Son Yazılar

Ekders Ücreti

Ekders Son Şekli Neler Ekders hesaplamaları nasıl yapılmaktadır. Ekders hakkında nasıl bilgi alınır, kaç saat maaş karşılığı derse girme zorunluluğu verdır. Ekders ile ilgili son kararlar nelerdir. en son ekders kararları nelerdir. Ekderslerin yapılmasında nelere dikkat edilmelidir. Okul öncesi öğretmeni kaç saat ekders alır. Meslek lisesi öğretmenleri kaç saat ekders alırlar. Anasınıfı öğretmenleri haftalık kaç saat ekders alırlar. Ekders ücretleri nasıl hesaplanır. Ekders saatlari


19 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı

Ekders Son Şekli

Ekders Son Şekli Neler Ekders hesaplamaları nasıl yapılmaktadır. Ekders hakkında nasıl bilgi alınır, kaç saat maaş karşılığı derse girme zorunluluğu verdır. Ekders ile ilgili son kararlar nelerdir. en son ekders kararları nelerdir. Ekderslerin yapılmasında nelere dikkat edilmelidir. Okul öncesi öğretmeni kaç saat ekders alır. Meslek lisesi öğretmenleri kaç saat ekders alırlar. Anasınıfı öğretmenleri haftalık kaç saat ekders alırlar. Ekders ücretleri nasıl hesaplanır. Ekders saatlari


19 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı

Proje Ödevleri Değerlendirme

Proje Performan Ödevleri Genelge Son 2004-2005 öğretim yılından itibaren ülke genelinde uygulamaya konulmuş olan yeni öğretim programları ölçme ve değerlendirme yönünden bir önceki öğretim programlarından bazı farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklardan biri, ölçme ve değerlendirme çalışmalarında hem geleneksel ( kısa cevaplı, çoktan seçmeli, eşleştirmeli sorular vb.) hem de performansa dayalı ( projeler, performans görevleri, ürün dosyaları, akran değerlendirme vb.) ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerinin bir arada kullanılmasıdır.

Performans görevleri; öğrencilerin internetten ya da ansiklopedilerden bilgileri aynen aktarmaları değil: bilgiyi edinme, düzenleme, kritik etme, kendini ifade etme, yaratıcılığı ve vücut dilini kullanma gibi hem bilişsel hem psikomotor  hem de duyuşsal becerilerini işe koşmalarını sağlamalıdır. Proje Performans  Ödevleri Genelgesi


19 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı

Proje Performans Ödevleri

Proje Performan Ödevleri Genelge Son 2004-2005 öğretim yılından itibaren ülke genelinde uygulamaya konulmuş olan yeni öğretim programları ölçme ve değerlendirme yönünden bir önceki öğretim programlarından bazı farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklardan biri, ölçme ve değerlendirme çalışmalarında hem geleneksel ( kısa cevaplı, çoktan seçmeli, eşleştirmeli sorular vb.) hem de performansa dayalı ( projeler, performans görevleri, ürün dosyaları, akran değerlendirme vb.) ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerinin bir arada kullanılmasıdır.

Performans görevleri; öğrencilerin internetten ya da ansiklopedilerden bilgileri aynen aktarmaları değil: bilgiyi edinme, düzenleme, kritik etme, kendini ifade etme, yaratıcılığı ve vücut dilini kullanma gibi hem bilişsel hem psikomotor  hem de duyuşsal becerilerini işe koşmalarını sağlamalıdır. Proje Performans  Ödevleri Genelgesi


19 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı

Proje Performans Ödevleri Genelge

Proje Performan Ödevleri Genelge Son 2004-2005 öğretim yılından itibaren ülke genelinde uygulamaya konulmuş olan yeni öğretim programları ölçme ve değerlendirme yönünden bir önceki öğretim programlarından bazı farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklardan biri, ölçme ve değerlendirme çalışmalarında hem geleneksel ( kısa cevaplı, çoktan seçmeli, eşleştirmeli sorular vb.) hem de performansa dayalı ( projeler, performans görevleri, ürün dosyaları, akran değerlendirme vb.) ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerinin bir arada kullanılmasıdır.

Performans görevleri; öğrencilerin internetten ya da ansiklopedilerden bilgileri aynen aktarmaları değil: bilgiyi edinme, düzenleme, kritik etme, kendini ifade etme, yaratıcılığı ve vücut dilini kullanma gibi hem bilişsel hem psikomotor  hem de duyuşsal becerilerini işe koşmalarını sağlamalıdır. Proje Performans  Ödevleri Genelgesi


19 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı

Öğretmenler Nasıl Emekli Olur

Öğretmenlerin Emeklilik İşlemleri Nasıl Yapılır Öğretmenlerin emeklilik işlemleri, Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır. Hükmü bulunmaktadır. Emeklilik başvuruları nasıl ve ne şekilde yapılır. Emeklilik işlemleri.


19 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı

Öğretmen Emeklilik Dilekçesi

Öğretmenlerin Emeklilik İşlemleri Nasıl Yapılır Öğretmenlerin emeklilik işlemleri, Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır. Hükmü bulunmaktadır. Emeklilik başvuruları nasıl ve ne şekilde yapılır. Emeklilik işlemleri.


19 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı

Öğretmenlerin Emeklilik İşlemleri

Öğretmenlerin Emeklilik İşlemleri Nasıl Yapılır Öğretmenlerin emeklilik işlemleri, Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır. Hükmü bulunmaktadır. Emeklilik başvuruları nasıl ve ne şekilde yapılır. Emeklilik işlemleri.


19 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı

Müdür Başyardımcılığı Örnek Sorular

Müdür Başyardımcılığı Örnek Sorular Cevaplar  MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI

Not: Sorular 2011 yılında hazırlanmıştır.

(ÇIKABİLECEK SORULAR) DENEME 2

SORU 1- II. Meşrutiyet aşağıdaki padişahlardan hangisi tarafından ilan edilmiştir?

A)     II. Abdülhamit

B)      III. Selim

C)      II. Mahmut

D)     IV. Mehmet

SORU 2- II. Meşrutiyetin ilanına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Bab-ı Ali baskını

B)      İttihat ve Terakki Cemiyetinin II. Abdülhamit’e karşı muhalefeti

C)      Abdülhamit’in tahttan indirilmesi

D)     31 Mart Olayı

SORU 3- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunun I. Dünya savaşında savaştığı cephelerden birisi değildir?

A)     Kafkas cephesi

B)      Galiçya cephesi

C)      Irak cephesi

D)     Suriye cephesi

SORU 4- Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. Maddesinde bulunan doğu illerinden aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A)     Erzurum

B)      Van

C)      Bitlis

D)     Erzincan

  SORU 5- Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyettir?

