Etiket: ales soruları

ALES Sınavında Nasıl Sorular Çıkar

ALES SınavıSınavda verilen bilgilere göre 3 veya 4 soru çözümlenmektedir. Çok sayıda soru verilen bilgiler dikkate alınarak çözümlenmesi istenir. Örneğin; yukarıdaki verilere göre 25-26-27 ve 28. soruları cevaplayınız gibi. Sorular çözümlenirken çok dikkatli olunmalıdır. Hızlı soru çözme becerisi gerekmektedir.

Sınavdaki soru sayıları aşağıdaki gibidir.

Sınavda uygulanacak testin sayısal bölümünde 50′şer sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri); sözel bölümünde ise 50′şer sorudan oluşan iki test (Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri) yer alacaktır. Bütün adaylar toplamda 150 soru cevaplayacaklardır. Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Sayısal-2 Testindeki soruların, Sayısal-1 Testindeki sorulara göre daha ileri düzey sorular olması planlanmaktadır. Sözel Testleri ise, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Her bir testteki sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.


23 Eylül 2013 | 0 Yorum Devamı

ALES 2010 İlkbahar Dönemi Çıkmış Sorular

ALES Sınavı Yeliz’in maaşına % 20 çocuk yardımı eklenince, Evren’in maaşından da % 10 ilaç kesintisi yapılınca bu kişilerin aldıkları maaşlar eşit oluyor. Bu kişilerin maaşları arasındaki fark başlangıçta 200 TL olduğuna göre, Yeliz’in yardımdan sonraki maaşı kaç TL’dir? A)2000 B) 1200 C) 900 D) 800 E) 720  İki öğrenciden birinin 40 karış ölçtüğü bir uzunluğu diğeri 48 karış olarak ölçmektedir. Öğrencilerden birinin karışı diğerinden 3 cm kısa olduğuna göre, ölçülen uzunluk kaç cm’dir?

A)640 B) 660 C) 680 D) 700 E) 720

Bir çalışana çalıştığı her gün için 20 TL ücret verilmekte; çalışmadığı her gün için ise o günün ücreti verilmemekte ve çalıştığı günler için alacağından 4 TL kesilmektedir. 54 gün sonunda 744 TL ücret alan bu çalışan kaç gün işe gitmemiştir?

 A)    9 B) 10 C) 11 D) 13 E) 14

0,1 sayısı 20 sayısının kaç katıdır?

 A) 20 B) 200 C) 0,005 D) 0,05 E) 0,5

Artık aynı evde yaşayan insanlar bile birbirleriyle ancak günlük —- ilgili olarak konuşmakta, duygu ve düşünce —- ortadan kalkmakta, böylece ortak değerler kaybolmaktadır.

 A) deneyimlerle – iletişimi

B) sorunlarla – yoğunluğu

C) davranışlarla – inceliği

D) gereksinimlerle – paylaşımı

E) konularla – şekli

“Siz yolunuza devam edin, böyle yaparsanız hedefe kendiliğinden varırsınız.” sözü, aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

A) Beklenmedik durumlara hazırlıklı olma

B) Hızlı karar verebilme

C) Ulaşılabilir amaçlar belirleme

D) Gerektiğinde yardım almaktan çekinmeme

E) Amaca doğru, kararlılıkla ilerleme

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eleştiri söz konusudur?

 A) Müzik hayatına lise yıllarında, yerel bir koroda

şarkı söyleyerek adım atmıştı.

B) Eski grubuyla yollarını ayırdıktan sonra bir süre

tek başına çalıştı ama pek de mutlu olmadı.

C) Beş yıl sonra çıkardıkları ikinci albümleri beklenen

ilgiyi görmeyince hayal kırıklığına uğradılar.

D) Çok nadir bulunan güçlü bir sesi vardı ama çevresindekiler

bunu anlayamayacak kadar ilgisizdi.

E) Geçmişte yaşadıklarıyla, okul yıllarıyla ve ailesiyle

ilgili soruları her zaman cevaplardı.

ALES 2010 İlkbahar Dönemi Çıkmış Sorular


23 Eylül 2013 | 0 Yorum Devamı

ALES 2009 Sonbahar Soruları

ALES 2009 SORU- Ali bir miktar bilyeyi arkadaşlarıyla eşit olarak paylaştığında her kişiye 12 bilye düşüyor. Ali kendi payından her arkadaşına 2 bilye daha verirse kendisine 4 bilye kalıyor. Buna göre, paylaşılan bilye kaç tanedir? A) 48      B) 52      C) 60       D) 64      E) 72 SORU- Yeni dikilen bir ağaç fidesinin boyu her yıl ölçülüyor. Her ölçümde fidenin boyunun bir önceki ölçüme göre 20 cm fazla olduğu görülüyor. Fidenin 5. yılın sonunda boyu 150 cm olduğuna göre, 3. yılın sonunda boyu kaç cm dir?

A) 70      B) 80      C) 90      D) 100   E) 110

SORU- Asiye, Beren ve Efe’nin boyları ölçülmüş ve şu sonuçlar elde edilmiştir:

• Asiye’nin boyu Beren’inkinden 12 cm uzundur.

• Beren’in boyu Efe’ninkinden 8 cm kısadır.

Üçünün boylarının toplamı 5 m olduğuna göre, en uzun kişinin boyu kaç cm dir?

A) 152            B) 158             C) 164             D) 172            E) 175

A sürücü kursu 510 TL ye 72 saat teorik, 20 saat direksiyon dersi veriyor. B sürücü kursu ise 585 TL ye 60 saat teorik, 25 saat direksiyon dersi veriyor. Her iki kursta da direksiyon dersinin saat ücreti, teorik dersin saat ücretinin 3/2si kadardır.

Bu verilere göre aşağıdaki iki soruyu çözünüz.

SORU1- A sürücü kursunda 1 saat direksiyon dersi kaç TL dir?

A) 6                 B) 7,5             C) 10               D) 12,5           E) 15

SORU2- B sürücü kursunda teorik derslere ödenen ücret kaç TL dir?

A) 320            B) 340             C) 350            D) 360            E) 370

Bir plajdaki insanlar için

A= { sahilde güneşlenenler }

B ={ denizde yüzen erkekler }

C ={ kitap okuyan turistler }

D ={30yaşından büyük erkekler }

kümeleri tanımlanmıştır. Plajdaki her bir insan bu kümelerin en az birine dahildir. Bu kümelerin kesişimi

ve birleşimi ile yeni kümeler oluşturuluyor.

Bu verilere göre aşağıdaki üç soruyu çözünüz.

SORU1- Aşağıdaki kümelerden hangisi “sahildeki turistlerden güneşlenirken kitap okuyanları” ifade etmektedir?

A)A∩C                      B) A∪C                      C) B∪A                      D) C∩B                     E) C∪B

SORU2- B∩D = ∅

Yukarıdaki eşitlik aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) 30 yaşında olan erkeklerin tümü denizde yüzmektedir.

B) 30 yaşından büyük erkeklerin hiçbiri denizde yüzmemektedir.

C) Denizde yüzenlerin tümü 30 yaşının üzerindeki turistlerdir.

D) Denizde yüzen kadın turistlerin tümü 30 yaşından küçüktür.

E) Denizde 30 yaşının üzerinde olan kadınlar yüzmektedir

SORU3-A∪D = C

Yukarıdaki eşitlik aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Kitap okuyan turistler ya sahilde güneşlenmektedir ya da 30 yaşından büyük erkeklerdir.

B) Sahilde güneşlenen turistler ya erkektir ya da 30 yaşından küçük kadınlardır.

C) 30 yaşından büyük erkekler ya turisttir ya da sahilde güneşlenmektedir.

D) Hem kitap okuyan hem de sahilde güneşlenen turistlerin tümü erkektir.

E) Kadınların tümü hem 30 yaşından büyüktür hem de sahilde güneşlenmektedir.

 

Aşağıdaki 5 soruyu cümle veya parçadaki boşluğa anlam bakımından en uygun olan seçenekleri bulunuz.

SORU1- Bazı sözcüklere zaman içinde yeni anlamlar yüklenmesi, o sözcüklerin —- sağlar.

A) bilinen anlamlarının tamamen unutulmasını

B) anlatılmak isteneni daha iyi anlatmasını

C) türlerinin çeşitlenmesini

D) daha az kullanılmasını

E) anlamca zenginleşmesini

SORU2- Tek ihtiyacımız, alışkanlıklarla —- yaşam tarzımıza sırtımızı dönüp yepyeni bir yaşama —sağlayacak cesarettir.

A) kaplanmış – ilerlememizi

B) örülü – adım atmamızı

C) karışık – yönelmemizi

D) kenetlenmiş – gitmemizi

E) bilinen – yön vermemizi

SORU3- Bu yazarın okuyucuları, kahramanın karmaşık —- yapılan yolculuklarda, sade ve özenli bir —-karşılaşırlar.

A) iç dünyasına – dille

B) ruhuna – düşünceyle

C) duygularına – durumla

D) yaşamına – olayla

E) isteklerine – sunumla

SORU4- Karikatür sanatı, toplumların —- en yalın biçimde özetliyor. Ortak —- bizleri —-. Birlikte —- zaman, sınırlar anlamını kaybediyor.

