D) 29,6 E) 30,4

 

7 farklı kişiden 3 üne A, 4 üne B dergisi gönderilmek

isteniyor. Bu dergiler, üzerinde bu 7 kişinin isimlerinin

yazılı olduğu yedi farklı kutuya rasgele konuyor.

Bu kutulardaki dergilerin doğru adreslere gitme

olasılığı kaçtır?

A) 1/35

B) 9/35

C) 12/35

D) 1/70

E) 3/70

 

A kentinden yola çıkan Engin aracıyla, saatte 60 km

hızla giderse saat 12.00 de, saatte 100 km hızla giderse

10.00 da B kentinde oluyor.

Engin’in saat 11.00 de B kentinde olması için aracıyla

saatte kaç km hızla gitmesi gerekir?

A) 65 B) 70 C) 75 D) 80 E) 85

 

K = {S, İ, N, E, M, A} kümesinin alt kümelerinin

kaç tanesinde A harfi bulunur ama E harfi

bulunmaz?

A) 14 B) 16 C) 18 D) 24 E) 32

 

1. – 5. SORULARDA, BAŞTA VERİLEN CÜMLELERDEN

KESİN OLARAK ÇIKARILABİLECEK

YARGIYI BULUNUZ.

1. Hafta başında hava sıcaklıkları 5 derece düşmesine

karşın sıcaklıklar hâlâ mevsim normallerinin

üzerindeydi.

A) Sıcak hava dalgası yurdun genelini etkiledi.

B) Hava sıcaklıkları uzun süredir mevsim normallerinde

seyretmektedir.

C) Hava sıcaklıklarındaki bu düşüşün sürmesi beklenmektedir.

D) Hava sıcaklıkları önceki hafta sonunda daha

yüksekti.

E) Hava sıcaklıkları yurt genelinde düşüş göstermiştir.

 

2. Elektrik teli fırtınadan koptuğu için öğleden sonra

ilçeye dört saat süreyle elektrik verilemedi.

A) Fırtına önceki gece başlamıştı.

B) Elektrik kesintisi fırtına diner dinmez giderildi.

C) Aynı anda birçok yerde elektrik teli koptu.

D) Tel yıldırım düşmesi sonucunda koptu.

E) Elektrik kesintisi aynı gün içinde giderildi.

 

3. Yüksek tansiyon sorunu kırk beş yaşına kadar,

kadınlarda erkeklerden daha az görülür.

A) Düşük tansiyon, yüksek tansiyona göre sağlık

açısından daha az risklidir.

B) Yaşı kırk beşten küçük olan kadınlarda da yüksek

tansiyon görülebilir.

C) Yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşayan erkek sayısı

kadınlara göre fazladır.

D) Kırk beş yaşını geçmiş kadınların tansiyonları,

aynı yaştaki erkeklerin tansiyonlarından daha

yüksektir.

E) Kırk beş yaşından küçük erkeklerde yüksek tansiyon

öteki hastalıklardan daha yaygındır.

 

4. O, Sait Faik Hikâye Ödülü’ne aday gösterilen en

genç yazar olmasını, yazdığı ilk kitabına borçludur.

A) Yazarın bu kitaptan başka yazdığı kitaplar da

vardır.

B) O, ilk kitabıyla bir ödüle aday gösterilen tek yazardır.

C) O, bu ödülü kazanan en genç yazar olarak tanınmaktadır.

D) Yazar, daha sonra da bu ödüle aday gösterilmiştir.

E) Yazar sonraki yıllarda farklı edebî türlerde yapıtlar

vermiştir.

 

5. Onun resimlerinde, sağlam bir teknik bilginin yanı

sıra sanatta kimseyi taklit etmeme bilincinin etkileri

de görülür.

A) Resim sanatına yeni teknikler kazandırmıştır.

B) Yeni bir sanat akımının oluşmasına öncülük etmiştir.

C) Resimleri özgün bir niteliğe sahiptir.

D) Pek çok kişi tarafından beğenilmektedir.

E) Sanatı birçok bakımdan kusursuzdur.

 

6. – 12. SORULARDA, NUMARALANMIŞ CÜMLELERDEN

HANGİSİNİN, PARÇANIN ANLAM

BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZDUĞUNU BULUNUZ.