A)     Mavri Mira

B)      Teali İslam

C)      Milli Kongre

D)     Alyans İsrailit ve Makabi

SORU 6- Aşağıdakilerden hangisi zararlı cemiyetlerden birisidir?

A)     Kilikyalılar cemiyeti

B)      Kürt Teali cemiyeti

C)      Reddi İlhak cemiyeti

D)     Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye cemiyeti

SORU 7- Aşağıdakilerden hangi olay I. Dünya harbinde ‘’ Ümmetçilik ‘’ fikrinin aydınlar ve devlet adamları tarafından önemsizleşmesine sebep olmuştur?

A)     Arapların Türklere karşı İngilizlerle işbirliği yapması

B)      Mondros Ateşkes Antlaşması

C)      Halifeliğin kaldırılması

D)     31 Mart olayı

SORU 8- Aşağıdaki devletlerden hangisi birinci dünya savaşı sonucunda yenilgiye uğramıştır?

A)     Almanya

B)      İngiltere

C)      Fransa

D)     İtalya

SORU 9-Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sırasında Kapitülasyonları kaldırarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A)     Borçları birleştirmek

B)      Ekonomik kayıtlardan kurtulmak

C)      İthalatı artırmak

D)     İhracatı artırmak

SORU 10- Kanal cephesi aşağıdaki itilaf devletlerinden hangisine karşı yapılmıştır?

A)     İtalya

B)      İngiltere

C)      Fransa

D)     Macaristan

SORU 11- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler ve bu hususlara ilişkin esas ve usûller aşağıdakilerden hangisi tarafından kararlaştırılır?

A)     İçişleri Bakanı

B)      Bakanlar Kurulu

C)      Başbakan

D)     Devlet Personel Başkanlığı

SORU 12- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselere ne denir?

A)     Memur

B)      İşçi

C)      Geçici Personel

D)     Sözleşmeli Personel

SORU 13- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,’’ Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır’’ ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A)     Sınıflandırma

B)      Kariyer

C)      Liyakat

D)     Derecelendirme

 

SORU 14- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, ‘’Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır’’ ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?  

A)     Sınıflandırma

B)      Kariyer

C)      Liyakat

D)     Derecelendirme

SORU 15- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kadın memura doğumundan önce ve sonra toplam kaç hafta analık izni verilir?

A)     16

B)      12

C)      10

D)     8

 SORU 16- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, (Değişik ibare: 25/06/2009-5917 S.K./47.mad) Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Memur

B)      İşçi

C)      Geçici Personel

D)     Sözleşmeli Personel

SORU 17- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin atama şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Memur

B)      İşçi

C)      Geçici Personel

D)     Sözleşmeli Personel

SORU 18- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memura eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine kaç gün babalık izni verilir?

A)     3

B)      5

C)      10

D)     15

SORU 19- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,

1- Memur                          2- İşçi                    3- Geçici Personel                           4- Sözleşmeli Personel

yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri istihdam şeklidir?

 

A)     1,2

B)      1,3

C)      1,3,4

D)     1,2,3,4

SORU 20- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarından değildir?

A)     Sadakat

B)      Davranış ve İşbirliği

C)      Yurt dışında davranış

D)     En az 2 dil bilmek

SORU 21- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre, doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında meydana gelen beyin hasarının neden olduğu kas ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı motor becerilerde yetersizliğinden dolayı özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Süreğen hastalığı olan birey

B)      Serebral palsili birey

C)      Özel öğrenme güçlüğü olan birey

D)     Üstün yetenekli birey

SORU 22- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre, zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan birey aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Zihinsel yetersizliği olan birey

B)      Üstün yetenekli birey

C)      Süreğen hastalığı olan birey

D)     Özel öğrenme güçlüğü olan birey

SORU 23- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre, sürekli ya da uzun süreli bakım ve tedavi gerektiren hastalığı nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Zihinsel yetersizliği olan birey

B)      Serebral palsili birey

C)      Süreğen hastalığı olan birey

D)     Özel öğrenme güçlüğü olan birey

SORU 24- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre, bilişim teknolojileri kullanılarak belirli bir mekândan bağımsız olarak yapılan öğretim aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Yüz yüze öğretim

B)      Bilgisayarlı öğretim

C)      Uzaktan eğitim

D)     Uzaktan öğretim

SORU 25- Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğine göre, Cumhuriyet Bayramı’nın başlama ve bitişi hangi şıkta doğru verilmiştir?

A)     Bayram, 28 Ekim günü saat 12:00’de 21 pare top atışı ile başlar, 29 Ekim günü saat 13:00’de son bulur

B)      Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00′de 21 pare top atışı ile başlar, 29 Ekim günü saat 24.00′de son bulur

C)      Bayram, 28 Ekim günü saat 14.00′de 21 pare top atışı ile başlar, 29 Ekim günü saat 24.00′de son bulur

D)     Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00′de 21 pare top atışı ile başlar, 29 Ekim günü saat 15.00′de son bulur

SORU 26- Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğine göre, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı gösterileri, bir senaryoya bağlı olarak değişik renk ve nitelik arzeden gösteri ve fon çalışmaları bir bütün halinde kaç senede bir yalnız Başkent’te uygulanır?

A)     1

B)      3

C)      5

D)     7

SORU 27- Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğine göre, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günü 21 pare top atışı hangi il veya illerde yapılır?

A)     Ankara

B)      Samsun

C)      Ankara ve Samsun

D)     Ankara, İstanbul ve Samsun

SORU 28- Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesine göre törenlerde görev ve sorumluluklarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)    Bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde görevli öğrenci tarafından, hızlı bi şekilde direğe çekilir.

B)     Törenlerde komutlar, beden eğitimi öğretmeni veya okul yönetimince görevlendirilen öğretmen tarafından verilir

C)     Törenlerde yapılan konuşmalar, İstiklal Marşı’nın söylenmesinden sonra yapılır

D)    Tören alanında direğe çekilecek Bayrağın büyüklüğü, direk boyuna uygun orantıda olmalıdır

SORU 29- Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesine göre saygı duruşu süresi 10 Kasım’da kaç dakikadır?

A)    1                                 B) 2                                        C) 3                                        D) 4

 

SORU 30- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre ilgiden sonra başlayıp imzaya kadar süren bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)    Metin                          B) Adres                     C) Başlık                     D) Konu

 

SORU 31- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre imza ad ve soyadın neresine atılır?

 

A)    Soluna                        B) Altına                     C) Üstüne                    D) Altına

 

 

SORU 32- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A)    Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır

B)     Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır

C)     Alt makama yazılan yazılar Rica ederim, üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar Arz ederim ederim, üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar Arz ve rica ederim biçiminde bitirilir

D)    Başlıkta yer alan bilgiler 2 satırı geçemez

 

SORU 33- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre faksla yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilir, ancak bunların kaç gün içerisinde resmi yazı ile teyidinin yapılması gerekir?