A) özelliklerini – düşünceler – kaynaştırıyor – açıklayabildiğimiz

B) görüşlerini – sorunlar – tanımlıyor – çizebildiğimiz

C) yaşadıklarını – değerler – yakınlaştırıyor – gülebildiğimiz

D) yapısını – veriler – bilgilendiriyor – çalışabildiğimiz

E) gelişmişliğini – bilgiler – zenginleştiriyor – düşünebildiğimiz

SORU5- Son yıllarda, yapı ve dekorasyon sektöründe eski önemini yeniden kazanmaya başlayan mermerin kullanım açısından birçok üstünlüğü var. Tamamen doğal bir yapı malzemesidir, üretim aşamasında sadece kesilir ve aşındırıcılarla cilalanır; —-. İçinde kimyasal madde barındırmaz. Bu nedenle bulunduğu ortama zararlı madde salmaz. Kir ve leke tutmaz, toz barındırmaz, koku yapmaz; —-. Deterjanlardan etkilenmez, güneşte renk atmaz, soğuktan çatlamaz; —-. Renk ve doku zenginliğiyle, yaratıcı çalışmalara olanak verir, döşeneceği her ortamda uyumlu bir görüntü oluşturur; —-.

A) dayanıklıdır – ekolojiktir – estetiktir – hijyeniktir

B) estetiktir – hijyeniktir – ekolojiktir – dayanıklıdır

C) ekolojiktir – estetiktir – hijyeniktir – dayanıklıdır

D) ekolojiktir – hijyeniktir – dayanıklıdır – estetiktir

E) dayanıklıdır – hijyeniktir – ekolojiktir – estetiktir

ALES 2009 Sonbahar Dönemi Çıkmış Sorular ve Cevapları


23 Eylül 2013 | 0 Yorum Devamı

ALES 2011 Sonbahar Soruları

ALES 20112011 ALES SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI VE CEVAPLARI İki basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi, rakamları toplamının 7 katına eşittir?       A)2         B) 3         C) 4             D) 5        E) 6

 A, B, C sıfırdan ve birbirinden farklı üç rakam olmak üzere, yalnızca A, B ve C kullanılarak oluşturulan, rakamları birbirinden farklı tüm üç basamaklı doğal sayıların toplamı 1776’dır. Buna göre, A+B+C toplamı kaçtır?

A)       8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

Bir ölçü aleti, uzunlukları gerçek değerlerinden % 5 fazla ölçmektedir. Bu alet ile bir dikdörtgenin kenar uzunlukları ölçülüp alanı hesaplanıyor. Buna göre, alan hesabında yapılan hata oranı yüzde kaçtır?

A) 2,5 B) 5,25  C) 6,25

 

D) 10,25  E) 12,5

 

Bir miktar yoğurt, kabıyla birlikte 3 kg gelmektedir.

Yoğurdun 1/4’ü yendikten sonra kabın ve kalan

yoğurdun toplam ağırlığı 2,3 kg oluyor.

Buna göre, kabın ağırlığı kaç gramdır?

A) 100

B) 150

C)200

D) 250

E)300

Bir mağaza sahibi, almış olduğu 60 tişörtün her birini

20 TL’den satmayı planlamıştır. Fakat daha sonra

tişörtlerden 12’sinin defolu olduğu ortaya çıkmış ve

mağaza sahibi defolu tişörtlerin tanesini 10 TL’den

satmıştır.

Bu mağaza sahibi, başlangıçta planladığı geliri

elde etmek için defolu olmayan tişörtlerin her birini

kaç TL’ye satmalıdır?

A)       20,5 B) 21 C) 21,5 D) 22 E) 22,5

 

Bir kitaplıktaki dört rafta sırasıyla 16, 20, 25 ve 27 adet

matematik kitabı vardır.

Her bir rafta eşit sayıda matematik kitabı olması için

en az kaç kitabın yeri değiştirilmelidir?

A)       5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

 

12 turist, eşit miktarda para ödeyerek bir minibüs kiralamak

istiyor. Sonra bu gruba 3 kişi daha katılıyor ve her

bir turistin ödeyeceği para 4 TL azalıyor.

Buna göre, minibüsü kiralama ücreti kaç TL’dir?

A)       180 B) 216 C) 240 D) 264 E) 300

 

Bir dede, torunları için 5’li ve 10’lu paketler hâlinde satılan

sakızlardan 7 paket almıştır.

Bu dedenin aldığı paketlerin içinde toplam 50 sakız

olduğuna göre, 10’lu paketlerden kaç tane almıştır?

A)       1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

 

8 işçi günde 9 saat çalışarak bir işi 10 günde tamamlıyorsa

4 işçi günde 12 saat çalışarak aynı

işi kaç günde tamamlar?

A)       12 B) 15 C) 16 D) 18 E) 20

 

Koyun sürüsüne sahip bir köylü, 3 koyuna karşılık

1 inek takas ederek 20 inek aldığında sürüdeki hayvanların

toplam piyasa değeri 3000 TL artıyor.

1 koyunun piyasa değeri 750 TL olduğuna göre,

1 ineğin piyasa değeri kaç TL’dir?

A) 2050B) 2100C) 2250

 

D) 2350E) 2400

 

Bir sınıftaki her öğrenci, diğer öğrencilerin her birine

yıllık yazısı yazmıştır.

Toplam 650 yıllık yazısı yazıldığına göre, bu sınıfta

kaç öğrenci vardır?

A)       23 B) 24 C) 25 D) 26 E) 27

 

Cem’in iki adımda aldığı yolu, Ali üç adımda almaktadır.

Her ikisi de aynı noktadan başlayıp aynı yönde 40 adım

attığında aralarındaki uzaklık 10 m oluyor.

Buna göre, Cem bir adımda kaç m yol almaktadır?

A)       0,8 B) 0,75 C) 0,7 D) 0,65 E) 0,6

 

Bir ağacın boyu her 4 yılda bir % 25 uzamaktadır.

Bu ağacın boyu 2010 yılında 2,5 m olduğuna göre,

2002 yılında kaç m’dir?

A) 1,6 B) 1,75 C) 1,8 D) 2 E) 2,25

 

Aşağıdaki iki soruyu verilere göre cevaplayınız.

Bir halı beş aşamada dokunmaktadır. Aşağıdaki

tabloda, her bir aşamanın bir işçi tarafından bitirilme

süresi gösterilmiştir

Aşama       1. 2. 3. 4. 5.

Süre (gün) 3  6  6  8 10

Bir halıyı bir işçi tek başına dokumaya başlamış ve

1. aşamayı bitirmiştir. Daha sonra bu işçiye iki işçi

daha katılmış ve kalan aşamaları birlikte bitirmişlerdir.

Buna göre, bu halı toplam kaç günde dokunmuştur?

A)       13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17

 

Bir halıyı üç işçi birlikte dokumaya başlamış ve ilk üç

aşamayı bitirmiştir. Daha sonra işçilerden biri işi

bırakmış ve diğerleri kalan aşamaları bitirmiştir.

Buna göre, bu halı toplam kaç günde dokunmuştur?

A)       12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

 

Beş sayının aritmetik ortalaması 15’tir.

Bu sayılardan üç tanesinin her birinden 6 çıkartılır

ve diğer iki tanesinin her birine 4 eklenirse yeni

ortalama kaç olur?

A)       16 B) 15 C) 14 D) 13 E) 12

 

Üç basamaklı ABC doğal sayısı 15, 25 ve 35’e bölündüğünde

5 kalanını veriyor.

Buna göre, A+B+C toplamı kaçtır?

A)       8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

 

6 kişilik bir öğrenci grubundan her takımda 2 kişi olacak

şekilde üç takım oluşturulmak isteniyor.

Bu takımlar kaç farklı şekilde oluşturulabilir?

A)       10 B) 15 C) 20 D) 30 E) 45

 

Akıntı hızı sabit olan bir nehirde, akıntıya göre sabit

hızla yol alan bir motorlu tekne, akıntı yönünde giderse

5 saatte 72 km, akıntıya ters yönde giderse 5 saatte

22 km yol alıyor.

Bu teknenin hızı akıntının hızından büyük olduğuna

göre, akıntının hızı saatte kaç km’dir?

A)       5 B) 5,5 C) 6 D) 7,5 E) 9

 

Bir kara yolu yapım projesinin her ay eşit uzunlukta yol

yapılarak bir yılda bitirilmesi planlanmıştır. Yedinci ayın

sonunda projeden sorumlu olan mühendis şöyle bir

açıklama yapmıştır:

“Hava şartları nedeniyle ilk yedi ay için planlanandan

% 20 daha az yol yapılmıştır. Kalan aylarda daha fazla

çalışıp projemizi zamanında tamamlamış olacağız.”

Buna göre, kalan ayların her birinde yapılması gereken

yol, planlanana göre yüzde kaç artırılmalıdır?

A)       20 B) 24 C) 25 D) 26 E) 28

 

Bir parça telin ucundan telin 1/5’i kesildiğinde telin orta

noktası eski duruma göre 4 cm kayıyor.

Buna göre, bu telin tamamı kaç cm’dir?

A)       35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55

 

İKİ SORUYU AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE

BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.