 

6. (I) Sinema yapıtlarını değerlendirme ölçütlerimiz

ne denli farklı, ne kadar çelişkili; böyle olması da

doğal. (II) Hepimiz, sinemaya farklı açılardan bakıyor,

ondan farklı şeyler bekliyor, farklı biçimlerde

doyum sağlamayı ve farklı keyifler almayı umut

ediyoruz. (III) Kimimiz sadelik, ciddiyet ve tutarlılık;

kimimiz ölçüsüzlük, çılgınlık ve coşku arıyoruz.

(IV) Yine de değer ölçütlerimizin farklılıklarına

değinmek ve kimi ortak noktalar saptamaya çalışmak

eğlenceli bir iş gibi gözüküyor. (V) Kimimiz

hesaplı, milimetrik, çok iyi üretilmiş filmlere; kimimiz

bir ırmak gibi kendi yolunda akan filmlere

düşkünüz.

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

7. (I) Sigara, neden olduğu elliden fazla hastalıkla

hayatımızı mahvediyor, yirmi türlü yolla ölüme

neden oluyor. (II) İstatistiklere göre, gelişmiş ülkelerde

insanların sigarayı bırakması yönünde

son yıllarda yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar

verdi. (III) Bu ülkelerde 1948’de sigara içme oranı

% 53 iken, bugün % 26’ya düştü. (IV) Ancak ortalama

sigara içme oranında azalma görülürken, 16-

24 yaş arası gençlerde, sigara içme oranı sürekli

artıyor. (V) Son verilere göre, bu yaş grubunun

üçte biri sigara içiyor.

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

8. (I) Orhan Seyfi Orhon, hecenin beş şairinden biri.

(II) Temiz, duru bir Türkçe kullanmasıyla tanınmış.

(III) Orhan Seyfi’nin ilk şiir kitabı Fırtına ve

Kar’ın yayım yılının 1919 olduğu düşünülürse bu

temiz ve duru Türkçenin önemi daha iyi anlaşılır.

(IV) Beş hececilerin diğer üyeleri gibi Orhan Seyfi

de serbest veznin getirdiği yeniliğe ayak uyduramamış,

şiirini geliştirememiş. (V) Yine 1919’da

yayımladığı Peri Kızıyla Çoban Hikâyesi, heceyle

yazılmış olmasının yanında halk edebiyatıyla iç

içeliğiyle de dikkat çeker.

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

 

9. (I) Bir metnin içinde yürümeye başladığımda, çoğu

zaman bir kusur bulmayı değil, bilinçli olarak

yapılmış bir kusurla karşılaşmayı isterim. (II) Yazarın

dalgınlığından, cehaletinden, heyecanından

kaynaklanan, kendi varlığından habersiz bir kusur

değildir bu. (III) Hangi amaçla olursa olsun, bilinçli

olarak yapılan bu tür kusurların birçok çeşidi

vardır. (IV) Bizzat yazar tarafından düşünülmüş,

düşünüldükten sonra özene bezene hazırlanmış,

sonra da kusursuzluk süsü verilerek biz okurken

aniden karşılaşalım diye yolumuzun üzerine bırakılmıştır.

(V) Bu türden kusurlar, metnin öteki

alanlarına yayılan zekânın ve ustalığın parıltısının

daha iyi görülmesini sağlar.

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

10. (I) Doğa, bir başka güzeldir ilk yazda; ressam

tuvalleri araç olur bu güzelliği yansıtmak için.

(II) İlk yaz, Osman Nuri Paşa’nın resimlerinde

minyatürleri, Hamit Görele’nin resimlerinde bir

şiiri düşündürür. (III) Gün ışığının sarı renklerle

dansı resimleşir Nazmi Ziya’da. (IV) İbrahim Çallı’

da beyaz bir manolyadır bahar sonrası; güzel kokulu

haziranda açan… (V) Türk resminde bir döneme

ismini veren büyük bir ustadır Çallı.