 

A)    5                                 B) 7                             C) 10                           D) 15

 

SORU 34- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre kağıt kullanılarak hazırlanan resmi yazılar en az kaç nüsha olarak düzenlenir?

 

A)    1                                 B) 2                             C) 3                             D) 4

SORU 35- 1702 sayılı kanuna göre, ilk ve orta tedrisat muallimlerinden emsali arasında hususi kıymeti haiz orijinal bir eser meydana getiren muallimler hakkında nasıl bir işlem yapılır?

A)     Derecede bir ilerleme ödülü yapılır

B)      Bir sene derece zammı alırlar

C)      Bir sene kıdem zammı alırlar

D)     30 gün izin verilir

 

SORU 36- 1702 sayılı kanuna göre, talebelerinin vazifelerini tashih etmeyenlere hangi ceza verilir?

A)     İhtar

B)      Tevbih

C)      Maaş kesilmesi

D)     Derece indirilmesi

 

SORU 37- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, vazifeye geç gelmek veya vazifeden erken çıkmak fiilininin işlenmesi hangi cezayı gerektirir?

A)     İhtar

B)      Kıdem ilerlemesinin durdurulması

C)      Maaş kesilmesi

D)     Derece indirilmesi

 

SORU 38- 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun’a göre; dilekçede dilekçe sahibinin,

1- adı-soyadı,         2- imzası,               3- iş veya ikametgah adresi,               4-  TC numarası

Yukarıdakilerden hangisi olmalıdır?

 

A)     1,2,3

B)      1,3

C)      1,2,3,.4

D)     1,3,4

 

SORU 39- 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun’a göre hangi dilekçeler incelenmez?

1-Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler

2-Yargı mercilerinin görevine giren konular

3-İmzasız dilekçeler

4-Ad-soyad yazılmamış dilekçeler

A) Yalnız 1                           B) Yalnız 4                           C) 3,4                    D) Hepsi

SORU 40- 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun’a göre dilekçe yanlış makama gönderilirse; idari makam bu dilekçe ile ilgili hangi işlemi yapar?

A)     Yetkili idari makama gönderilir ve dilekçe sahibine bilgi verilir

B)      Dilekçe sahibine geri gönderilir

C)      İşlem yapılmaz

D)     Cumhuriyet savcılığına gönderilir

 

SORU 41- 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun’a göre TBMM’ye gönderilen dilekçeler dilekçe komisyonunca kaç günde karara bağlanır?

A)     15

B)      30

C)      45

D)     60

 

SORU 42- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma iznini kim verir?

A)     İl Milli Eğitim Müdürü

B)      Vali

C)      İl Emniyet Amiri

D)     Kaymakam

 

SORU 43- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, il merkez ilçesinde suç işleyen bir öğretmen hakkında soruşturma iznini kim verir?

A)     Belediye Başkanı

B)      İl Milli Eğitim Müdürü

C)      Vali

D)     İlçe Emniyet Amiri

 

 

SORU 44- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, ilçedeki belediye başkanı hakkında soruşturma iznini kim verir?

A) Kaymakam   B) İçişleri Bakanı               C) Belediye Encümenleri             D) Savcı

SORU 45- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, kuruluşların bütçelerinde yer alan performans göstergeleri hangi kuruluşlar tarafından yapılır?

 

A)    Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve ilgili kamu idaresi

B)    Maliye ve Hazine Bakanlığı

C)    Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye Bakanlığı

D)    Maliye Bakanlığı ve Sayıştay

 

SORU 46- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda hangi merci ya da mercilere karşı sorumludurlar?

 

A)    Cumhurbaşkanı

B)    Başbakan ve TBMM

C)    Maliye Bakanlığı

D)    Hazine Müsteşarlığı

 

SORU 47- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, il özel idarelerinde üst yönetici kimdir?

 

A)    Vali

B)    Belediye Başkanı

C)    İl Özel İdare Müdürü

D)    Maliye Bakanı

 

SORU 48- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, Bakanlıklarda üst yönetici kimdir?

 

A)    Bakan

B)    Başbakan

C)    Müsteşar

D)    Müsteşar yardımcısı

 

SORU 49- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, idarelerinin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve yıllık performans programları konusunda her mali yılın ilk 6 ayında kamuoyuna hangisi bilgilendirir?

 

A)    Bakanlar

B)    Cumhurbaşkanı

C)    Başbakan

D)    Müsteşarlar

 

 

SORU 50- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, bucak kurulması, kaldırılması, merkezinin belirtilmesi, il ilçe ve bucak sınırlarının ve bucak adlarının değiştirilmesi bir köyün veya kasabanın veya bucağın başka bir il ve ilçeye bağlanması, mühim mevki ve tabii arazi adlarının değiştirilmesi nasıl olur?

A)     İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile

B)      Bakanlar kurulu kararı ve Başbakanın onayı ile

C)      Maliye Bakanlığının kararı ile

D)     Sağlık Bakanlığının onayı ile

 

SORU 51- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, köy ve kasabaların aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması, köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir köy, mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi hangi bakanlığın tasvibiyle olur?

A)     Maliye Bakanlığının

B)      İçişleri Bakanlığının

C)      Sağlık Bakanlığının

D)     Köy Hizmetleri Bakanlığının

 

SORU 52- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, Türkçe olmayan ve iltibasa meydan veren köy adları, alakadar Vilayet Daimi Encümeninin mütelaası alındıktan sonra en kısa zamanda neresi tarafından değiştirilir?

A)     Başbakanlık

B)      İçişleri Bakanlığı

C)      Cumhurbaşkanlık

D)     Dahiliye Vekaletince

 

SORU 53- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, illerde genel idare şekli hangi bölümlere uygun olarak düzenlenir?

1- il                        2-İlçe                    3-Köy                    4-Bucak

A)     Yalnız 1

B)      1,2,3

C)      1,2,4

D)     Hepsi

 

SORU 54- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, valiler nerenin kararı ile tayin olurlar?

A)     Bakanlar kurulu kararı ile

B)      Cumhurbaşkanının kararı ile

C)      İçişleri Bakanlığının kararı ile

D)     Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının kararı ile

 

SORU 55- MEB yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karara göre, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin aylık karşılığı ders görevi kaç saattir?

A) 18                                                    B) 20                                                     C) 30                                                     D) 40

 

SORU 56- MEB yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karara göre, kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına kaç saate kadar ek ders görevi verilebilir?

A) 4                                                       B) 6                                                       C) 8                                                       D) 10

 

SORU 57- MEB yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karara göre, öğretmenlere ilgili mevzuata göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere bir hafta için kaç saat ek ders ücreti verilir?