Bir kütüphanedeki her kitaba 1, 2, 3 rakamlarından ve

a, b, c, d harflerinden oluşan 7 haneli bir barkod numarası

veriliyor. Bu numaralandırmada her bir harf ve rakam

yalnızca bir kez kullanılıyor.

İlk 4 hanesi harf olacak şekilde kitaplara kaç farklı

barkod numarası verilebilir?

A)       120 B) 144 C) 180 D) 216 E) 240

 

1. ve 7. hanesi rakam olacak şekilde kitaplara kaç

farklı barkod numarası verilebilir?

A)       128 B) 256 C) 360 D) 512 E) 720

 

ÜÇ SORUYU AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE

BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.

Bir matematik öğretmeni derste şöyle bir tanım yapmıştır:

“Bir pozitif tam sayı, kendisinden farklı en büyük üç

pozitif tam sayı böleninin toplamına eşit ise bu sayıya,

yarı mükemmel sayı denir.”

Örnek:

18 bir yarı mükemmel sayıdır. Çünkü 18’in pozitif tam

sayı bölenleri sırasıyla 1, 2, 3, 6, 9 ve 18 olup kendisinden

farklı pozitif bölenlerinin en büyük üç tanesinin

toplamı, 9+6+3 =18’dir.

Aşağıdakilerden hangisi bir yarı mükemmel sayıdır?

A)       72 B) 64 C) 54 D) 48 E) 36

 

Üç basamaklı en küçük yarı mükemmel sayının

rakamları toplamı kaçtır?

A)       2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

 

Bir yarı mükemmel sayının pozitif bölenleri sırasıyla

1, 2, 3, a, 13, b, c ve kendisidir.

Bu yarı mükemmel sayının rakamları toplamı kaçtır?

A)       5 B) 7 C) 9 D) 12 E) 15

 

İKİ SORUYU AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE

BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.

Bir pazarlamacı, tek çeşit ürün satışı yapmaktadır. Bu

pazarlamacının aylık maaşı 1500 TL olup sattığı ürün

sayısına göre prim de almaktadır.

Bu ürünün birim satış fiyatı 200 TL’dir. Bu pazarlamacının

yaptığı satışa karşılık alacağı prim yüzdesi aşağıdaki

tabloda gösterilmiştir.

Ürün sayısı

Toplam satıştan

alınacak prim

1-10 % 2

11-50 % 4

51-100 % 6

101 ve üzeri % 8

Örneğin, bu pazarlamacı, bir ayda 5 adet ürün satmış

olsun. Bu durumda pazarlamacı bir ayda 1000 TL’lik

satış yapıp 20 TL primle birlikte aylık toplam 1520 TL

ücret almış olur.

Bu pazarlamacı, bir ayda 30 adet ürün satarsa

toplam kaç TL ücret almış olur?

A) 1620 B) 1680C) 1700

 

D) 1720E) 1740

 

Bu pazarlamacı, bir ayda toplam 2400 TL ücret

aldığına göre, kaç adet ürün satmıştır?

A)       45 B) 60 C) 75 D) 90 E) 105

 

Bu pazarlamacı, bir ayda 90 adet ürün satmıştır.

Pazarlamacı aynı ayda, 90 yerine kaç adet ürün

satsaydı aylık ücreti 840 TL daha fazla olurdu?

A)       120 B) 130 C) 140 D) 150 E) 160

 

5 SORUDA, CÜMLE YA DA PARÇADAKİ

BOŞLUKLARI ANLAM BAKIMINDAN EN UYGUN

BİÇİMDE TAMAMLAYAN SEÇENEĞİ BULUNUZ.

13.-15. yüzyıllar arasında, Doğu’nun düşünce sistemini

anlamak için Batı’nın —- çabalar, onu bir dünya uygarlığı

hâline getirmiştir. 19. yüzyıl ortalarında ise bu iki

dünya arasındaki fark, —- büyümüştür.

A) ileri sürdüğü – beklentilere göre

 

B) dayattığı – görülmemiş oranda

 

C) gösterdiği – ölçülemeyecek kadar

 

D) öncülüğündeki – şaşırtıcı şekilde

 

E) gözetimindeki – tartışmasız olarak

 

Bir toplumun —- için uygarlık yaratan değerlerini ve

kültürel kodlarını bir sonraki kuşağa —- aktarması

gerekir.

A) geleceğe güvenle bakabilmesi – eksiksiz ve doğru

olarak

 

B) sınırlarını genişletebilmesi – bilimsel çalışmaların

ışığında

 

C) varolabilmesi – sıradan yöntemlerle

D) geçmişini değerlendirebilmesi – ayrıntılara girmeden

 

E)mevcut kaynaklarını koruyabilmesi – neden-sonuç

ilişkisi kurarak

Başarılı şair olmanın ölçütü, iyi şiir yazabilmek ve şiir

sanatına katkıda bulunmaktır. Yani —-. Biraz da bundandır

ki yazana değil yazılana bakılır. Şairden çok şiiri

ele alınır, incelenir.

A) diken üstünde olmaktır

 

B) iyiye iyi, kötüye kötü demektir

 

C) kalıptan kalıba girmektir

 

D) yaptığı işin hakkını vermektir

 

E)on parmağında on hüner olmaktır

Fransız İhtilali’nden doğan düşüncelerin ülkemizde yeni

yeni tanınmaya başladığı dönemde, her şeyden önce,

bu hareketin arkasındaki büyük düşünürlerin bütün

eserleriyle incelenmesi ve tartışılması gerekirdi. Ancak

onlardan hemen hemen hiçbir yapıt çevrilmemişti dilimize.

Türk düşünürleri, gazetelerde ve haftalık dergi

sayfalarında sıradan sorulara cevap vermeye çalışarak

dar bir çerçeveye sıkışıp kalmışlardı. Durum böyle

olunca Tanzimat ve Meşrutiyet’in, düşünce tarihi bakımından

—- belirtmek gerekir.

A) değişkenlik gösterebileceğini

 

B) yüzeysel kaldığını

 

C) tarafsızlıktan yana olduğunu

 

D) objektif olarak değerlendirildiğini

 

E) açıklanması zor dönemler olduğunu

Yazar, yapıtında yansıttıklarıyla tek ve değişmez bir anlam

dünyası yaratmış olmaz. Çünkü yazarın elinden çıktığı

anda metin bağımsızlaşır, artık o yazara ait değildir;

okurlarındır, eleştirmenlerindir. Onlar —-. Bakış açıları

çoğaldıkça metin de çoğalır, gelişir. Kuşkusuz, sanat

yapıtının en temel niteliği de budur.

A) sanatçının yazın estetiği konusunda söylediklerini

ne kadar uygulayabildiğini anlamaya çalışır

 

B) sanatçının kendi yapıtıyla ilgili açıklamalarından

çok, kendilerinin ondan ne kadar etkilendiklerine

önem verirler

 

C) metni çoğunlukla yazarın oluşturduğundan farklı

biçimde algılarlar ve âdeta yeniden üretirler

 

D) metnin içeriğinin tutarlı saptamalardan oluşup

oluşmadığına bakarlar

 

E)yazarın anlattıklarıyla, okuru yönlendirmedeki

başarısını belirlemek isterler

 ALES 2011 Sonbahar Dönemi Soruları Cevapları


23 Eylül 2013 | 0 Yorum Devamı

ALES 2008 İlkbahar Dönemi Soruları

ALES 2008 sorularıALES 2008 İlkbahar Dönemi AKADEMİK LİSANS EĞİTİM SINAVI ALES SINAVINDA ÇIKABİLECEK SAYISAL VE SÖZEL SORU KALIPLARI – GEÇMİŞ YILLARDA ALES SINAVINDA ÇIKMIŞ SORULARDAN ÖRNEKLER Çıkmış Sorular 2008 İlkbahar Sayısal 1   2008 İlkbahar Sayısal 2   2008 İlkbahar Sözel   2008 İlkbahar Sayısal Cevapları    2008 İlkbahar Sözel Cevapları ALES SINAVINDA ÇIKABİLECEK SAYISAL VE SÖZEL SORU KALIPLARI – GEÇMİŞ YILLARDA ALES SINAVINDA ÇIKMIŞ SORULARDAN ÖRNEKLER

ALES SINAVINDA ÇIKABİLECEK ÖRNEK SORULAR

4,25 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 5/2

B) 13/2

C) 19/3

D) 7/4

E) 17/4

 

Farkları 1126 olan iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde

bölüm 20, kalan 5 oluyor.

Buna göre, küçük sayı kaçtır?

A) 54 B) 56 C) 59 D) 62 E) 67

 

a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere

KLM = 5a + 2 = 7b + 4

eşitliğini sağlayan üç basamaklı en küçük KLM

sayısı için a + b toplamı kaçtır?

A) 34 B) 36 C) 38 D) 40 E) 42

 

A ve C tek sayı, B çift sayı olmak üzere

A < B < C

koşulunu sağlayan kaç tane üç basamaklı ABC

sayısı vardır?

A) 15 B) 18 C) 20 D) 24 E) 28

 

Bir sayının 1/3 ünün 3/4ü aynı sayının yüzde

kaçıdır?