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

11. (I) Edebiyat bir zamanlar yalnızca şiir anlamına

geliyordu. (II) Romansa yazınsallığı açısından lirik

ve epik şiirin yüksek duygularına ulaşamayan bir

tür olarak hep ikinci planda kaldı. (III) Fakat yirminci

yüzyılda roman, hem yazar hem de okur

açısından şiiri gölgede bıraktı. (IV) Her romanda

bir anlatıcı vardır, olaylar yazarın ağzından da karakterlerin

ağzından da anlatılabilir. (V) Günümüzde

şiir hâlâ yazılıyor; ama roman, yaşamın ayrılmaz

bir parçası haline geldi.

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

12. (I) Ham elmas, doğada bulunduğu hâliyle bir çakıl

taşını andırır ve yalnızca bir sanatçının hünerli elleri

onu ateş saçan bir pırlantaya dönüştürebilir.

(II) Elmas doğada nadir bulunan, çeliğe ve ateşe

karşı çok dayanıklı bir taştır. (III) Çoğunlukla nesilden

nesile aktarılan elmas işleme işi, sanatın

ta kendisidir ve çok ciddi bir birikim gerektirir.

(IV) Taşı işleyen sanatçı kılı kırk yarmalı, doğru

oranlarda kesim yapmalı ve bu kesim sonucunda

taştan yansıyan ışık doğrudan göze gelmeli, taşa

giren ışık yine taşın yüzeyinde yansımalıdır.

(V) Elmas işlenirken yapılacak herhangi bir hata,

yalnızca pırlantaya zarar vermekle kalmaz, aylar

boyunca o taşı kesmek, cilalamak için verilen tüm

emeklerin boşa gitmesi anlamına da gelir.

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

13. – 16. SORULARDA, NUMARALANMIŞ

CÜMLELERİN ANLAMLI BİR BÜTÜN OLUŞ-

TURMASI İÇİN HANGİLERİNİN BİRBİRİYLE

YER DEĞİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ BULUNUZ.

 

13.

I. İnsanların beslenme serüveninin orman bitkileri

ve meyveleriyle başladığı sanılıyor.

II. İnsanlar bu tür bitki ve meyveleri, hayvanların

yediklerini saptayarak buluyorlardı.

III. Avlayabildikleri hayvanları ise taştan yaptıkları

kesici aletlerle parçalıyorlardı.

IV. Bu nedenle o döneme “Yontma Taş Devri” adı

verilmiştir.

V. Kullanılan bu aletler daha sert taşlarla yontularak

biçimlendirilmiş taş parçalarıydı.

A) I ile II B) I ile V C) II ile IV

D) III ile IV E) IV ile V

 

14.

I. Öte yandan belki de çocukta var olan ama kendilerinin

fark edemediği bir yeteneği ortaya çıkaramadıklarını

ya da yarının zorlu rekabet ortamında

çocuklarını başkalarından ayıracak bir

özelliği ona kazandıramadıklarını düşünüp endişeleniyorlar.

II. Bir yandan çocuklarının oyun oynamanın keyfini

çıkarmasını istiyorlar.

III. Anne babaların, özellikle de kentli anne babaların

kafası, çocuk yetiştirme konusunda bir

hayli karışık.

IV. Bu endişelerini gidermek için çocukların her

anını farklı kurslar, özel çalışma sistemleri, yabancı

dil programları gibi pek çok etkinlikle dolduruyorlar.

V. Ne var ki çocukların zihinsel, bedensel ve psikolojik

gelişimlerine katkı sağladığı sanılan bu

aktiviteler de çocukların çocukluklarını yaşamasına

engel oluyor.

A) I ile III B) I ile IV C) II ile V

D) III ile V E) IV ile V

 

15.

I. Hangi enstrümanı çalmayı öğreneceğim konusunda

karar vermem gerekiyordu.

II. Ya keman çalacaktım ya piyano ya ud çalacaktım

ya da akordeon.

III. Yıllar sonra her enstrümanı iyi çalabiliyordum,

ama kimse tanımıyordu beni.

IV. Ama ben kararsız kalıp hepsini öğrenmek istedim.

V. Anladım ki bir alanda başarılı olmayı istemek bir

seçim yapmak, ötekilerden vazgeçmekmiş.

A) I ile IV B) II ile III C) III ile IV

D) III ile V E) IV ile V

 

16.