A) 15                                                    B) 18                                                     C) 22                                                     D) 30

SORU 58- MEB yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karara göre, bölüm şeflerine haftada 10, atölye ve laboratuar şeflerine haftada 6 saat ek ders verilir. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde nasıl gösterilir?

 

A)     Zorunlu ders görevi

B)      Şeflik ve atölye görevi

C)      İş güçlüğü görevi

D)     Planlama ve bakım-onarım görevi

 

SORU 59- MEB yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karara göre, sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen öğretmenlere haftada kaç saat ek ders görevi yazılır?

A) 1                                                       B) 2                                                       C) 3                                                       D) 4

SORU 60- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre yönetim kurulu kaç kişiden oluşur?

A)     3

B)      5

C)      7

D)     10

 

SORU 61- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre yönetim kurulunun görev süresi kaç yıldır?

A)     1                                                                            C) 3

B)      2                                                                            D) 4

 

SORU 62- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre denetim kurulunun görev süresi kaç yıldır?

A)     1                                                                            C) 3

B)      2                                                                            D) 4

 

SORU 63- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda yönetim kurulu kaç kişiden oluşur?

A)     3                                                                            C) 7

B)      5                                                                            D) 10

 

SORU 64- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre denetim kurulu ders yılı içinde en az ayda kaç defa toplanır?

A)     1                                                                            C) 3

B)      2                                                                            D) 4

 

SORU 65- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencinin davranış puanından kaç puan düşülür?

A) 7                                       B) 10                                     C) 15                                     D) 20

SORU 66- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası alan öğrencinin davranış puanından kaç puan düşülür?

A) 40                                     B) 30                                     C) 20                                     D) 10

SORU 67- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre örgün eğitim dışına çıkarma cezası alan öğrencinin davranış puanından kaç puan düşülür?

A) 20                                     B) 40                                     C) 80                                     D) 100

SORU 68- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ilköğretim okullarında ders yılı süresi kaç iş gününden az olmaması esastır?

A)     180                                        B) 160                                                  C) 150                                   D) 120

 

SORU 69- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yatılı ilköğretim bölge okullarında etüt için günde kaç ders saati ayrılır?

A) 1                                                       B) 2                                                       C) 3                                                       D) 4

SORU 70- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre normal öğretim yapan okullarda yemek ve dinlenme için en az ve en çok kaç dakika süre verilir?

A) 40-60                               B) 50-60                                              C) 60-80                                              D) 60-90

SORU 71- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine göre ortaöğretimde aşağıdaki programlardan hangisi uygulanır?

1- Yükseköğretime hazırlayan program

2-Hayata ve iş alanlarına hazırlayan program

3-Hem mesleğe ham yükseköğretime hazırlayan program

A) 1                                               B) 1,2                                    B) 2,3                                    D) 1,2,3

 

SORU 72- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine göre seçmeli bir dersin okutulabilmesi için en az kaç öğrenci tarafından seçilmesi gerekir?

                A) 5                                       B) 8                                       C) 10                                     D) 12

 

SORU 73- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine göre ders seçimi ne zaman yapılır?

A)     Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren haziran ayının son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır

B)      Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren mayıs ayının son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır

C)      Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren ağustos ayının son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır

D)     Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren temmuz ayının son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır

 

SORU 74- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine göre seçmeli dersin eğitim öğretime açılabilmesi ile ilgili hangi bilgi yanlış verilmiştir?

A)     Seçmeli bir dersin okutulabilmesi için en az 12 öğrenci tarafından seçilmiş olması gerekir

B)      Seçmeli bir dersin okutulabilmesi için en az 10 öğrenci tarafından seçilmiş olması gerekir

C)      Okulun imkanlarının uygun olması durumunda, il ya da ilçe milli eğitim müdürünün onayı ile en az 6 öğrencinin seçtiği dersler de okutulabilir

D)     Özel ortaöğretim kurumlarında öğrenci sayısının 10 dan az olması durumunda il ya da ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayı aranmaz

 

SORU 75- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre öğrencilerin etkili öğrenme, ve çalışma becerileri geliştirmelerine yardım etme hangi rehberlik hizmeti ile ilgilidir?

A)     Eğitsel Rehberlik

B)      Bireyi Tanıma

C)      Bireysel Rehberlik

D)     Grup Rehberliği

 

SORU 76- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre rehberlik ve araştırma merkezinin açılma şartlarına ilişkin ölçütler ne ile belirlenir?

A)     Kanun                                                                                                                C) Yönerge

B)      Yönetmelik                                                                                                      D) Tüzük

 

SORU 77- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonunun görevleri arasında değildir?

A)     Eylül ayında yapılacak toplantıda, il ve ilçelerde yapılması düşünülen rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarına ilişkin gerekli ihtiyaçları belirler, çalışmalarla ilgili önerileri değerlendirir ve bunların sağlanması yönünde karar alır

B)      Haziran ayında yapılacak olan toplantıda il ve ilçelerde yapılan rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarının sonuçlarını değerlendirir. Sonraki öğretim yılı için önerilerde bulunur

C)      Her iki toplantıda da alınan kararların, toplantıların yapıldığı ay içerisinde ildeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümünce Bakanlığa gönderilmesini sağlar

D)     Toplantılara bütün okul müdürleri ve her okuldan iki öğretmenin toplantılara katılımını sağlar

 

SORU 78- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il komisyonu yılda en az kaç defa toplanır?

A)     2                                                                                                                           C) 4

B)      3                                                                                                                           D) 5

 

SORU79- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il komisyonunda en az kaç psikolojik danışman bulunur?

A)     2                                                                                                                           C) 4

B)      3                                                                                                                           D) 5

 

SORU 80- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okulun harcama yetkilisi kimdir?

A)     İlçe Milli Eğitim Müdürü

B)      Okul Müdürü

C)      Müdür Başyardımcısı

D)     Müdür yardımcısı

 

SORU 81- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ders yılı içerisinde öğrencilere, velilerinin başvuruları üzerine toplam en fazla kaç gün izin verebilir?

A)     5

B)      10

C)      15

D)     20

 

SORU82- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre konsolide yetkilisi aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Okul Müdürü

B)      Müdür Başyardımcısı

C)      Müdür Yardımcısı

D)     Rehber Öğretmen

 

SORU 83- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışma giderleri aşağıdakilerden hangisi tarafından karşılanır?

A)     İl Milli Eğitim Müdürlüğü

B)      Valilik

C)      Kaymakamlıklar

D)     Okul-aile birliği ve projeye destek veren kurum ya da kuruluşlar

 

SORU 84- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre törenlerin yürütülmesinden kim sorumludur?