A) 12 B) 15 C) 20 D) 25 E) 28

 

Saatteki hızları 60 km ve 90 km olan iki araç aynı

anda A kentinden hareket ediyor.

Yavaş olan araç hızlı olandan 2 saat sonra B kentine

vardığına göre, A ile B kentleri arasındaki

uzaklık kaç km dir?

A) 320 B) 360 C) 440 D) 480 E) 540

 

Bir tüccar elindeki malların tanesini 35 YTL den satarsa

540 YTL kâr, 24 YTL den satarsa 120 YTL zarar

ediyor.

Buna göre, tüccarın elinde kaç tane malı vardır?

A) 60 B) 55 C) 50 D) 45 E) 40

 

Bir paket yemle bir kanarya 60, bir güvercin 20 gün

beslenmektedir.

Bu yemle her iki kuş kaç gün beslenebilir?

A) 10 B) 12 C) 14 D) 15 E) 18

 

Yüzde 20 indirimli fiyatı 28,8 YTL olan bir malın

indirimsiz fiyatı kaç YTL dir?

A) 32 B) 34 C) 36 D) 38 E) 40

 

1, 2, 3 rakamları kullanılarak yazılan rakamları birbirinden

farklı üç basamaklı sayıların tümü toplanıyor.

Bu toplamın sonucu kaçtır?

A) 1332 B) 1342 C) 1348 D) 1352 E) 1362

 

Bir gruptaki kızların erkeklere oranı 1/4

tür.

Bu gruba 3 kız daha katılırsa bu oran 1/3

Olduğuna göre, ilk durumda grupta kaç kişi vardı?

A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45

 

Alış fiyatı üzerinden % 20 kârla satılan bir mala satış

fiyatı üzerinden % 8 zam yapılıyor.

Mal bu zamla birlikte alış fiyatı üzerinden yüzde

kaç kârla satılıyor olur?

A) 28 B) 28,2 C) 29,4 D) 29,6 E) 30,4

 

7 farklı kişiden 3 üne A, 4 üne B dergisi gönderilmek

isteniyor. Bu dergiler, üzerinde bu 7 kişinin isimlerinin

yazılı olduğu yedi farklı kutuya rasgele konuyor.

Bu kutulardaki dergilerin doğru adreslere gitme

olasılığı kaçtır?

A) 1/35

B) 9/35

C) 12/35

D) 1/70

E) 3/70

 

A kentinden yola çıkan Engin aracıyla, saatte 60 km

hızla giderse saat 12.00 de, saatte 100 km hızla giderse

10.00 da B kentinde oluyor.

Engin’in saat 11.00 de B kentinde olması için aracıyla

saatte kaç km hızla gitmesi gerekir?

A) 65 B) 70 C) 75 D) 80 E) 85

 

K = {S, İ, N, E, M, A} kümesinin alt kümelerinin

kaç tanesinde A harfi bulunur ama E harfi

bulunmaz?

A) 14 B) 16 C) 18 D) 24 E) 32

 

1. – 5. SORULARDA, BAŞTA VERİLEN CÜMLELERDEN

KESİN OLARAK ÇIKARILABİLECEK

YARGIYI BULUNUZ.

1. Hafta başında hava sıcaklıkları 5 derece düşmesine

karşın sıcaklıklar hâlâ mevsim normallerinin

üzerindeydi.

A) Sıcak hava dalgası yurdun genelini etkiledi.

B) Hava sıcaklıkları uzun süredir mevsim normallerinde

seyretmektedir.

C) Hava sıcaklıklarındaki bu düşüşün sürmesi beklenmektedir.

D) Hava sıcaklıkları önceki hafta sonunda daha

yüksekti.

E) Hava sıcaklıkları yurt genelinde düşüş göstermiştir.

 

2. Elektrik teli fırtınadan koptuğu için öğleden sonra

ilçeye dört saat süreyle elektrik verilemedi.

A) Fırtına önceki gece başlamıştı.

B) Elektrik kesintisi fırtına diner dinmez giderildi.

C) Aynı anda birçok yerde elektrik teli koptu.

D) Tel yıldırım düşmesi sonucunda koptu.

E) Elektrik kesintisi aynı gün içinde giderildi.

 

3. Yüksek tansiyon sorunu kırk beş yaşına kadar,

kadınlarda erkeklerden daha az görülür.

A) Düşük tansiyon, yüksek tansiyona göre sağlık

açısından daha az risklidir.

B) Yaşı kırk beşten küçük olan kadınlarda da yüksek

tansiyon görülebilir.

C) Yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşayan erkek sayısı

kadınlara göre fazladır.

D) Kırk beş yaşını geçmiş kadınların tansiyonları,

aynı yaştaki erkeklerin tansiyonlarından daha

yüksektir.

E) Kırk beş yaşından küçük erkeklerde yüksek tansiyon

öteki hastalıklardan daha yaygındır.

 

4. O, Sait Faik Hikâye Ödülü’ne aday gösterilen en

genç yazar olmasını, yazdığı ilk kitabına borçludur.

A) Yazarın bu kitaptan başka yazdığı kitaplar da

vardır.

B) O, ilk kitabıyla bir ödüle aday gösterilen tek yazardır.

C) O, bu ödülü kazanan en genç yazar olarak tanınmaktadır.

D) Yazar, daha sonra da bu ödüle aday gösterilmiştir.

E) Yazar sonraki yıllarda farklı edebî türlerde yapıtlar

vermiştir.

 

5. Onun resimlerinde, sağlam bir teknik bilginin yanı

sıra sanatta kimseyi taklit etmeme bilincinin etkileri

de görülür.

A) Resim sanatına yeni teknikler kazandırmıştır.

B) Yeni bir sanat akımının oluşmasına öncülük etmiştir.

C) Resimleri özgün bir niteliğe sahiptir.

D) Pek çok kişi tarafından beğenilmektedir.

E) Sanatı birçok bakımdan kusursuzdur.

 

6. – 12. SORULARDA, NUMARALANMIŞ CÜMLELERDEN

HANGİSİNİN, PARÇANIN ANLAM

BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZDUĞUNU BULUNUZ.

 

6. (I) Sinema yapıtlarını değerlendirme ölçütlerimiz

ne denli farklı, ne kadar çelişkili; böyle olması da

doğal. (II) Hepimiz, sinemaya farklı açılardan bakıyor,

ondan farklı şeyler bekliyor, farklı biçimlerde

doyum sağlamayı ve farklı keyifler almayı umut

ediyoruz. (III) Kimimiz sadelik, ciddiyet ve tutarlılık;

kimimiz ölçüsüzlük, çılgınlık ve coşku arıyoruz.

(IV) Yine de değer ölçütlerimizin farklılıklarına

değinmek ve kimi ortak noktalar saptamaya çalışmak

eğlenceli bir iş gibi gözüküyor. (V) Kimimiz

hesaplı, milimetrik, çok iyi üretilmiş filmlere; kimimiz

bir ırmak gibi kendi yolunda akan filmlere

düşkünüz.

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

7. (I) Sigara, neden olduğu elliden fazla hastalıkla

hayatımızı mahvediyor, yirmi türlü yolla ölüme

neden oluyor. (II) İstatistiklere göre, gelişmiş ülkelerde

insanların sigarayı bırakması yönünde

son yıllarda yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar

verdi. (III) Bu ülkelerde 1948’de sigara içme oranı

% 53 iken, bugün % 26’ya düştü. (IV) Ancak ortalama

sigara içme oranında azalma görülürken, 16-

24 yaş arası gençlerde, sigara içme oranı sürekli

artıyor. (V) Son verilere göre, bu yaş grubunun

üçte biri sigara içiyor.

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

8. (I) Orhan Seyfi Orhon, hecenin beş şairinden biri.

(II) Temiz, duru bir Türkçe kullanmasıyla tanınmış.

(III) Orhan Seyfi’nin ilk şiir kitabı Fırtına ve

Kar’ın yayım yılının 1919 olduğu düşünülürse bu

temiz ve duru Türkçenin önemi daha iyi anlaşılır.

(IV) Beş hececilerin diğer üyeleri gibi Orhan Seyfi

de serbest veznin getirdiği yeniliğe ayak uyduramamış,

şiirini geliştirememiş. (V) Yine 1919’da

yayımladığı Peri Kızıyla Çoban Hikâyesi, heceyle

yazılmış olmasının yanında halk edebiyatıyla iç

içeliğiyle de dikkat çeker.

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

 

9. (I) Bir metnin içinde yürümeye başladığımda, çoğu

zaman bir kusur bulmayı değil, bilinçli olarak

yapılmış bir kusurla karşılaşmayı isterim. (II) Yazarın

dalgınlığından, cehaletinden, heyecanından

kaynaklanan, kendi varlığından habersiz bir kusur

değildir bu. (III) Hangi amaçla olursa olsun, bilinçli

olarak yapılan bu tür kusurların birçok çeşidi

vardır. (IV) Bizzat yazar tarafından düşünülmüş,

düşünüldükten sonra özene bezene hazırlanmış,

sonra da kusursuzluk süsü verilerek biz okurken

aniden karşılaşalım diye yolumuzun üzerine bırakılmıştır.