I. Ne giyeceğimizi, ne dinleyeceğimizi, ne yiyeceğimizi,

nasıl düşünürsek doğru olacağını, kısacası

nasıl yaşayacağımızı ondan öğrenir olduk.

II. Artık yalnızca salonumuza değil, hemen tüm

odalarımıza; yalnızca belli gün ve saatimize

değil, neredeyse tüm saniyelerimize egemen

olmaya başladı.

III. Sinema, tiyatro, eğlence yerleri, kitaplar, arkadaşlarımız,

dostlarımız, hatta aile bireylerimiz

şimdiye dek bu kadar ciddi bir rakiple karşılaşmamıştı.

IV. Televizyon son yıllarda artan bir hızla yaşamımızı

etkisi altına aldı.

V. Böylece televizyon yalnızca zamanımızı almakla

kalmadı, yaşamdaki tercihlerimizi önce etkilemeye

sonra da belirlemeye başladı.

A) I ile II B) I ile IV C) II ile V

D) III ile IV E) IV ile V

 

I. özgür bir yazar

II. belirleyici özelliklerini bile

III. olduğumu düşünüyorum

IV. deneme türünün

V. gereksiz sayan

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle

oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi

baştan ikinci olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

I. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının

II. şiir dışında hiçbir türü denememiştir

III. en üretken ozanlarından biri olan

IV. Fazıl Hüsnü Dağlarca bütün yaşamını

V. şiire adamış

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle

oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi

baştan üçüncü olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

I. beyaz pamuksu tırtıl keseleriyle

II. çam kese böcekleri çam türlerinin

III. yapraklarını yiyerek ağaçları çıplak bırakıyor

IV. kendini belli eden

V. ağaç üzerinde bıraktıkları

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle

oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi

baştan dördüncü olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

I. yerel efsaneleri derleyerek

II. pek çok ülkede dinlediği

III. kitap hâline getirmiş

IV. romancı gezdiği

V. yüzyılın başlarında dünyaya gelen

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle

oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi ilk

olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

I. harflerin görünümleri ve sesleriyle

II. ünlü Rus şair bu dizelerinde

III. bağlantı kurarak sanatseverleri

IV. bir dansçının hareketleri arasında

V. farklı yönde düşünmeye çağırıyor

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle

oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi

baştan ikinci olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

I. kısa metrajlı bu belgesel

II. bir savaş tarihi sunuyor

III. alanı etkileyen sonuçlarını ortaya koyan

IV. izleyicisine kapsamlı ve sürükleyici

V. savaşın nedenlerini ve çok geniş bir

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle

oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi

baştan dördüncü olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

“İnsan ömrü boyunca, adı dünya döndükçe yaşar.”

sözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Kişinin, ölümünden sonra da yaptığı işlerle anıldığı

B) Yaşanan her anı iyi değerlendirmenin önemli olduğu

C) Kişilerin adlarının çocuklarına verildiği

D) Kişinin soyunun çocukları yaşadığı sürece devam

ettiği

E) Kişinin değerinin ölümünden sonra anlaşıldığı

 

 “Uçurumu sevenin kanatları olmalı.” sözüyle anlatılmak

istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hayatta başarı kazanmak için belli riskleri almak

gerektiği

B) İnsanların, kaldırabileceklerinden fazla sorumluluk

altına girmelerinin doğru olmadığı

C) Bir işte başarılı olmak için teknolojiden yararlanılabileceği

D) Tehlikeyi göze alanın bundan zarar görmemesi

için yeterli donanıma sahip olması gerektiği

E) Önceden hesaplanamayan risklerin ortadan kaldırılmasının

mümkün olmadığı

 

“Kitapları, çıkardıkları gürültülerden ayırmak gerekir.”

sözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Tartışmaya açık konuları işleyen kitapların daha

çok eleştiri aldığı

B) Kitap eleştirmenlerinin yazarları acımasızca eleştirdiği

C) Bir kitap hakkında görüş bildirirken onun için

yapılmış yorumlardan etkilenmemek gerektiği

D) Çok ses getiren bazı kitapların mutlaka okunması

gerektiği

E) Kitaplarla ilgili çıkan yorum ve haberlerin o kitaba

olan ilgiyi artırdığı

 