A)     Okul Müdürü

B)      Müdür Başyardımcısı

C)      Müdür Yardımcısı

D)     Beden Eğitimi Öğretmeni

 

SORU 85- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre tiyatro çalışması olarak büyük oyunlar bir yıl içerisinde en fazla kaç defa gerçekleştirilir?

A)     1

B)      2

C)      3

D)     4

 

SORU 86- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre Bakanlık dışındaki resmi/özel kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek il/ilçe düzeyindeki yarışmalara katılım kimin izni ile yapılır?

A)     İlçe Milli Eğitim Müdürü

B)      Okul Müdürü

C)      Mülki Amir

D)     Emniyet Amiri

 

SORU 87- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre Bakanlık dışındaki resmi/özel kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek yurt genelindeki yarışmalar nerenin izni ile gerçekleştirilir?

A)     Cumhurbaşkanı

B)      Bakanlık

C)      Müsteşarlık

D)     Milli Savunma Bakanlığı

 

SORU 88- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, ilköğretim kurumlarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak ………………..   ile düzenlenir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)     Yönetmelik

B)      Kanun

C)      Tüzük

D)     Yönerge

 

 

SORU 89- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğretimlerini tamamlamak üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir/

A) 1                                                       B) 2                                                       C) 3                                                       D) 4

SORU 90- 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre; bilgi edinme başvurusu reddedilen kişi yargı sürecine girmedin önce kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde kurula itiraz edebilir?

A)     15 gün                                                                                                                C) 30 gün

B)      15 iş günü                                                                                                         D) 45 iş günü

 

SORU 91- 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre başvuru cevaplama yöntemi değildir?

A)     Elektronik ortamda

B)      Sözlü olarak

C)      Yazılı olarak

D)     Faks ile

 

SORU 92- 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurul kararını kaç gün veya iş gününde verir?

A)     15 iş günü

B)      30 gün

C)      30 iş günü

D)     15 gün

CEVAPLAR

1

A

24

D

47

A

70

A

2

D

25

B

48

C

71

D

3

B

26

C

49

A

72

C

4

D

27

C

50

A

73

A

5

C

28

C

51

B

74

A

6

B

29

B

52

D

75

A

7

A

30

A

53

C

76

C

8

A

31

C

54

A

77

D

9

B

32

D

55

A

78

A

10

B

33

A

56

B

79

B

11

B

34

B

57

A

80

B

12

C

35

C

58

D

81

A

13

B

36

A

59

B

82

A

14

C

37

A

60

C

83

D

15

A

38

A

61

A

84

A

16

D

39

D

62

A

85

B

17

D

40

A

63

B

86

C

18

C

41

D

64

A

87

B

19

D

42

B

65

D

88

A

20

D

43

C

66

A

89

B

21

B

44

B

67

C

90

A

22

A

45

A

68

A

91

B

23

C

46

B

69

B

92

C

 


19 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı

Müdür Yardımcılığı Soru

Müdür Yardımcılığı Soru Cevap  MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI

Not: Sorular 2011 yılında hazırlanmıştır.

(ÇIKABİLECEK SORULAR) DENEME 2

SORU 1- II. Meşrutiyet aşağıdaki padişahlardan hangisi tarafından ilan edilmiştir?

A)     II. Abdülhamit

B)      III. Selim

C)      II. Mahmut

D)     IV. Mehmet

SORU 2- II. Meşrutiyetin ilanına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Bab-ı Ali baskını

B)      İttihat ve Terakki Cemiyetinin II. Abdülhamit’e karşı muhalefeti

C)      Abdülhamit’in tahttan indirilmesi

D)     31 Mart Olayı

SORU 3- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunun I. Dünya savaşında savaştığı cephelerden birisi değildir?

A)     Kafkas cephesi

B)      Galiçya cephesi

C)      Irak cephesi

D)     Suriye cephesi

SORU 4- Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. Maddesinde bulunan doğu illerinden aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A)     Erzurum

B)      Van

C)      Bitlis

D)     Erzincan

  SORU 5- Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyettir?

A)     Mavri Mira

B)      Teali İslam

C)      Milli Kongre

D)     Alyans İsrailit ve Makabi

SORU 6- Aşağıdakilerden hangisi zararlı cemiyetlerden birisidir?

A)     Kilikyalılar cemiyeti

B)      Kürt Teali cemiyeti

C)      Reddi İlhak cemiyeti

D)     Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye cemiyeti

SORU 7- Aşağıdakilerden hangi olay I. Dünya harbinde ‘’ Ümmetçilik ‘’ fikrinin aydınlar ve devlet adamları tarafından önemsizleşmesine sebep olmuştur?

A)     Arapların Türklere karşı İngilizlerle işbirliği yapması

B)      Mondros Ateşkes Antlaşması

C)      Halifeliğin kaldırılması

D)     31 Mart olayı

SORU 8- Aşağıdaki devletlerden hangisi birinci dünya savaşı sonucunda yenilgiye uğramıştır?

A)     Almanya

B)      İngiltere

C)      Fransa

D)     İtalya

SORU 9-Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sırasında Kapitülasyonları kaldırarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A)     Borçları birleştirmek

B)      Ekonomik kayıtlardan kurtulmak

C)      İthalatı artırmak

D)     İhracatı artırmak

SORU 10- Kanal cephesi aşağıdaki itilaf devletlerinden hangisine karşı yapılmıştır?

A)     İtalya

B)      İngiltere

C)      Fransa

D)     Macaristan

SORU 11- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler ve bu hususlara ilişkin esas ve usûller aşağıdakilerden hangisi tarafından kararlaştırılır?

A)     İçişleri Bakanı

B)      Bakanlar Kurulu

C)      Başbakan

D)     Devlet Personel Başkanlığı

SORU 12- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselere ne denir?

A)     Memur

B)      İşçi

C)      Geçici Personel

D)     Sözleşmeli Personel

SORU 13- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,’’ Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır’’ ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A)     Sınıflandırma

B)      Kariyer

C)      Liyakat

D)     Derecelendirme

 

SORU 14- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, ‘’Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır’’ ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?  

A)     Sınıflandırma

B)      Kariyer

C)      Liyakat

D)     Derecelendirme

SORU 15- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kadın memura doğumundan önce ve sonra toplam kaç hafta analık izni verilir?

A)     16

B)      12

C)      10

D)     8

 SORU 16- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, (Değişik ibare: 25/06/2009-5917 S.K./47.mad) Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Memur

B)      İşçi

C)      Geçici Personel

D)     Sözleşmeli Personel

SORU 17- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin atama şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Memur

B)      İşçi

C)      Geçici Personel

D)     Sözleşmeli Personel

SORU 18- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memura eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine kaç gün babalık izni verilir?

A)     3

B)      5

C)      10

D)     15

SORU 19- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,

1- Memur                          2- İşçi                    3- Geçici Personel                           4- Sözleşmeli Personel

yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri istihdam şeklidir?