(V) Bu türden kusurlar, metnin öteki

alanlarına yayılan zekânın ve ustalığın parıltısının

daha iyi görülmesini sağlar.

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

10. (I) Doğa, bir başka güzeldir ilk yazda; ressam

tuvalleri araç olur bu güzelliği yansıtmak için.

(II) İlk yaz, Osman Nuri Paşa’nın resimlerinde

minyatürleri, Hamit Görele’nin resimlerinde bir

şiiri düşündürür. (III) Gün ışığının sarı renklerle

dansı resimleşir Nazmi Ziya’da. (IV) İbrahim Çallı’

da beyaz bir manolyadır bahar sonrası; güzel kokulu

haziranda açan… (V) Türk resminde bir döneme

ismini veren büyük bir ustadır Çallı.

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

11. (I) Edebiyat bir zamanlar yalnızca şiir anlamına

geliyordu. (II) Romansa yazınsallığı açısından lirik

ve epik şiirin yüksek duygularına ulaşamayan bir

tür olarak hep ikinci planda kaldı. (III) Fakat yirminci

yüzyılda roman, hem yazar hem de okur

açısından şiiri gölgede bıraktı. (IV) Her romanda

bir anlatıcı vardır, olaylar yazarın ağzından da karakterlerin

ağzından da anlatılabilir. (V) Günümüzde

şiir hâlâ yazılıyor; ama roman, yaşamın ayrılmaz

bir parçası haline geldi.

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

12. (I) Ham elmas, doğada bulunduğu hâliyle bir çakıl

taşını andırır ve yalnızca bir sanatçının hünerli elleri

onu ateş saçan bir pırlantaya dönüştürebilir.

(II) Elmas doğada nadir bulunan, çeliğe ve ateşe

karşı çok dayanıklı bir taştır. (III) Çoğunlukla nesilden

nesile aktarılan elmas işleme işi, sanatın

ta kendisidir ve çok ciddi bir birikim gerektirir.

(IV) Taşı işleyen sanatçı kılı kırk yarmalı, doğru

oranlarda kesim yapmalı ve bu kesim sonucunda

taştan yansıyan ışık doğrudan göze gelmeli, taşa

giren ışık yine taşın yüzeyinde yansımalıdır.

(V) Elmas işlenirken yapılacak herhangi bir hata,

yalnızca pırlantaya zarar vermekle kalmaz, aylar

boyunca o taşı kesmek, cilalamak için verilen tüm

emeklerin boşa gitmesi anlamına da gelir.

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

13. – 16. SORULARDA, NUMARALANMIŞ

CÜMLELERİN ANLAMLI BİR BÜTÜN OLUŞ-

TURMASI İÇİN HANGİLERİNİN BİRBİRİYLE

YER DEĞİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ BULUNUZ.

 

13.

I. İnsanların beslenme serüveninin orman bitkileri

ve meyveleriyle başladığı sanılıyor.

II. İnsanlar bu tür bitki ve meyveleri, hayvanların

yediklerini saptayarak buluyorlardı.

III. Avlayabildikleri hayvanları ise taştan yaptıkları

kesici aletlerle parçalıyorlardı.

IV. Bu nedenle o döneme “Yontma Taş Devri” adı

verilmiştir.

V. Kullanılan bu aletler daha sert taşlarla yontularak

biçimlendirilmiş taş parçalarıydı.

A) I ile II B) I ile V C) II ile IV

D) III ile IV E) IV ile V

 

14.

I. Öte yandan belki de çocukta var olan ama kendilerinin

fark edemediği bir yeteneği ortaya çıkaramadıklarını

ya da yarının zorlu rekabet ortamında

çocuklarını başkalarından ayıracak bir

özelliği ona kazandıramadıklarını düşünüp endişeleniyorlar.

II. Bir yandan çocuklarının oyun oynamanın keyfini

çıkarmasını istiyorlar.

III. Anne babaların, özellikle de kentli anne babaların

kafası, çocuk yetiştirme konusunda bir

hayli karışık.

IV. Bu endişelerini gidermek için çocukların her

anını farklı kurslar, özel çalışma sistemleri, yabancı

dil programları gibi pek çok etkinlikle dolduruyorlar.

V. Ne var ki çocukların zihinsel, bedensel ve psikolojik

gelişimlerine katkı sağladığı sanılan bu

aktiviteler de çocukların çocukluklarını yaşamasına

engel oluyor.

A) I ile III B) I ile IV C) II ile V

D) III ile V E) IV ile V

 

15.

I. Hangi enstrümanı çalmayı öğreneceğim konusunda

karar vermem gerekiyordu.

II. Ya keman çalacaktım ya piyano ya ud çalacaktım

ya da akordeon.

III. Yıllar sonra her enstrümanı iyi çalabiliyordum,

ama kimse tanımıyordu beni.

IV. Ama ben kararsız kalıp hepsini öğrenmek istedim.

V. Anladım ki bir alanda başarılı olmayı istemek bir

seçim yapmak, ötekilerden vazgeçmekmiş.

A) I ile IV B) II ile III C) III ile IV

D) III ile V E) IV ile V

 

16.

I. Ne giyeceğimizi, ne dinleyeceğimizi, ne yiyeceğimizi,

nasıl düşünürsek doğru olacağını, kısacası

nasıl yaşayacağımızı ondan öğrenir olduk.

II. Artık yalnızca salonumuza değil, hemen tüm

odalarımıza; yalnızca belli gün ve saatimize

değil, neredeyse tüm saniyelerimize egemen

olmaya başladı.

III. Sinema, tiyatro, eğlence yerleri, kitaplar, arkadaşlarımız,

dostlarımız, hatta aile bireylerimiz

şimdiye dek bu kadar ciddi bir rakiple karşılaşmamıştı.

IV. Televizyon son yıllarda artan bir hızla yaşamımızı

etkisi altına aldı.

V. Böylece televizyon yalnızca zamanımızı almakla

kalmadı, yaşamdaki tercihlerimizi önce etkilemeye

sonra da belirlemeye başladı.

A) I ile II B) I ile IV C) II ile V

D) III ile IV E) IV ile V

 

I. özgür bir yazar

II. belirleyici özelliklerini bile

III. olduğumu düşünüyorum

IV. deneme türünün

V. gereksiz sayan

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle

oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi

baştan ikinci olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

I. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının

II. şiir dışında hiçbir türü denememiştir

III. en üretken ozanlarından biri olan

IV. Fazıl Hüsnü Dağlarca bütün yaşamını

V. şiire adamış

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle

oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi

baştan üçüncü olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

I. beyaz pamuksu tırtıl keseleriyle

II. çam kese böcekleri çam türlerinin

III. yapraklarını yiyerek ağaçları çıplak bırakıyor

IV. kendini belli eden

V. ağaç üzerinde bıraktıkları

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle

oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi

baştan dördüncü olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

I. yerel efsaneleri derleyerek

II. pek çok ülkede dinlediği

III. kitap hâline getirmiş

IV. romancı gezdiği

V. yüzyılın başlarında dünyaya gelen

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle

oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi ilk

olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

I. harflerin görünümleri ve sesleriyle

II. ünlü Rus şair bu dizelerinde

III. bağlantı kurarak sanatseverleri

IV. bir dansçının hareketleri arasında

V. farklı yönde düşünmeye çağırıyor

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle

oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi

baştan ikinci olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

I. kısa metrajlı bu belgesel

II. bir savaş tarihi sunuyor

III. alanı etkileyen sonuçlarını ortaya koyan

IV. izleyicisine kapsamlı ve sürükleyici

V. savaşın nedenlerini ve çok geniş bir

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle

oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi

baştan dördüncü olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

“İnsan ömrü boyunca, adı dünya döndükçe yaşar.”

sözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Kişinin, ölümünden sonra da yaptığı işlerle anıldığı

B) Yaşanan her anı iyi değerlendirmenin önemli olduğu

C) Kişilerin adlarının çocuklarına verildiği

D) Kişinin soyunun çocukları yaşadığı sürece devam

ettiği

E) Kişinin değerinin ölümünden sonra anlaşıldığı

 

 “Uçurumu sevenin kanatları olmalı.” sözüyle anlatılmak

istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hayatta başarı kazanmak için belli riskleri almak

gerektiği

B) İnsanların, kaldırabileceklerinden fazla sorumluluk

altına girmelerinin doğru olmadığı

C) Bir işte başarılı olmak için teknolojiden yararlanılabileceği

D) Tehlikeyi göze alanın bundan zarar görmemesi

için yeterli donanıma sahip olması gerektiği

E) Önceden hesaplanamayan risklerin ortadan kaldırılmasının

mümkün olmadığı

 

“Kitapları, çıkardıkları gürültülerden ayırmak gerekir.”

sözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Tartışmaya açık konuları işleyen kitapların daha

çok eleştiri aldığı

B) Kitap eleştirmenlerinin yazarları acımasızca eleştirdiği

C) Bir kitap hakkında görüş bildirirken onun için

yapılmış yorumlardan etkilenmemek gerektiği

D) Çok ses getiren bazı kitapların mutlaka okunması

gerektiği

E) Kitaplarla ilgili çıkan yorum ve haberlerin o kitaba

olan ilgiyi artırdığı

 

“Hayat geriye bakarak anlaşılır, ileriye bakarak yaşanır.”

sözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Geçmişte yaşananların insana deneyim kazandırdığı,

bugünün ise geleceğe yönelik olduğu

B) Gelecekle ilgili plan yapmanın anlamsız olduğu

C) Bazı olayları engellemenin olanaksız olduğu

D) İnsanların, karşısındaki kişileri geçmişteki doğru

ve yanlışlarıyla değerlendirmesi gerektiği

E) Geçmişte yapılan hataların insanın her zaman

karşısına çıkabileceği

 

(I) Yemek yemek istemeyen çocuğunuzla boşuna

inatlaşmayın. (II) “Peki, sen bilirsin.” demek ona verilebilecek

en iyi yanıttır. (III) Bu sırada sakin davranmanın

çok önemli olduğunu unutmayın. (IV) Bunu

başarırsanız, inanın, çocuğunuz acıktığında yemek

yemek istediğini size kendisi söyleyecektir. (V) Çocuğunuz

acıktığını söylediğinde, tabağına istediği kadar

yemeği kendisinin koymasına izin verin. (VI) Bazı yemekleri

yaparken ondan yardım isteyin.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden

önce “Bir başka önerimiz daha var.” cümlesi

getirilebilir?