“Hayat geriye bakarak anlaşılır, ileriye bakarak yaşanır.”

sözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Geçmişte yaşananların insana deneyim kazandırdığı,

bugünün ise geleceğe yönelik olduğu

B) Gelecekle ilgili plan yapmanın anlamsız olduğu

C) Bazı olayları engellemenin olanaksız olduğu

D) İnsanların, karşısındaki kişileri geçmişteki doğru

ve yanlışlarıyla değerlendirmesi gerektiği

E) Geçmişte yapılan hataların insanın her zaman

karşısına çıkabileceği

 

(I) Yemek yemek istemeyen çocuğunuzla boşuna

inatlaşmayın. (II) “Peki, sen bilirsin.” demek ona verilebilecek

en iyi yanıttır. (III) Bu sırada sakin davranmanın

çok önemli olduğunu unutmayın. (IV) Bunu

başarırsanız, inanın, çocuğunuz acıktığında yemek

yemek istediğini size kendisi söyleyecektir. (V) Çocuğunuz

acıktığını söylediğinde, tabağına istediği kadar

yemeği kendisinin koymasına izin verin. (VI) Bazı yemekleri

yaparken ondan yardım isteyin.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden

önce “Bir başka önerimiz daha var.” cümlesi

getirilebilir?

A) II B) III C) IV D) V E) VI

 

Tiyatro salonları dışında, açık havada, sokakta ya da

parkta sergilenen sokak tiyatrosu, özellikle genç tiyatrocular

tarafından gerçekleştirilen, iletisini kısa yoldan

veren ve gösteri süreleri on beş dakikayı geçmeyen

oyunlarıyla ilgi çekiyor.

Bu parçaya göre, sokak tiyatrosuyla ilgili aşağıdakilerden

hangisi kesinlikle doğrudur?

A) İzleyici kitlesi genellikle gençlerden oluşmaktadır.

B) Belirli bir mesaj içermektedir.

C) Prova yapmadan sergilenmektedir.

D) İzleyicilerden ücret alınmamaktadır.

E) Yazılı bir metne bağlı olmaksızın oynanmaktadır.

 

MÖ 3000 yıllarına uzanan tarihiyle Anadolu’nun eski

halklarından olan ve özgürlüklerine düşkünlükleriyle

ünlenen Likyalıların yerleşim yerlerinden biri de Hoyran’dır.

Bir antik çağ araştırmacısına göre, Akdeniz’e

hâkim bir tepecikte bulunan bu ören yerinin adı “Yüce

Ana Tanrıça Ülkesi” anlamına geliyor. Antik kentin

binlerce yıllık hikâyesini anlatan kalıntılarla dolu alanın

bir bölümü köy evleriyle iç içe bulunuyor.

Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

A) Likyalılara ait kalıntıların onlar hakkında bilgi verdiği

B) Likyalıların benzer özellikte, çok sayıda yerleşim

yeri kurduğu

C) Likyalıların savaşçı bir yapıya sahip olduğu

D) Günümüzde yapılan evler nedeniyle antik kentin

giderek yok olduğu

E) Likyalıların yaşadıkları her kente tanrılarından birinin

adını verdiği

 

1959’da Hindistan başbakanı Nehru bir konuşmasında,

“Nüfus kontrolü bizim tüm sorunlarımızı çözmez;

ama öteki sorunlarımız da bunsuz çözülemez.” demiştir.

Nehru bu sözüyle ne anlatmak istemiş olabilir?

A) Sorunların çözümüyle ilgili görüş ayrılıkları olduğu

B) Bugüne dek denenen çözümlerin başarısız olduğu

C) Nüfus artışını yavaşlatmak için alınan önlemlerin

yetersiz kaldığı

D) Bazı sorunların ikinci planda kalmasının ülkenin

gelişmesini engellediği

E) Nüfusun fazla olmasının sorunların çözümünü

çok zorlaştırdığı

 

Benim öykülerim okurlarda bir yaşanmışlık duygusu

uyandırır. Bu yüzden “Yaşanmış öykülerdir onlar.” diyorum,

“Ben yaşadım.” demiyorum. Öykülerimde geçen

olayları, serüvenleri benim yaşadığımı sananlar

aldanırlar. Kişi olarak değil, yazar olarak yaşadığım

olaylardır bunlar, yarı yarıya düşleyerek, yaratarak.