 

A)     1,2

B)      1,3

C)      1,3,4

D)     1,2,3,4

SORU 20- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarından değildir?

A)     Sadakat

B)      Davranış ve İşbirliği

C)      Yurt dışında davranış

D)     En az 2 dil bilmek

SORU 21- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre, doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında meydana gelen beyin hasarının neden olduğu kas ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı motor becerilerde yetersizliğinden dolayı özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Süreğen hastalığı olan birey

B)      Serebral palsili birey

C)      Özel öğrenme güçlüğü olan birey

D)     Üstün yetenekli birey

SORU 22- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre, zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan birey aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Zihinsel yetersizliği olan birey

B)      Üstün yetenekli birey

C)      Süreğen hastalığı olan birey

D)     Özel öğrenme güçlüğü olan birey

SORU 23- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre, sürekli ya da uzun süreli bakım ve tedavi gerektiren hastalığı nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Zihinsel yetersizliği olan birey

B)      Serebral palsili birey

C)      Süreğen hastalığı olan birey

D)     Özel öğrenme güçlüğü olan birey

SORU 24- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre, bilişim teknolojileri kullanılarak belirli bir mekândan bağımsız olarak yapılan öğretim aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Yüz yüze öğretim

B)      Bilgisayarlı öğretim

C)      Uzaktan eğitim

D)     Uzaktan öğretim

SORU 25- Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğine göre, Cumhuriyet Bayramı’nın başlama ve bitişi hangi şıkta doğru verilmiştir?

A)     Bayram, 28 Ekim günü saat 12:00’de 21 pare top atışı ile başlar, 29 Ekim günü saat 13:00’de son bulur

B)      Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00′de 21 pare top atışı ile başlar, 29 Ekim günü saat 24.00′de son bulur

C)      Bayram, 28 Ekim günü saat 14.00′de 21 pare top atışı ile başlar, 29 Ekim günü saat 24.00′de son bulur

D)     Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00′de 21 pare top atışı ile başlar, 29 Ekim günü saat 15.00′de son bulur

SORU 26- Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğine göre, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı gösterileri, bir senaryoya bağlı olarak değişik renk ve nitelik arzeden gösteri ve fon çalışmaları bir bütün halinde kaç senede bir yalnız Başkent’te uygulanır?

A)     1

B)      3

C)      5

D)     7

SORU 27- Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğine göre, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günü 21 pare top atışı hangi il veya illerde yapılır?

A)     Ankara

B)      Samsun

C)      Ankara ve Samsun

D)     Ankara, İstanbul ve Samsun

SORU 28- Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesine göre törenlerde görev ve sorumluluklarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)    Bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde görevli öğrenci tarafından, hızlı bi şekilde direğe çekilir.

B)     Törenlerde komutlar, beden eğitimi öğretmeni veya okul yönetimince görevlendirilen öğretmen tarafından verilir

C)     Törenlerde yapılan konuşmalar, İstiklal Marşı’nın söylenmesinden sonra yapılır

D)    Tören alanında direğe çekilecek Bayrağın büyüklüğü, direk boyuna uygun orantıda olmalıdır

SORU 29- Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesine göre saygı duruşu süresi 10 Kasım’da kaç dakikadır?

A)    1                                 B) 2                                        C) 3                                        D) 4

 

SORU 30- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre ilgiden sonra başlayıp imzaya kadar süren bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)    Metin                          B) Adres                     C) Başlık                     D) Konu

 

SORU 31- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre imza ad ve soyadın neresine atılır?

 

A)    Soluna                        B) Altına                     C) Üstüne                    D) Altına

 

 

SORU 32- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A)    Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır

B)     Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır

C)     Alt makama yazılan yazılar Rica ederim, üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar Arz ederim ederim, üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar Arz ve rica ederim biçiminde bitirilir

D)    Başlıkta yer alan bilgiler 2 satırı geçemez

 

SORU 33- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre faksla yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilir, ancak bunların kaç gün içerisinde resmi yazı ile teyidinin yapılması gerekir?

 

A)    5                                 B) 7                             C) 10                           D) 15

 

SORU 34- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre kağıt kullanılarak hazırlanan resmi yazılar en az kaç nüsha olarak düzenlenir?

 

A)    1                                 B) 2                             C) 3                             D) 4

SORU 35- 1702 sayılı kanuna göre, ilk ve orta tedrisat muallimlerinden emsali arasında hususi kıymeti haiz orijinal bir eser meydana getiren muallimler hakkında nasıl bir işlem yapılır?

A)     Derecede bir ilerleme ödülü yapılır

B)      Bir sene derece zammı alırlar

C)      Bir sene kıdem zammı alırlar

D)     30 gün izin verilir

 

SORU 36- 1702 sayılı kanuna göre, talebelerinin vazifelerini tashih etmeyenlere hangi ceza verilir?

A)     İhtar

B)      Tevbih

C)      Maaş kesilmesi

D)     Derece indirilmesi

 

SORU 37- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, vazifeye geç gelmek veya vazifeden erken çıkmak fiilininin işlenmesi hangi cezayı gerektirir?

A)     İhtar

B)      Kıdem ilerlemesinin durdurulması

C)      Maaş kesilmesi

D)     Derece indirilmesi

 

SORU 38- 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun’a göre; dilekçede dilekçe sahibinin,

1- adı-soyadı,         2- imzası,               3- iş veya ikametgah adresi,               4-  TC numarası

Yukarıdakilerden hangisi olmalıdır?

 

A)     1,2,3

B)      1,3

C)      1,2,3,.4

D)     1,3,4

 

SORU 39- 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun’a göre hangi dilekçeler incelenmez?

1-Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler

2-Yargı mercilerinin görevine giren konular

3-İmzasız dilekçeler

4-Ad-soyad yazılmamış dilekçeler

A) Yalnız 1                           B) Yalnız 4                           C) 3,4                    D) Hepsi

SORU 40- 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun’a göre dilekçe yanlış makama gönderilirse; idari makam bu dilekçe ile ilgili hangi işlemi yapar?

A)     Yetkili idari makama gönderilir ve dilekçe sahibine bilgi verilir

B)      Dilekçe sahibine geri gönderilir

C)      İşlem yapılmaz

D)     Cumhuriyet savcılığına gönderilir

 

SORU 41- 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun’a göre TBMM’ye gönderilen dilekçeler dilekçe komisyonunca kaç günde karara bağlanır?

A)     15

B)      30

C)      45

D)     60

 

SORU 42- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma iznini kim verir?

A)     İl Milli Eğitim Müdürü

B)      Vali

C)      İl Emniyet Amiri

D)     Kaymakam

 

SORU 43- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, il merkez ilçesinde suç işleyen bir öğretmen hakkında soruşturma iznini kim verir?