A) II B) III C) IV D) V E) VI

 

Tiyatro salonları dışında, açık havada, sokakta ya da

parkta sergilenen sokak tiyatrosu, özellikle genç tiyatrocular

tarafından gerçekleştirilen, iletisini kısa yoldan

veren ve gösteri süreleri on beş dakikayı geçmeyen

oyunlarıyla ilgi çekiyor.

Bu parçaya göre, sokak tiyatrosuyla ilgili aşağıdakilerden

hangisi kesinlikle doğrudur?

A) İzleyici kitlesi genellikle gençlerden oluşmaktadır.

B) Belirli bir mesaj içermektedir.

C) Prova yapmadan sergilenmektedir.

D) İzleyicilerden ücret alınmamaktadır.

E) Yazılı bir metne bağlı olmaksızın oynanmaktadır.

 

MÖ 3000 yıllarına uzanan tarihiyle Anadolu’nun eski

halklarından olan ve özgürlüklerine düşkünlükleriyle

ünlenen Likyalıların yerleşim yerlerinden biri de Hoyran’dır.

Bir antik çağ araştırmacısına göre, Akdeniz’e

hâkim bir tepecikte bulunan bu ören yerinin adı “Yüce

Ana Tanrıça Ülkesi” anlamına geliyor. Antik kentin

binlerce yıllık hikâyesini anlatan kalıntılarla dolu alanın

bir bölümü köy evleriyle iç içe bulunuyor.

Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

A) Likyalılara ait kalıntıların onlar hakkında bilgi verdiği

B) Likyalıların benzer özellikte, çok sayıda yerleşim

yeri kurduğu

C) Likyalıların savaşçı bir yapıya sahip olduğu

D) Günümüzde yapılan evler nedeniyle antik kentin

giderek yok olduğu

E) Likyalıların yaşadıkları her kente tanrılarından birinin

adını verdiği

 

1959’da Hindistan başbakanı Nehru bir konuşmasında,

“Nüfus kontrolü bizim tüm sorunlarımızı çözmez;

ama öteki sorunlarımız da bunsuz çözülemez.” demiştir.

Nehru bu sözüyle ne anlatmak istemiş olabilir?

A) Sorunların çözümüyle ilgili görüş ayrılıkları olduğu

B) Bugüne dek denenen çözümlerin başarısız olduğu

C) Nüfus artışını yavaşlatmak için alınan önlemlerin

yetersiz kaldığı

D) Bazı sorunların ikinci planda kalmasının ülkenin

gelişmesini engellediği

E) Nüfusun fazla olmasının sorunların çözümünü

çok zorlaştırdığı

 

Benim öykülerim okurlarda bir yaşanmışlık duygusu

uyandırır. Bu yüzden “Yaşanmış öykülerdir onlar.” diyorum,

“Ben yaşadım.” demiyorum. Öykülerimde geçen

olayları, serüvenleri benim yaşadığımı sananlar

aldanırlar. Kişi olarak değil, yazar olarak yaşadığım

olaylardır bunlar, yarı yarıya düşleyerek, yaratarak.

Öykülerimde yaşantımdan izlere rastlanır, ama tümüyle

“ben” hiçbirinde yokum.

Kendisinden bu parçadaki gibi söz eden bir yazar

için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Öykülerini sade bir dille yazmıştır.

B) Yapıtlarında yalnızca kendini anlatmıştır.

C) Öykülerinde gerçekle kurmaca bir aradadır.

D) Eleştirilere açık bir yapısı vardır.

E) Ruhsal çözümlemelere ağırlık vermiştir.

 

Her okuyuşta şiir yeniden üretiliyor. Her okur şiire ayrı

bir zenginlik katıyor. Şairinin hiç düşünmediği çağrışımlar

gelip yerleşiyor şiire. Böylece şairin belki de

aklının ucundan bile geçmeyen bir tazeliğe ulaşmış

oluyor şiir. Bu özellik, öteki yazın türleri için de geçerli

olmakla birlikte şiirde daha belirgindir.

Bu parçada okurlarla ilgili olarak vurgulanmak

istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şairlerin düşünce dünyalarını genişlettikleri

B) Şiire yeni boyutlar kazandırdıkları

C) Şairleri kendilerine daha yakın hissettikleri

D) Şiirden daha çok hoşlandıkları

E) Şairleri överek onları yücelttikleri

 

Uzun bir serüvendir kâğıdın öyküsü. Papirüs tomarlarından

başlayan ve günümüzde kullandığımız kâğıtlara

kadar uzanan… Yazının bulunmasıyla kardeş,

tüm kültürlerde bir misyoner… Kâğıdın yaşamınızdaki

yerini bir düşünün. İlk kez kalemle kâğıdın aşkına tanık

olduğunuz an, yeni basılmış bir kitabın kokusu, en

özel duygularınızı yazdığınız ve yıllar sonra baktığınız

o günlük… Kâğıt olmasaydı yaşam ne kadar da

eksik olurdu!

Aşağıdakilerden hangisi, kâğıdın bu parçada sözü

edilen özelliklerinden biri değildir?

A) Bilgi aktarımında rol oynaması

B) Kullanım alanlarının zamanla değişmesi

C) Çeşitli gelişim aşamalarından geçmesi

D) Güvenilir bir sırdaş olması

E) Yaşantılara tanıklık etmesi

 

Alzheimer, son yıllarda adını sıkça duyduğumuz bir

hastalık. Hastalık, beynin belirli bölgelerinde biriken

proteinlerin sinir hücrelerini hasara uğratarak birbirleriyle

olan bağlantılarının kopmasına ve sinir uyarılarının

iletilmesini sağlayan bazı kimyasal maddelerin

miktarını azaltarak bilgi ve zihinsel becerilerin birer

birer yitirilmesine neden olmaktadır. Çoğu kez yavaş

yavaş oluşan unutkanlıklarla başlar. Zaman içinde

hastalar gündelik işlerini bile yapamaz hâle gelir.

Henüz hastalığı durduran ya da iyileştiren bir tedavi

yöntemi bulunmasa da hastalığın belirtilerini belirli

ölçülerde gidererek hastanın yaşam kalitesini yükseltecek

kimi önlemler alınabilmektedir.

Bu parçada Alzheimer’la ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisine değinilmemiştir?

A) Beyne verdiği zararlara

B) İlk belirtisinin ne olduğuna

C) Tedavisinde gelinen aşamaya

D) Günlük yaşamdaki etkilerine

E) En çok görüldüğü yaş grubuna

 

Yıllar önce dondurma yiyebilmek için yalnızca yaz aylarında

kepenklerini açan mahalle dondurmacılarını

beklemek zorundaydık. Günümüzdeyse marketlerde

değişik tatları ve şık ambalajlarıyla yer alan rengârenk

dondurmalar, dört mevsim bu lezzeti tatma olanağı

veriyor. Doktorlar, dondurmanın sanılanın aksine

üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olmadığını

belirtiyorlar. Sağlık kurallarına uygun olarak hazırlandığı

ve saklandığı sürece çocukların tüketmesinde

herhangi bir sakınca olmadığını vurguluyorlar.

Dondurmayla ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli

nokta eridikten sonra bir daha kesinlikle dondurulmaması.

Buna dikkat edilmezse ciddi besin zehirlenmelerine

yol açabiliyor.

Bu parçada dondurmayla ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisine değinilmemiştir?

A) Piyasada çok çeşidinin olduğuna

B) Üretim ve saklama koşullarının önemli olduğuna

C) Sağlık açısından hangi yararları olduğuna

D) Tüketiminin mevsime bağlı olmadığına

E) Hakkında daha önce bilinenin yanlış olduğuna

 

Gazetelerdeki köşe yazıları giderek magazinciler tarafından

yazılmaya başlandı. Bir zamanlar siyaset

veya ekonomi alanında yazı yazanlar bile magazine

kayıyorlar. Okunmak için bunun zorunlu olduğunu

hissediyorlar. Bir ömür vererek yazılan bilim kitapları

en fazla bin tane satarken, kulaktan dolma bilgilerle,

efsanelerle yazılan kitaplar rekora koşuyor. Televizyonlarda

dizi ve magazin haberleri yayınlamaktan

belgesellere zaman kalmıyor. “Dünyayı sarsan” haberler

çabucak geçiştiriliyor, manken, sarhoş sürücü,

gecekondu yıkımı haberleri dakikalarca yayınlanıyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yakınılan

durumlardan biri değildir?