Öykülerimde yaşantımdan izlere rastlanır, ama tümüyle

“ben” hiçbirinde yokum.

Kendisinden bu parçadaki gibi söz eden bir yazar

için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Öykülerini sade bir dille yazmıştır.

B) Yapıtlarında yalnızca kendini anlatmıştır.

C) Öykülerinde gerçekle kurmaca bir aradadır.

D) Eleştirilere açık bir yapısı vardır.

E) Ruhsal çözümlemelere ağırlık vermiştir.

 

Her okuyuşta şiir yeniden üretiliyor. Her okur şiire ayrı

bir zenginlik katıyor. Şairinin hiç düşünmediği çağrışımlar

gelip yerleşiyor şiire. Böylece şairin belki de

aklının ucundan bile geçmeyen bir tazeliğe ulaşmış

oluyor şiir. Bu özellik, öteki yazın türleri için de geçerli

olmakla birlikte şiirde daha belirgindir.

Bu parçada okurlarla ilgili olarak vurgulanmak

istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şairlerin düşünce dünyalarını genişlettikleri

B) Şiire yeni boyutlar kazandırdıkları

C) Şairleri kendilerine daha yakın hissettikleri

D) Şiirden daha çok hoşlandıkları

E) Şairleri överek onları yücelttikleri

 

Uzun bir serüvendir kâğıdın öyküsü. Papirüs tomarlarından

başlayan ve günümüzde kullandığımız kâğıtlara

kadar uzanan… Yazının bulunmasıyla kardeş,

tüm kültürlerde bir misyoner… Kâğıdın yaşamınızdaki

yerini bir düşünün. İlk kez kalemle kâğıdın aşkına tanık

olduğunuz an, yeni basılmış bir kitabın kokusu, en

özel duygularınızı yazdığınız ve yıllar sonra baktığınız

o günlük… Kâğıt olmasaydı yaşam ne kadar da

eksik olurdu!

Aşağıdakilerden hangisi, kâğıdın bu parçada sözü

edilen özelliklerinden biri değildir?

A) Bilgi aktarımında rol oynaması

B) Kullanım alanlarının zamanla değişmesi

C) Çeşitli gelişim aşamalarından geçmesi

D) Güvenilir bir sırdaş olması

E) Yaşantılara tanıklık etmesi

 

Alzheimer, son yıllarda adını sıkça duyduğumuz bir

hastalık. Hastalık, beynin belirli bölgelerinde biriken

proteinlerin sinir hücrelerini hasara uğratarak birbirleriyle

olan bağlantılarının kopmasına ve sinir uyarılarının

iletilmesini sağlayan bazı kimyasal maddelerin

miktarını azaltarak bilgi ve zihinsel becerilerin birer

birer yitirilmesine neden olmaktadır. Çoğu kez yavaş

yavaş oluşan unutkanlıklarla başlar. Zaman içinde

hastalar gündelik işlerini bile yapamaz hâle gelir.

Henüz hastalığı durduran ya da iyileştiren bir tedavi

yöntemi bulunmasa da hastalığın belirtilerini belirli

ölçülerde gidererek hastanın yaşam kalitesini yükseltecek

kimi önlemler alınabilmektedir.

Bu parçada Alzheimer’la ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisine değinilmemiştir?

A) Beyne verdiği zararlara

B) İlk belirtisinin ne olduğuna

C) Tedavisinde gelinen aşamaya

D) Günlük yaşamdaki etkilerine

E) En çok görüldüğü yaş grubuna

 

Yıllar önce dondurma yiyebilmek için yalnızca yaz aylarında

kepenklerini açan mahalle dondurmacılarını

beklemek zorundaydık. Günümüzdeyse marketlerde

değişik tatları ve şık ambalajlarıyla yer alan rengârenk

dondurmalar, dört mevsim bu lezzeti tatma olanağı

veriyor. Doktorlar, dondurmanın sanılanın aksine

üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olmadığını

belirtiyorlar. Sağlık kurallarına uygun olarak hazırlandığı

ve saklandığı sürece çocukların tüketmesinde

herhangi bir sakınca olmadığını vurguluyorlar.