A)     Belediye Başkanı

B)      İl Milli Eğitim Müdürü

C)      Vali

D)     İlçe Emniyet Amiri

 

 

SORU 44- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, ilçedeki belediye başkanı hakkında soruşturma iznini kim verir?

A) Kaymakam   B) İçişleri Bakanı               C) Belediye Encümenleri             D) Savcı

SORU 45- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, kuruluşların bütçelerinde yer alan performans göstergeleri hangi kuruluşlar tarafından yapılır?

 

A)    Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve ilgili kamu idaresi

B)    Maliye ve Hazine Bakanlığı

C)    Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye Bakanlığı

D)    Maliye Bakanlığı ve Sayıştay

 

SORU 46- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda hangi merci ya da mercilere karşı sorumludurlar?

 

A)    Cumhurbaşkanı

B)    Başbakan ve TBMM

C)    Maliye Bakanlığı

D)    Hazine Müsteşarlığı

 

SORU 47- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, il özel idarelerinde üst yönetici kimdir?

 

A)    Vali

B)    Belediye Başkanı

C)    İl Özel İdare Müdürü

D)    Maliye Bakanı

 

SORU 48- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, Bakanlıklarda üst yönetici kimdir?

 

A)    Bakan

B)    Başbakan

C)    Müsteşar

D)    Müsteşar yardımcısı

 

SORU 49- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, idarelerinin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve yıllık performans programları konusunda her mali yılın ilk 6 ayında kamuoyuna hangisi bilgilendirir?

 

A)    Bakanlar

B)    Cumhurbaşkanı

C)    Başbakan

D)    Müsteşarlar

 

 

SORU 50- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, bucak kurulması, kaldırılması, merkezinin belirtilmesi, il ilçe ve bucak sınırlarının ve bucak adlarının değiştirilmesi bir köyün veya kasabanın veya bucağın başka bir il ve ilçeye bağlanması, mühim mevki ve tabii arazi adlarının değiştirilmesi nasıl olur?

A)     İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile

B)      Bakanlar kurulu kararı ve Başbakanın onayı ile

C)      Maliye Bakanlığının kararı ile

D)     Sağlık Bakanlığının onayı ile

 

SORU 51- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, köy ve kasabaların aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması, köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir köy, mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi hangi bakanlığın tasvibiyle olur?

A)     Maliye Bakanlığının

B)      İçişleri Bakanlığının

C)      Sağlık Bakanlığının

D)     Köy Hizmetleri Bakanlığının

 

SORU 52- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, Türkçe olmayan ve iltibasa meydan veren köy adları, alakadar Vilayet Daimi Encümeninin mütelaası alındıktan sonra en kısa zamanda neresi tarafından değiştirilir?

A)     Başbakanlık

B)      İçişleri Bakanlığı

C)      Cumhurbaşkanlık

D)     Dahiliye Vekaletince

 

SORU 53- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, illerde genel idare şekli hangi bölümlere uygun olarak düzenlenir?

1- il                        2-İlçe                    3-Köy                    4-Bucak

A)     Yalnız 1

B)      1,2,3

C)      1,2,4

D)     Hepsi

 

SORU 54- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, valiler nerenin kararı ile tayin olurlar?

A)     Bakanlar kurulu kararı ile

B)      Cumhurbaşkanının kararı ile

C)      İçişleri Bakanlığının kararı ile

D)     Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının kararı ile

 

SORU 55- MEB yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karara göre, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin aylık karşılığı ders görevi kaç saattir?

A) 18                                                    B) 20                                                     C) 30                                                     D) 40

 

SORU 56- MEB yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karara göre, kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına kaç saate kadar ek ders görevi verilebilir?

A) 4                                                       B) 6                                                       C) 8                                                       D) 10

 

SORU 57- MEB yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karara göre, öğretmenlere ilgili mevzuata göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere bir hafta için kaç saat ek ders ücreti verilir?

A) 15                                                    B) 18                                                     C) 22                                                     D) 30

SORU 58- MEB yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karara göre, bölüm şeflerine haftada 10, atölye ve laboratuar şeflerine haftada 6 saat ek ders verilir. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde nasıl gösterilir?

 

A)     Zorunlu ders görevi

B)      Şeflik ve atölye görevi

C)      İş güçlüğü görevi

D)     Planlama ve bakım-onarım görevi

 

SORU 59- MEB yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karara göre, sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen öğretmenlere haftada kaç saat ek ders görevi yazılır?

A) 1                                                       B) 2                                                       C) 3                                                       D) 4

SORU 60- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre yönetim kurulu kaç kişiden oluşur?

A)     3

B)      5

C)      7

D)     10

 

SORU 61- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre yönetim kurulunun görev süresi kaç yıldır?

A)     1                                                                            C) 3

B)      2                                                                            D) 4

 

SORU 62- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre denetim kurulunun görev süresi kaç yıldır?

A)     1                                                                            C) 3

B)      2                                                                            D) 4

 

SORU 63- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda yönetim kurulu kaç kişiden oluşur?

A)     3                                                                            C) 7

B)      5                                                                            D) 10

 

SORU 64- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre denetim kurulu ders yılı içinde en az ayda kaç defa toplanır?

A)     1                                                                            C) 3

B)      2                                                                            D) 4

 

SORU 65- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencinin davranış puanından kaç puan düşülür?

A) 7                                       B) 10                                     C) 15                                     D) 20

SORU 66- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası alan öğrencinin davranış puanından kaç puan düşülür?

A) 40                                     B) 30                                     C) 20                                     D) 10

SORU 67- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre örgün eğitim dışına çıkarma cezası alan öğrencinin davranış puanından kaç puan düşülür?

A) 20                                     B) 40                                     C) 80                                     D) 100

SORU 68- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ilköğretim okullarında ders yılı süresi kaç iş gününden az olmaması esastır?

A)     180                                        B) 160                                                  C) 150                                   D) 120

 

SORU 69- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yatılı ilköğretim bölge okullarında etüt için günde kaç ders saati ayrılır?

A) 1                                                       B) 2                                                       C) 3                                                       D) 4

SORU 70- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre normal öğretim yapan okullarda yemek ve dinlenme için en az ve en çok kaç dakika süre verilir?

A) 40-60                               B) 50-60                                              C) 60-80                                              D) 60-90

SORU 71- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine göre ortaöğretimde aşağıdaki programlardan hangisi uygulanır?

1- Yükseköğretime hazırlayan program

2-Hayata ve iş alanlarına hazırlayan program

3-Hem mesleğe ham yükseköğretime hazırlayan program

A) 1                                               B) 1,2                                    B) 2,3                                    D) 1,2,3

 

SORU 72- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine göre seçmeli bir dersin okutulabilmesi için en az kaç öğrenci tarafından seçilmesi gerekir?