A) Ciddi ve önemli konuların gerektiği kadar işlenmemesi

B) Köşe yazarlarının yazdıkları konuları değiştirmesi

C) Televizyonlarda sıradan olaylara fazla zaman ayrılması

D) Yeterince bilimsel kitap yazılmaması

E) Büyük emekler verilerek yazılan kitapların gereken

ilgiyi görmemesi

 

52. VE 53. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE

GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Benim gibi düşünmeyenleri önemseyerek dinlerim.

Ama bu, söylenenlere hemen katılacağım anlamına

gelmez. Anlamaya çalışırım o kişinin söylediklerini.

Üzerinde düşünür, araştırır, doğru olup olmadığını

bulmaya çalışırım. Doğru olduğu sonucuna varırsam

benimserim. Bir düşünceyi edinmek kolay olmadığından

düşünceleri değiştirmek de kolay olmuyor.

 

52. Bu parçaya göre, bir düşüncenin benimsenmesinde

aşağıdakilerden hangisi önemlidir?

A) Gerçeğe uygun olma

B) Yeni ve farklı olma

C) Güvenilir birine ait olma

D) Çoğunluk tarafından benimsenme

E) Güncel olma

 

53. Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle

nitelendirilebilir?

A) Eleştiriye açık

B) Çevresindekileri yönlendiren

C) Hoşgörülü

D) Açık fikirli

E) Kendini beğenmiş

 

54. VE 55. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE

GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Çin kökenli olan ve tarihi çok eskilere dayanan Go,

uzun süren ve savaş meydanlarında sonlanmayan

savaşların galibini belirlemek amacıyla oynanmış bir

oyundur. Bu oyunda kurallar çok basit, strateji geliştirmek

ve bunu uygulamak oldukça zor bir iştir. Düşünme

gücü, sezgi ve deneyimler yardımıyla sayısız

strateji geliştirilebilir. Go oynayabilmek için oyuncuda;

dikkatini toplama, cesaret, kendini kontrol edebilme

ve yaratıcılık gibi yeteneklerin fazlasıyla bulunması

gerekmektedir. Bu yetenekler açısından düşünüldüğünde

Go ile satranç birbirine yakın görülebilir, ancak

yaratıcılığı kullanma konusunda Go ön plana çıkmaktadır.

Go ile ilgili en çok vurgulanan söz şudur: “Satranç

çatışma ise, Go savaşın kendisidir.”

54. Bu parçadaki altı çizili cümlede belirtilenlere göre,

iyi bir Go oyuncusu olabilmek için,

I. uzun süre aynı konu üzerine odaklanabilme,

II. duygularını başkalarına göstermekten çekinmeme,

III. birden fazla çözüm üretebilme,

IV. yeni yollar denemekten kaçınma

yeteneklerinden hangilerine sahip olmak gerekir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

55. Bu parçadaki bilgiler göz önüne alındığında, Go

oyunuyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine

ulaşılabilir?

A) Kazanmak için kurallarını bilmek yeterli değildir.

B) Savaşlarda ve ülke yönetimlerinde esin kaynağı

olmuştur.

C) Kuralları ortaya çıktığı günden beri değişmemiştir.

D) Satrançla ortak kuralları vardır.

E) Dünyanın her yerinde bilinmekte ve oynanmaktadır.

 

63. – 66. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA

GÖRE CEVAPLAYINIZ.

1816 yılında Doktor Laënnec, genç bir kadını muayene

etmeye giderken hastanın derdini nasıl anlayacağını

kara kara düşünmektedir. Çünkü o zamana kadar

kalp ve akciğer muayenelerinde kullanılan “elinle

sırtına tık tık yap, kulağını hastanın göğsüne daya”

yönteminin pek de bilimsel olmadığının farkındadır.

Ayrıca hastası oldukça kilolu ve utangaç biridir. Bu

durumda doktorun onun kalp atışlarını duyması çok

zor olacaktır. Ama tesadüfe bakın ki doktor hastayı

muayeneye giderken sokakta bir ağaç kütüğüyle oynayan

çocukları fark eder. Çocuklardan biri kütüğün

bir tarafına vururken arkadaşları da öteki ucuna kulaklarını

dayamış, çıkan sesleri dinlemektedirler. Doktor

seslerin çok net geldiğini fark eder. Hastanın evine

vardığında da bir defter ister. Defteri rulo yapıp bir

ucunu hastanın göğsüne öbür ucunu da kendi kulağına

dayar. Gerçekten de kalp atışları çok daha belirgin

bir biçimde işitilmektedir. Doktor bu yöntemle diğer

organların da dinlenebileceğini düşünür. Laënnec,

daha sonra bu yöntemi geliştirmeye çalışır. Cam,

metal gibi çeşitli malzemelerle deneyler yapar. En iyi

malzemenin ağaç olduğuna karar verir, çeşitli ağaçları

silindir biçimine getirir. İçlerinde farklı çaplarda

kanallar açarak araştırmalarını sürdürür. 1818’de,

keşfettiği bu aletin adını “steteskop” koyar.

 

63. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) Bilimsel olmayan yöntemlerle doğruya ulaşmak

zordur.

B) Buluşlar, ihtiyaçlar sonucunda ortaya çıkar.

C) Bazı buluşlar rastlantılar sonucunda yapılmıştır.

D) Deneme yanılma yoluyla doğrulara ulaşılabilir.

E) İlk ortaya çıktığında yeniliklere tepki gösterilir.

 

64. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vardır?

A) Bir durumla ilgili farklı görüşleri ortaya koyma

B) Bir kuramın doğruluğunu ispatlamak için kanıt

sunma

C) Bir sorunun çözümü için geliştirilen yöntemi

açıklama

D) Bir görüşle ilgili olumlu ve olumsuz eleştirileri

irdeleme

E) Bir olay hakkında yanlış bilinenleri açıklama

 

65. Bu parçada adı geçen doktorla ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisi söylenebilir?

A) İyi bir gözlemcidir.

B) Koyduğu teşhisler çoğunlukla doğrudur.

C) Sorunların çözümünde başkalarından yardım

beklemektedir.

D) Tedavide doğadan yararlanmaktadır.

E) Alanındaki tüm gelişmeleri yakından izlemektedir.

 

66. Bu parçada steteskopla ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisine değinilmiştir?

A) Bulunuşunun tıp alanında yarattığı etkiye

B) Kullanımının ne zaman yaygınlaştığına

C) Hangi hastalıkların teşhisini kolaylaştırdığına

D) Adının nereden geldiğine

E) Hangi malzemenin en iyi sonucu verdiğine


23 Eylül 2013 | 0 Yorum Devamı

ALES Soruları Nasıl Olacak

ALES Soruları NasılALES Nedir? ALES’in açılımı Akademik Lisans Eğitim Sınavıdır. ALES sınavına girerek başarılı olan adaylar Akademik Lisans Eğitimi için üniversitelere başvurularda bulunabilirler. Her üniversitenin ALES puan barajı farklılık göstermektedir. ALES’te başarılı olabilmek için hızlı okuma tekniklerini iyi bilmek gerekmektedir. Hızlı okumak ve okuduğunu anlamak ALES’te başarıyı getirir. Bu sınavda başarılı olmak için ALES konuları nedir bunları bilmek ve bu konulara hakim olmak gerekmektedir. Akademik Lisans Eğitim Sınavında çıkan sözel sorular üç ile beş soru bir paragrafa göre çözülmektedir. Bu paragrafta anlatılanı iyi anlamak bu soruları doğru yapmaya sebep olur. Akademik Lisans Eğitim Sınavında çıkan sayısal sorular ise bağımsız olarak çözümü istenmektedir, ama bazı sorularda verilere göre iki üç tanesi birlikte bağımsız olarak çözülür.

ALES’te başarılı olabilmek için hızlı soru çözme tekniklerini bilmek ve okuduğunu anlamak yeterli olacaktır.

ALES soruları geçmiş yıllardaki soruların kalıplarında sorular olacaktır. ALES soruları geçmiş yıllara göre incelendiğinde soru kalıplarının aynı olduğu sadece sorunun soruluşunda küçük değişikliklerin olduğu görülmektedir.

ALES’ başarılı olabilmek için geçmiş yıllarda çıkan soruları çözmek gerekmektedir. Hızlı soru çözmek çok önemlidir.

Sınavda uygulanacak testin sayısal bölümünde ellişer sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve

Sayısal-2 Testleri); sözel bölümünde ise ellişer sorudan oluşan iki test (Sözel-1 ve Sözel-2

Testleri) yer alacaktır.

Bütün adaylar, dört testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az

üçünü seçerek toplamda 150 soru cevaplandırmış olacaklardır. Ağırlıklı puanlara göre testlerin

ağırlıkları tabloda yer almaktadır. Adaylar istedikleri takdirde bütün testleri

cevaplandırabileceklerdir.

Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme)

becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Sayısal-2 Testindeki soruların, Sayısal-1

Testindeki sorulara göre daha ileri düzey sorular olması planlanmaktadır. Sözel-1 ve Sözel-2

Testleri ise, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

Her bir testteki sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri

ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu

mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.


23 Eylül 2013 | 0 Yorum Devamı

ALES 2012 Sayısal Soruları

ALES Soruları 2012ALES 2012 İlkbahar Dönemi Soruları ve Cevapları. İlkbahar dönemi soruları nasıldır? ALES İlkbahar döneminde matematikten nasıl sorular çıkmıştır? ALES örnek sorular. ALES sınavında matematikten nasıl sorular çıkar. ALES örnek matematik soruları ve çözümleri. ALES örnek sınav soruları. Matematik bir ve matematik iki örnek sorular. ALES Sayısal çıkmış sorular.

Soru- (3-1)+(6-4)+(9-7)+…+(33-31) işleminin sonucu kaçtır?

A) 22   B) 24   C) 26   D) 28   E) 30

Soru- 1- (4):(1-1:3)=? işleminin sonucu kaçtır?

A) 6     B) 7     C) 8     D) 9/2 E) 11/3

Soru- 2(√5+1) / (√5-1) işleminin sonucu kaçtır?

A) 2√5            B) 3√5            C) 2+√5   D) 3+√5    E) 1+2√5

Soru- (8/27)-2 =x3 eşitliğini sağlayan x gerçel sayısı kaçtır?

A) 2/3 B) 3/4 C) 9/4 D) 3/8 E) 9/8

Soru- (3.106-2.106)/(4.105) işleminin sonucu kaçtır?

A) 3/2 B) 5/2 C) 1/4 D) 3/4 E) 5/4

Soru-     x.y=0                x.z>0                            y+z<0                olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) x=0            B) x<0            C) y<0            D) y>0            E) z>0

Soru-    

I. 10’a ve 21’e kalansız bölünebilen her pozitif tam sayı 6’ya da kalansız bölünür.

II. 12’ye ve 27’ye kalansız bölünebilen her pozitif tam sayı 8’e de kalansız bölünür.

III. 8’e ve 18’e kalansız bölünebilen her pozitif tam sayı 12’ye de kalansız bölünür.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

 

Soru-     150 tane bilye 7 çocuğa, her çocuk eşit sayıda bilye alacak şekilde dağıtıldıktan sonra geriye bir miktar bilye kalıyor.

Buna göre, kalan bilye sayısı en az kaçtır?

A) 2             B ) 3        C) 4       D) 5        E) 6

Soru-     A, B ve C birer rakam olmak üzere,  B=2.A            A+B+C=14  koşullarını sağlayan üç basamaklı en büyük ABC doğal sayısı için C kaçtır?

A) 0 B) 1                  C) 2               D) 3               E) 4

 

Soru-     Bir dönemde eşit kredili 5 ders alan bir öğrenci, dönem sonu not ortalamasının 100 üzerinden

en az 65 olmasını hedefliyor. Bu öğrenci 1. dersten 60, 2. dersten 52 aldığına

göre, hedefine ulaşması için diğer üç dersinin ortalaması en az kaç olmalıdır?

A) 69            B) 71          C) 73           D) 75               E) 77

Soru-     Bir kütüphane, ödünç alınan kitaplar ve dergiler için sırasıyla

20 ve 15 günlük iade süreleri belirlemiştir. Bu süreleri aşan her gün için kitap başına 1 TL, dergi başına ise 0,5 TL para cezası uygulanmaktadır. Bu kütüphaneden aynı gün bir kitap ve bir dergi ödünç alan bir kişi, daha sonra bunları birlikte iade etmiştir. Bu kişi 16 TL para cezası ödediğine göre, kitabı ve dergiyi ödünç aldıktan kaç gün sonra iade etmiştir?

A) 25       B) 28     C) 29     D) 32       E) 34

Soru-     20 sorunun sorulduğu bir yarışmaya katılan Barış, doğru cevapladığı her soru için 3 puan kazanırken yanlış cevapladığı her soru için 1 puan kaybetmiştir.

Barış, tüm sorulara cevap verip yarışmayı 24 puanla bitirdiğine göre, kaç soruyu doğru cevaplamıştır?

A) 8        B) 10      C) 11       D) 13 E) 14

Soru-     Bir manavdaki tartı, ayarı bozuk olduğu için her 1 kilogramlık ağırlığı 950 gram olarak ölçmektedir. Bu hatalı tartıda tartılıp 19 TL’ye satılan bir karpuz, doğru bir tartıda tartılsaydı kaç TL’ye satılırdı?

A) 18        B) 18,5            C) 19,5              D) 20 E) 20,5

Soru-     Aşağıdaki soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Bir maden ocağından çıkarılan kömürün bir fabrikaya

taşınmasıyla ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir:

- Kömür, kara yolu veya demir yolu ile taşınmaktadır.

- Her seferde; bir kamyon 30 ton, bir tren ise 100 ton kömür taşımaktadır.

- Kömür yüklendikten sonra, kamyon ve trenin fabrikaya gidiş süreleri sırasıyla 15 ve 25 saattir.

- Kömür boşaltıldıktan sonra, kamyon ve trenin ocağa dönüş süreleri ise sırasıyla

10 ve 20 saattir.

(Kömürün yüklenmesi ve boşaltılması sırasında geçen zaman önemsenmeyecektir.)

Soru-     Madende bekleyen bir tren, 300 ton kömürü fabrikaya kaç saatte taşır?

A) 115         B) 125       C) 130      D) 140          E) 145

Soru-     Madende bekleyen bir kamyon, 165 saatte fabrikaya kaç ton kömür taşır?

A) 210      B) 240     C) 270         D) 300          E) 330

Soru-     Dik koordinat düzleminde; A(2, -2) ve B(8, 4) noktalarından geçen doğru, x eksenini K(x, 0) noktasında kesmektedir.

Buna göre, x kaçtır?

A)5/2       B) 10/3           C)12/5            D) 3            E) 4

Soru-     İki basamaklı ardışık 5 çift doğal sayının rakamları toplamı 34’tür.

Buna göre, bu sayıların en küçüğü kaçtır?

A) 24       B) 26         C) 28           D) 30        E) 32

Soru-     Ahmet, Bora ve Emre 550 TL’yi aşağıdaki koşullara uygun olarak paylaşacaktır:

- Ahmet, Bora’dan 100 TL fazla alacaktır.

-Bora, Emre’nin 2 katı kadar para alacaktır.

Buna göre, bu paylaşmada Bora kaç TL alır?

A) 145       B) 150             C) 160             D) 175             E) 180

Soru-     Bir kova; 5 dakikada a litre su akıtan bir muslukla 4 dakikada, a dakikada 5 litre su akıtan başka bir muslukla ise 16 dakikada dolmaktadır.

Buna göre, kova kaç litre su almaktadır?

A) 4            B) 5             C ) 6              D) 8              E) 9

Soru-     Bir bakkal, bir kutu yumurtayı 7,5 TL’den alıp yumurtaların tanesini 30 kuruşa satıyor. Bu şekilde 4 kutunun tamamını sattığında 6 TL kâr elde ediyor.

Buna göre, bir kutuda kaç yumurta vardır?

A) 24          B) 25              C) 30             D) 32            E) 36

Soru-     Bir binanın her katındaki pencere sayısı, binadaki kat sayısının yarısı kadardır.

Bu binada toplam 128 pencere olduğuna göre, bina kaç katlıdır?

A) 14           B) 16         C) 18            D) 20           E) 24

Soru-     Aşağıdaki soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir pekmez üreticisi, 3 kg pekmez yapmak için 10 kg dut kullanmaktadır. Bu üretici, dutun kilogramını 2 TL’ye alıp elde ettiği pekmezin kilogramını 12 TL’ye, kalan dutun kilogramını da 2,5 TL’ye satıyor.

Soru-     Bu üretici, aldığı 30 kg dutun tamamını pekmez yapıp satmıştır.

Üretici bu satış sonunda kaç TL kâr elde etmiştir?

A) 42 B) 45             C) 48            D) 51              E) 54

Soru-     25 kg dut alan üretici, bu dutun bir kısmından elde ettiği 6 kg pekmezi ve kalan dutu satmıştır. Üretici bu satış sonunda kaç TL kâr elde etmiştir?

A) 32              B) 34,5             C) 36              D) 37,5           E) 40

Soru-     Bu üretici, aldığı dutun bir kısmından pekmez yapmış;

bu pekmezi ve kalan 12 kg dutu toplam 102 TL’ye

satmıştır.

Buna göre, üretici kaç kg dut almıştır?

A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32

Soru-     Dik koordinat düzleminde, kenarlarından biri y= -x doğrusu, köşegenlerinden biri x=1 , diğeri ise y=1 doğrusu üzerinde bulunan karenin alanı kaç birim karedir?

A) 1                B) 2               C) 4                 D) 6               E) 8

ALES 2012 İlkbahar Dönemi Soruları ve Cevapları

 


23 Eylül 2013 | 0 Yorum Devamı