Dondurmayla ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli

nokta eridikten sonra bir daha kesinlikle dondurulmaması.

Buna dikkat edilmezse ciddi besin zehirlenmelerine

yol açabiliyor.

Bu parçada dondurmayla ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisine değinilmemiştir?

A) Piyasada çok çeşidinin olduğuna

B) Üretim ve saklama koşullarının önemli olduğuna

C) Sağlık açısından hangi yararları olduğuna

D) Tüketiminin mevsime bağlı olmadığına

E) Hakkında daha önce bilinenin yanlış olduğuna

 

Gazetelerdeki köşe yazıları giderek magazinciler tarafından

yazılmaya başlandı. Bir zamanlar siyaset

veya ekonomi alanında yazı yazanlar bile magazine

kayıyorlar. Okunmak için bunun zorunlu olduğunu

hissediyorlar. Bir ömür vererek yazılan bilim kitapları

en fazla bin tane satarken, kulaktan dolma bilgilerle,

efsanelerle yazılan kitaplar rekora koşuyor. Televizyonlarda

dizi ve magazin haberleri yayınlamaktan

belgesellere zaman kalmıyor. “Dünyayı sarsan” haberler

çabucak geçiştiriliyor, manken, sarhoş sürücü,

gecekondu yıkımı haberleri dakikalarca yayınlanıyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yakınılan

durumlardan biri değildir?

A) Ciddi ve önemli konuların gerektiği kadar işlenmemesi

B) Köşe yazarlarının yazdıkları konuları değiştirmesi

C) Televizyonlarda sıradan olaylara fazla zaman ayrılması

D) Yeterince bilimsel kitap yazılmaması

E) Büyük emekler verilerek yazılan kitapların gereken

ilgiyi görmemesi

 

52. VE 53. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE

GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Benim gibi düşünmeyenleri önemseyerek dinlerim.

Ama bu, söylenenlere hemen katılacağım anlamına

gelmez. Anlamaya çalışırım o kişinin söylediklerini.

Üzerinde düşünür, araştırır, doğru olup olmadığını

bulmaya çalışırım. Doğru olduğu sonucuna varırsam

benimserim. Bir düşünceyi edinmek kolay olmadığından

düşünceleri değiştirmek de kolay olmuyor.

 

52. Bu parçaya göre, bir düşüncenin benimsenmesinde

aşağıdakilerden hangisi önemlidir?

A) Gerçeğe uygun olma

B) Yeni ve farklı olma

C) Güvenilir birine ait olma

D) Çoğunluk tarafından benimsenme

E) Güncel olma

 

53. Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle

nitelendirilebilir?

A) Eleştiriye açık

B) Çevresindekileri yönlendiren

C) Hoşgörülü

D) Açık fikirli

E) Kendini beğenmiş

 

54. VE 55. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE

GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Çin kökenli olan ve tarihi çok eskilere dayanan Go,

uzun süren ve savaş meydanlarında sonlanmayan

savaşların galibini belirlemek amacıyla oynanmış bir

oyundur. Bu oyunda kurallar çok basit, strateji geliştirmek

ve bunu uygulamak oldukça zor bir iştir. Düşünme

gücü, sezgi ve deneyimler yardımıyla sayısız

strateji geliştirilebilir. Go oynayabilmek için oyuncuda;

dikkatini toplama, cesaret, kendini kontrol edebilme

ve yaratıcılık gibi yeteneklerin fazlasıyla bulunması

gerekmektedir. Bu yetenekler açısından düşünüldüğünde

Go ile satranç birbirine yakın görülebilir, ancak

yaratıcılığı kullanma konusunda Go ön plana çıkmaktadır.

Go ile ilgili en çok vurgulanan söz şudur: “Satranç

çatışma ise, Go savaşın kendisidir.”

54. Bu parçadaki altı çizili cümlede belirtilenlere göre,

iyi bir Go oyuncusu olabilmek için,

I. uzun süre aynı konu üzerine odaklanabilme,

II. duygularını başkalarına göstermekten çekinmeme,

III. birden fazla çözüm üretebilme,

IV. yeni yollar denemekten kaçınma

yeteneklerinden hangilerine sahip olmak gerekir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

55. Bu parçadaki bilgiler göz önüne alındığında, Go

oyunuyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine

ulaşılabilir?

A) Kazanmak için kurallarını bilmek yeterli değildir.

B) Savaşlarda ve ülke yönetimlerinde esin kaynağı

olmuştur.

C) Kuralları ortaya çıktığı günden beri değişmemiştir.

D) Satrançla ortak kuralları vardır.

E) Dünyanın her yerinde bilinmekte ve oynanmaktadır.

 

63. – 66. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA

GÖRE CEVAPLAYINIZ.

1816 yılında Doktor Laënnec, genç bir kadını muayene

etmeye giderken hastanın derdini nasıl anlayacağını

kara kara düşünmektedir. Çünkü o zamana kadar

kalp ve akciğer muayenelerinde kullanılan “elinle

sırtına tık tık yap, kulağını hastanın göğsüne daya”

yönteminin pek de bilimsel olmadığının farkındadır.

Ayrıca hastası oldukça kilolu ve utangaç biridir. Bu

durumda doktorun onun kalp atışlarını duyması çok

zor olacaktır. Ama tesadüfe bakın ki doktor hastayı

muayeneye giderken sokakta bir ağaç kütüğüyle oynayan

çocukları fark eder. Çocuklardan biri kütüğün

bir tarafına vururken arkadaşları da öteki ucuna kulaklarını

dayamış, çıkan sesleri dinlemektedirler. Doktor

seslerin çok net geldiğini fark eder. Hastanın evine

vardığında da bir defter ister. Defteri rulo yapıp bir

ucunu hastanın göğsüne öbür ucunu da kendi kulağına

dayar. Gerçekten de kalp atışları çok daha belirgin

bir biçimde işitilmektedir. Doktor bu yöntemle diğer

organların da dinlenebileceğini düşünür. Laënnec,

daha sonra bu yöntemi geliştirmeye çalışır. Cam,

metal gibi çeşitli malzemelerle deneyler yapar. En iyi

malzemenin ağaç olduğuna karar verir, çeşitli ağaçları

silindir biçimine getirir. İçlerinde farklı çaplarda

kanallar açarak araştırmalarını sürdürür. 1818’de,

keşfettiği bu aletin adını “steteskop” koyar.

 

63. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) Bilimsel olmayan yöntemlerle doğruya ulaşmak

zordur.

B) Buluşlar, ihtiyaçlar sonucunda ortaya çıkar.

C) Bazı buluşlar rastlantılar sonucunda yapılmıştır.

D) Deneme yanılma yoluyla doğrulara ulaşılabilir.

E) İlk ortaya çıktığında yeniliklere tepki gösterilir.

 

64. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vardır?

A) Bir durumla ilgili farklı görüşleri ortaya koyma

B) Bir kuramın doğruluğunu ispatlamak için kanıt

sunma

C) Bir sorunun çözümü için geliştirilen yöntemi

açıklama

D) Bir görüşle ilgili olumlu ve olumsuz eleştirileri

irdeleme

E) Bir olay hakkında yanlış bilinenleri açıklama

 

65. Bu parçada adı geçen doktorla ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisi söylenebilir?

A) İyi bir gözlemcidir.

B) Koyduğu teşhisler çoğunlukla doğrudur.

C) Sorunların çözümünde başkalarından yardım

beklemektedir.

D) Tedavide doğadan yararlanmaktadır.

E) Alanındaki tüm gelişmeleri yakından izlemektedir.

 

66. Bu parçada steteskopla ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisine değinilmiştir?

A) Bulunuşunun tıp alanında yarattığı etkiye

B) Kullanımının ne zaman yaygınlaştığına

C) Hangi hastalıkların teşhisini kolaylaştırdığına

D) Adının nereden geldiğine

E) Hangi malzemenin en iyi sonucu verdiğine


23 Eylül 2013 | 0 Yorum Devamı