                A) 5                                       B) 8                                       C) 10                                     D) 12

 

SORU 73- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine göre ders seçimi ne zaman yapılır?

A)     Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren haziran ayının son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır

B)      Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren mayıs ayının son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır

C)      Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren ağustos ayının son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır

D)     Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren temmuz ayının son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır

 

SORU 74- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine göre seçmeli dersin eğitim öğretime açılabilmesi ile ilgili hangi bilgi yanlış verilmiştir?

A)     Seçmeli bir dersin okutulabilmesi için en az 12 öğrenci tarafından seçilmiş olması gerekir

B)      Seçmeli bir dersin okutulabilmesi için en az 10 öğrenci tarafından seçilmiş olması gerekir

C)      Okulun imkanlarının uygun olması durumunda, il ya da ilçe milli eğitim müdürünün onayı ile en az 6 öğrencinin seçtiği dersler de okutulabilir

D)     Özel ortaöğretim kurumlarında öğrenci sayısının 10 dan az olması durumunda il ya da ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayı aranmaz

 

SORU 75- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre öğrencilerin etkili öğrenme, ve çalışma becerileri geliştirmelerine yardım etme hangi rehberlik hizmeti ile ilgilidir?

A)     Eğitsel Rehberlik

B)      Bireyi Tanıma

C)      Bireysel Rehberlik

D)     Grup Rehberliği

 

SORU 76- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre rehberlik ve araştırma merkezinin açılma şartlarına ilişkin ölçütler ne ile belirlenir?

A)     Kanun                                                                                                                C) Yönerge

B)      Yönetmelik                                                                                                      D) Tüzük

 

SORU 77- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonunun görevleri arasında değildir?

A)     Eylül ayında yapılacak toplantıda, il ve ilçelerde yapılması düşünülen rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarına ilişkin gerekli ihtiyaçları belirler, çalışmalarla ilgili önerileri değerlendirir ve bunların sağlanması yönünde karar alır

B)      Haziran ayında yapılacak olan toplantıda il ve ilçelerde yapılan rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarının sonuçlarını değerlendirir. Sonraki öğretim yılı için önerilerde bulunur

C)      Her iki toplantıda da alınan kararların, toplantıların yapıldığı ay içerisinde ildeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümünce Bakanlığa gönderilmesini sağlar

D)     Toplantılara bütün okul müdürleri ve her okuldan iki öğretmenin toplantılara katılımını sağlar

 

SORU 78- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il komisyonu yılda en az kaç defa toplanır?

A)     2                                                                                                                           C) 4

B)      3                                                                                                                           D) 5

 

SORU79- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il komisyonunda en az kaç psikolojik danışman bulunur?

A)     2                                                                                                                           C) 4

B)      3                                                                                                                           D) 5

 

SORU 80- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okulun harcama yetkilisi kimdir?

A)     İlçe Milli Eğitim Müdürü

B)      Okul Müdürü

C)      Müdür Başyardımcısı

D)     Müdür yardımcısı

 

SORU 81- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ders yılı içerisinde öğrencilere, velilerinin başvuruları üzerine toplam en fazla kaç gün izin verebilir?

A)     5

B)      10

C)      15

D)     20

 

SORU82- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre konsolide yetkilisi aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Okul Müdürü

B)      Müdür Başyardımcısı

C)      Müdür Yardımcısı

D)     Rehber Öğretmen

 

SORU 83- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışma giderleri aşağıdakilerden hangisi tarafından karşılanır?

A)     İl Milli Eğitim Müdürlüğü

B)      Valilik

C)      Kaymakamlıklar

D)     Okul-aile birliği ve projeye destek veren kurum ya da kuruluşlar

 

SORU 84- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre törenlerin yürütülmesinden kim sorumludur?

A)     Okul Müdürü

B)      Müdür Başyardımcısı

C)      Müdür Yardımcısı

D)     Beden Eğitimi Öğretmeni

 

SORU 85- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre tiyatro çalışması olarak büyük oyunlar bir yıl içerisinde en fazla kaç defa gerçekleştirilir?

A)     1

B)      2

C)      3

D)     4

 

SORU 86- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre Bakanlık dışındaki resmi/özel kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek il/ilçe düzeyindeki yarışmalara katılım kimin izni ile yapılır?

A)     İlçe Milli Eğitim Müdürü

B)      Okul Müdürü

C)      Mülki Amir

D)     Emniyet Amiri

 

SORU 87- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre Bakanlık dışındaki resmi/özel kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek yurt genelindeki yarışmalar nerenin izni ile gerçekleştirilir?

A)     Cumhurbaşkanı

B)      Bakanlık

C)      Müsteşarlık

D)     Milli Savunma Bakanlığı

 

SORU 88- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, ilköğretim kurumlarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak ………………..   ile düzenlenir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)     Yönetmelik

B)      Kanun

C)      Tüzük

D)     Yönerge

 

 

SORU 89- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğretimlerini tamamlamak üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir/

A) 1                                                       B) 2                                                       C) 3                                                       D) 4

SORU 90- 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre; bilgi edinme başvurusu reddedilen kişi yargı sürecine girmedin önce kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde kurula itiraz edebilir?

A)     15 gün                                                                                                                C) 30 gün

B)      15 iş günü                                                                                                         D) 45 iş günü

 

SORU 91- 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre başvuru cevaplama yöntemi değildir?

A)     Elektronik ortamda

B)      Sözlü olarak

C)      Yazılı olarak

D)     Faks ile

 

SORU 92- 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurul kararını kaç gün veya iş gününde verir?

A)     15 iş günü

B)      30 gün

C)      30 iş günü

D)     15 gün

CEVAPLAR

1

A

24

D

47

A

70

A

2

D

25

B

48

C

71

D

3

B

26

C

49

A

72

C

4

D

27

C

50

A

73

A

5

C

28

C

51

B

74

A

6

B

29

B

52

D

75

A

7

A

30

A

53

C

76

C

8

A

31

C

54

A

77

D

9

B

32

D

55

A

78

A

10

B

33

A

56

B

79

B

11

B

34

B

57

A

80

B

12

C

35

C

58

D

81

A

13

B

36

A

59

B

82

A

14

C

37

A

60

C

83

D

15

A

38

A

61

A

84

A

16

D

39

D

62

A

85

B

17

D

40

A

63

B

86

C

18

C

41

D

64

A

87

B

19

D

42

B

65

D

88

A

20

D

43

C

66

A

89

B

21

B

44

B

67

C

90

A

22

A

45

A

68

A

91

B

23

C

46

B

69

B

92

C

 


19 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı